ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2007

SHAMS - ODDIN HAFEZ -خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

Shams-oddin Hafez, is Iran's most popular poet and the greatest odes or ghazal writer of all time. He was born in Shiraz around 1324. Even while he lived, his fame had gone so far beyond his native land tha the was known by the Tartar Tamerlane or the Indian King of the Deccan. For over five centuries he has remained the best known Persian writer in the Middle East. His fame in the West however, did not start until the last decate of the 17th century when Thomas Hyde brought out a Latin translation of his odes. His most famous work is the Divan of Hafez. Translations of Hafez have appeared in most Middle Eastern languages and European languages, including Greek. In Iran itself, Hafez is generally regarded not only as a great poet, but also as a seer, a "tongue of the mysterious" whose poetry is divinely inspired. Many people consult his poetry to reveal or to determine the future course of their actions. His Divan , is the most popular source of lyrics for singers. To Iranian people, Hafez's poetry is little less than miraculous. In critical terms this means that his work, because it is often mystical, occupied by more than one theme, and laden with associations, creates an effect far greater than the sum of its parts. However, there is another side of the poetry of Hafez. Coupled with the associative depth of his work, is a unique originality which is as daringly far-reaching as it is impressive. Hafez's works contain both verbal and imagistic innovations. He had a facility of waving word stogether and making compounds. His rhetorical dexterity in the use of novel words and compounds enabled him to create images that are memorable for their rich coloration, graphicness and luxuriance. Hafez died in 1391. He is buried in his favorite haunt, the garden of Mossalla which in his honour is now called Hafezieh. His Tomb is one of the most major attractions of the city of roses and nightingales. Shiraz.

گر از این مـنزل ویران بـه سوی خانـه روم
دگر آن جا کـه روم عاقـل و فرزانـه روم
زین سـفر گر به سلامت به وطـن بازرسـم
نذر کردم کـه هـم از راه بـه میخانـه روم
تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک
بـه در صومـعـه با بربـط و پیمانـه روم
آشـنایان ره عـشـق گرم خون بـخورند
ناکـسـم گربـعد از این دست من و زلف چو زنـجیر نـگار
بـه شکایت سوی بیگانه روم
چـند و چـند از پی کام دل دیوانـه روم
گر بـبینـم خـم ابروی چو مـحرابـش باز
سـجده شـکر کـنـم و از پی شکرانه روم
خرم آن دم کـه چو حافـظ بـه تولای وزیر
سرخوش از میکده با دوست به کاشانـه روم

A History of Persian Literature

by Manoocheher Aryanpur
Collage Of Translation,
Tehran, Iran
1973

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου