ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2007

YA BEYROUTH: BY NIZAR QABBANI

Beirut ! O Queen of the world . . .
Who sold your ruby-chiseled bracelets?

Who took away your magic ring,
And cut out your golden nails?
Who killed the joy in your green eyes,
Slashed your face with a knife,
And threw burning acid on your lovely lips?
Who poisoned the sea water and sprinkled hatred
on your rosy beaches?
Here we come . . . to apologize . . . to confess
That we fired on you with a tribal spirit . . .
And killed a woman . . . once called (Liberty) . . .

Nizar Qabbani

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου