ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2007

BCHARRE: THE VILLAGE OF KHALIL GIBRAN - ΜΒΕΣΣΑΡΡΕ: ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΙΛ ΓΚΙΜΠΡΑΝ

Becharri or Bcharre is the main town of Lebanon's Qatisha Valley, a quaint, red-roofed town perched on the side of the valley, and famous as the bithplace of the poet and artist, Khalil Gibran (1883-1931). In Phoenician times the town was known as Beit Buissera, when it was one of the fiefs of the Country of Tripoli. Apart from the lash natural scenery, the town is dominated by three large churches, which were build and subsequently rebuild by the leading families of the town in ever more imposing styles. The largest, St. Saba Church is more like a small cathedral perched on the edge of the gorge. Opposide St.Saba is a small village square where Khalil Gibran's house will be found. However his tomb and museum are just outside the town. The museum has brought together a huge number of Gibran's paintings as well as his personal idems. Part away up a small path near the museum is a small cave with a spring decicated to the Virgin Mary. Local legend has it that she took pity on gardener monk who had to carry water to the monastery each day to water his vegetable garden. Small candles and statues sit on a altar that has been build around the spring. Just up the hill from the grotto is a large stone Obelisk thought to date back to 750 B.C

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου