ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2007

THE DOG WEDDING: A STRANGE CUSTOM FROM CYPRUS - Ο ΣΚΥΛΟΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

One of the strangest customs on Cyprus which has long been forgotten and today nobody remembers is that of the "Dog Wedding".
The "Dog Wedding" was practiced in Cyprus until the early 1900's and it was organized and carried out as a remedy for people who became victims of dog bites which had the potential of carrying rabies and passing the disease on to the person bitten.
When a dog with rabies had bitten a person, man ,woman or child, young or old, Cypriots used to make a "Dog Wedding" forty days right after the the dog biting took place. Meanwhile, the dog might have had died by that time. However, according to Cypriot custom, the dog bitten person made a symbolic marriage with the potential rabies carrier dog which had bitten him or her. On the 40th night which the symbolic wedding with the dog took place, the person had to stay awake all that night, without sleeping even for a minute until sunrise. During the duration of the "Dog Wedding" night, people would eat, drink , sing and dance, and as in real weddings the musicians were also present to play music.
The need to organize such a wedding was on the belief that the person would get well by his or her constant movement on the 40th day after the biting, and in this way the poison would depart from the infected person's body during that night.
Some people would organize "Dog Weddings" even if they just dreamed that they were bitten by a dog and would go through the same process as if they were really bitten by one.
As strange as this custom might seem to us today, it still remains part of the history of the people of Cyprus, even if almost nobody today knows about its existence and its practice in the past.


Κατά τα παλιά χρόνια και μέχρι τη πρώτη δεκαετία του 1900, υπήρχε ένα από τα πιο περίεργα έθιμα στην Κύπρο. Πρόκειται για το έθιμο του ‘‘σκυλόγαμου’’. Το έθιμο αυτό οργανωνόταν και εκτελείτο ως θεραπεία από άτομα που υπήρξαν θύματα από δάγκωμα σκυλιού, το οποίο ήταν δυνατό να μεταφέρει λύσσα και να μεταδόσει την ασθένεια στο άτομο που είχε δαγκωθεί.
Όταν δάγκωνε ένα σκυλί που ήταν λυσσασμένο έναν άνθρωπο, άνδρα, γυναίκα ή παιδί, νεο ή ηλικιωμένο, έκαναν μετά ακριβώς από σαράντα μέρες ένα ‘‘σκυλόγαμο’’. Το λυσσασμένο σκυλί μπορεί να είχε πεθάνει στο μεταξύ. Όμως, σύμφωνα με τις κυπριακές δεισιδαιμονίες, το δαγκωμένο άτομο που συμβολικά έκανε γάμο με το λυσσασμένο σκυλί, έμενε άγρυπνο όλη τη νύκτα του σκυλόγαμου, χωρίς να κοιμηθεί ούτε για μια στιγμή, μέχρι την ανατολή του ήλιου, και χόρευε χωρίς διακοπή μέχρι τελικής πτώσης. Κατά τη διάρκεια όλης της νύκτας, έτρωγαν, έπιναν, τραγουδούσαν και χόρευαν. Όπως και στους πραγματικούς γάμους, δεν έλειπαν ούτε οι μουσικοί. Ορισμένα άτομα διοργάνωναν σκυλόγαμους ακόμη και αν ονειρεύονταν μόνο ότι τους είχε δαγκώσει λυσσασμένος σκύλος, όπως ακριβώς θα το έκαναν αν τους είχε πραγματικά δαγκώσει.
Όσο περίεργο κι αν μπορεί να φαίνεται αυτό το έθιμο σε εμάς σήμερα, δεν παύει να εξακολουθεί να παραμένει μέρος της ιστορίας του λαού της Κύπρου, έστω και αν στις μέρες μας σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει την ύπαρξή του και την συνήθειά του κατά το παρελθόν.

1 σχόλιο: