ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2007

POETRY OF OMAR KHAYYAM - ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΑΡ ΚΑΓΙΑΜ

In Praise of Wine

Morn's first rays are glimmering,
From the skies the stars are creeping;
Rouse, for shame the goblet bring,
All too long thou liest sleeping:
Open those narcissus eyes,
Wake-be happy-and be wise!

Why, ungrateful man, repine,
When this cup is bright with wine?
All my life I've sought in vain,
Knowledge and content to gain;
All that Nature could unfold
Have I in her page unrolled;
All of glorious and grand
I have sought to understand.
'Twas in youth my early thought,
Riper years no wisdom brought,
Life is ebbing, sure though slow,
And I feel I nothing know.
Bring the bowl! At least in this
Dwells no shadowed distant bliss;
See! I clasp the cup whose power
Yields more wisdom in an hour
Than whole years of study give,
Vainly seeking how to live.
Wine dispenses into air
Selfish thoughts, and selfish care.
Dost thou know why wine I prize?
He who drinks all ill defies:
And can awhile throw off the thrall
Of self, the God we worship-all!

Omar Khayyam
1100 A.D.

1 σχόλιο: