ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2007

THE BYZANTINE ICON

It is clear that the beautiful Fayoum portraits are the immediate predecessors of the Byzantine icon.The techniques employed in the painting of icons on wooden panels had changed little over the millennia to the present day.The influence of the Fayoum paintings on Byzantine art is thus very obvious.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου