ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2007

GERONTAS PANTELEIMON - Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΙΜΟΝ

The Monastery of Hamatoura, is not only unique because of it's spectacular location, it is also fortunate to have as its Abbot father Panteleimon. Gerontas Panteleimon is one of those rare church fathers who is truly blessed with the true love that Christ came on earth to teach. You can see this love in his eyes as soon as you look at him. He will open his arms and put you in and treat you like one of his children. He will accept you as you are with no questions asked, he will not preach to you, but he will just take you and give you all the fatherly love you can accept, as a true father would. After spending many years as a monk on mount Athos in Greece, father Pandeleimon who is Lebanese but speaks aside from Arabic, perfect Greek, English and French, returned back to Lebanon and went on rebuilding and bringing back to life this ancient monastery.

NOCTOC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου