ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2007

CATERINA CORNARO: THE LAST QUEEN OF CYPRUS - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΡΝΑΡΟ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Caterina Cornaro was born in Venice in 1454 and was the daughter of a well-known and powerful family of Venice the Cornaro, a family. That had produced four Doggies. Her family had long associations with Cyprus, especially with regards to trade and commerce. In Episkopi area, in the district of Limassol the Cornaro family administered various sugar-mils and exported Cypriot products to Venice.
Ι n 1468, James II otherwise known as James the Bastard became King and chooses Caterina for a wife and Queen of the Kingdom of Cyprus. The Kings choice was extremely pleasing the Republic of Venice as it could henceforth secure the commercials and other privileges of Venice in Cyprus.
In 1473, after sudden illness, James II died and according to the wishes in his will the Queen who at the time was pregnant, acted as Regent. A few months later, a son and heir was born but unfortunately James III died before he was even a year old. Caterina Cornaro ruled Cyprus from 1474 to 1489 but was forced to cede the administration of the country to the Republic of Venice. Finally she was obliged to live the island on the 14th of May 1489. Upon her return to Venice she was led to Asolo where she lived until her death in 1510.
This marked the end of the medieval kingdom of Cyprus.
“On the 14 th of February, the Queen dressed in black and accompanied by the Barons and their ladies, set off on horseback. Six knights held her horse ‘s reins. From the moment she left Nicosia, her eyes kept streaming with tears. Upon her departure, the whole population was bewailing”.

George Boustronios


Η Αικατερίνη Κορνάρο γεννήθηκε το 1454 στη Βενετία και ήταν κόρη της γνωστής και μεγάλης οικογένειας Κορνάρο μιας οικογένεια που έδωσε στη Βενετία 4 Δόγηδες. Η οικογένειά της είχε για χρόvια δεσμούς με την Κύπρο, ιδιαίτερα εμπορικούς αφού είχε ζαχαρόμυλους στην περιοχή Επισκοπή στην επαρχία Λεμεσού. Το 1468 ο Βασιλιάς Iάκωβος Β΄αποφάσισε να ζητήσει την Αικατερίνη σε γάμο. Η επιλογή του βασιλιά ευχαρίστησε τους Βενετούς αφού πλέον μπορούσαν να έχουν ιδιαίτερα προνόμια με την Κύπρο. Το 1473 μετά από ξαφνική αδιαθεσία, ο Βασιλιάς Iάκωβος Β΄ πεθαίνει και στη διαθήκη του ορίζει αντιβασιλέα του θρόνου τη Βασίλισσα η οποία ήταν έγκυος. Το 1473 γεννιέται ο γιος της και διάδοχος του θρόνου, Iάκωβος Γ' ο οποίος πέθανε σε βρεφική ηλικία σχεδόν ένα χρόνο μετά τη γέννηση του. Έτσι η Αικατερίνη, κυβέρνησε την Κύπρο από το 1474 μέχρι το 1489.Αναγκάστηκε να παραδώσει τη διοίκηση του κράτους στους Βενετούς και εγκατέλειψε την Κύπρο στις 14 Μαρτίου 1489. Με την επιστροφή της στη Βενετία εγκαταστάθηκε στο Άζολο όπου και έζησε μέχρι τo θάνατό της το 1510.
“Στις 14 Φεβρουαρίου η Βασίλισσα έφυγε με όλους τους Ιππότες και τις συζύγους τους ντυμένη στα μαύρα. Έξι ιππότες κρατούσαν την αμαξά της. Από την ώρα που βγήκε έξω από τη Λευκωσία δεν σταμάτησε να κλαίει. Με το που αναχώρησε, ο λαός έκλαιγε πολύ”.

Γεώργιος Βουστρώνιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου