ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2007

ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ - A GOLDEN-GREEN LEAF


A “golden-green leaf thrown into the Sea” and a land of “wild weather and volcanoes,” in the words of the Greek Cypriot poet Leonidas Malenis, Cyprus comprises tall mountains, fertile valleys, and wide beaches. Settled for more than 10 millennia, Cyprus stands at a cultural, linguistic, and historic crossroads between Europe and Asia.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου