ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2007

Ο ΦΤΟΝΟΣ: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ - O FTONOS : A CYPRIOT PRAYER AGAINST MALICE


Η Παναγία η Δέσποινα πωρνόν, πωρνόν σηκώθηκεν
ενίφτην τζι’ εχολλιάστην τζι’ εσταυροτζιεφαλιάστην
τζι’ εις στο θρονίν της εκάτσεν, χρυσόν δουλλάππιν έβαλεν
χρυσόν ροάνιν έπκιασεν, χρυσήν τουλούππαν έπκιασεν
χρυσά φιτιλία έκοψεν, χρυσήν κλωστήν εσταύρωσεν
τζι’ εφτά ροάνια γέμωσεν, τζι’ ο ήλιος έν ανάτειλεν.
Έρεξεν η ζήλα, η μήλα, η μαλλουροπoύ, η δησοβριού, η αναρκοδοντού.
Καλόν λόον είπασιν τζαί κακόν εγύρισεν.
Έππεσεν η Παναγία, η Δέσποινα τζι’ έκλαιεν ,
τζι’ εθρήνιζεν τζαί τα όρη μαρανίσκαν.
Τζι’ ήρτεν ο γυιός της ο μονογενής:
- Είντα σιεις μάνα τζαί θρηνίζεις,
τζαί τα όρη μαρανίζεις;
Λαλεί του:
Πωρνόν, πωρνόν σηκώθηκα
νίφτηκα τζι’ εχολλιάστηκα τζι’ εσταυροτζιεφαλιάστηκα
τζι’ εις στο θρονίν μου εκάτσα, χρυσόν δουλλάππιν έβαλα
χρυσόν ροάνιν έπκιασα, χρυσήν τουλούππαν έπκιασα
χρυσά φιτιλία έκοψα, χρυσήν κλωστήν εσταύρωσα
τζι’ εφτά ροάνια γέμωσα, τζι’ ο ήλιος έν ανάτειλεν.
Έρεξεν η ζήλα, η μήλα, η μαλλουροπού,
η δησοβριού, η αναρκοδοντού.
Καλόν λόον είπαμεν τζαί κακόν εγύρισεν.
Λαλεί της:
- Εκάμαν κατά δυσανάτολα
Εβούρησεν ο γυιός της ο μονογενής,
τζι’ αντίκοψεν τες αντίπερα του ποταμού.
-Πού πάτε, ζήλα,μήλα, μαλλουροποού,
δησοβριού, αναρκοδοντού;
-Γιατί νά’ρτης να μας αντικόψης, αντιπέρα του ποταμού;
Εμείς πκιαζούμαστεν να πάμεν μες την θάλλασαν,
παιδκία να θαψούμεν,φοράες να ψοφήσουμεν,
βούδκια να ποζεξούμεν,
καπάδκια να ξιμαντρίσουμεν, μελίσσια να ποζάρουμεν.
-Να πάτε πάνω στο βουνί το Έλαιος,
Τζι έσσιει βούρναν μαρμαρένην,
έσσιει γάλα τζαί νερό να σσιείψετε να πκείτε,
να σας περάση ο θυμός.

Στ’ όνομα τού Πατρός καί τού Υιού καί τού Αγίου Πνεύματος
νιν καί αεί καί είς τούς αίωνας τών αίωνων. Αμήν

This is a very old prayer from Cyprus to ward off the evil eye and malice. The prayer goes like this:

Early in the morning the Virgin Mary woke up,
she got dressed, put khol on her eyes and crossed her head.
She made verything ready to start her weaving,
but the sun would not rise
Then came by malice, jelousy, and ungliness to visit her,
they said good words to the Virgin but nothing good come from it.
The Virgin started to weep and cry,
then her son came to her and asked her what was wrong.
She told him the story.
Christ run after them and reached them over a river heading for the sea.
Why do you come after us they told him?
We are off to make malice,
to kill children, and animals, and destroy things.
Christ told them to go to the Mountain of Mercy,
and they will find a basin with milk and water
and drink it so that their rage would go away.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου