ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2007

ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΚΟΡΝΕΣΙΟΣ:Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - HADJIGORGAKIS KORNESIOS:THE GREAT DRAGOMAN OF CYPRUS


Ο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος ήταν ο μεγάλος δραγομάνος της Κύπρου που ενεργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ του Αρχιεπισκόπου και της Υψηλής Πύλης. Το 1809 κατέστη ύποπτος στη Οθωμανική Κυβέρνηση και σε μιά επισκεψή του στη Κωνσταντινούπολη συνελήφθη και εκτελέστηκε. Με το θάνατο του Χατζηγεωργάκη, που αναφέρεται ως μία μέγαλη ελληνική προσωπικότιτα της Τουρκοκρατίας, καταργήθηκε και ο θεσμός των δραγομάνων στο νησί (διατηρήθηκε μονάχα ο θεσμός των δημογέροντων).
Ο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος όσο ζούσε, βοήθησε στη προαγωγή της φιλανθρωπίας στο νησί και στη προώθηση της ελληνικής παιδείας. Εξαιρετικού ενδιαφέροντος είναι η μονογραφεία του Κ. Μυριανθοπούλου "Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος"


Hadjigeorgakis Kornesios was the great dragoman of Cyprus, the official interpreter for the Divan (Council) of the Sultan, for thirty years from 1779 to 1809. This title, which was one of the most prestigious titles given to the local Christians by the Ottoman authorities, gave the opportunity to Kornesios to accumulate huge wealth and power. His power brought jealousy to his enemies, who cunningly managed to have him beheaded on 31 March 1809 in Constantinople.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου