ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2007

THE SHEPHERD LOVER CALLS: TRADITIONAL PALESTINIAN LOVE SONG


Rise up, my love,
My fair one, come away!
For, lo, the winter is past,
The rain is over and gone,
The flowers appear on the earth:
The birds' singing time is here,
And the voice of the turtle-dove is heard in our land.
The fig-tree ripens red her winter fruit,
And blossoming vines give forth fragrance.
Rise up, my love,
My fair one, come away! 

Traditional Palestinian Love Song

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου