ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2007

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΥΡΝΟΥΤΑΣ Ο ΕΝ ΤΗΝ ΑΧΕΡΑΝ ΑΣΚΗΣΑΣ- SAINT KOURNOUTAS WHO LIVED AS A HERMIT IN AHERAΣτην Κύπρο όταν οι άνθρωποι θέλουν να πουν ότι κάτι δεν θα συμβεί ποτέ ή δεν θα πραγματοποιηθεί, χρησιμοποιούν το ακόλουθο ρητό "θα συμβεί την ημέρα του Αγίου Κουρνούτα". Οι περισσότεροι άνθρωποι στην Κύπρο θεωρούν ότι αυτός ο Άγιος δεν υπάρχει και επομένως αυτό το όνομα δεν γιορτάζεται στο Ορθόδοξο ημερολόγιο. Εντούτοις ο Άγιος Κουρνούτας πραγματικά υπάρχει και το όνομα του γιορτάζεται και τιμάται από την Εκκλησία. Στα παλιά τα χρόνια, ο Άγιος Κουρνούτας ή Κορνούτος ετιμάτο ευρέως στη Κύπρο όπως μαρτυρείται από το πλήθος των τοπωνυμίων και ερειπωμένων ναών που φέρουν το όνομα του στο νησί. Τον Άγιο Κουρνούτα μνημονεύει ο Λεόντιος Μαχαιράς στο χρονικό του,ότι ήταν μεταξύ των εκ Παλαιστίνης τριακοσίων και πως ασκήτεψε παρά το χωριόν Αχεράν της Επαρχίας Λευκωσίας μαζί με τους Αγιούς Ηλιόφωτους. Όμως δεν συνασκήτευσε μαζί με τους Αγιούς Ηλιόφωτους όπως αναφέρεται, αλλ’ ασκήτευσε χωριστά στην ίδια περιοχή την Αχεράν (τον σημερινό Αχερά). Δηλαδή την ορεινή πετρώδης περιοχή από το χωριόν Αγροκηπιά μέχρι το χωριό Κάτω Μονή Μιτσερού. Συνκεκριμένα ο Άγιος Κουρνούτας ασκήτευσε σε ερημική περιοχή κοντά στο χωριό Αγροκηπιά. Βόρια του χωριού, περί τα τρία χιλιόμετρα κοντά στη γεώτρηση που προμηθεύονται οι κάτικοι της Αγροκηπιάς το πόσιμο τους νερό, υπήρχαν πριν λίγα χρόνια τα ερείπια της αρχαίας εκκλησίας του Άγιου Κουρνούτα. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε ερείπια, ούτε θεμέλια της παλαιάς αυτής εκκλησίας. Στο τόπο εκεί δίπλα από την εκκλησία υπάρχει μόνο σαν σημάδι κάποια παλιά ελιά. Υπάρχει πρόθεσις από τους κατοίκους της Αγροκηπιάς να κτιστή νέα εκκλησία προς τιμήν του Αγίου Κουρνούτα στον ίδιον τόπο που υπήρχε η παλιά εκκλησία. Ο Άγιος ασκήτευσε στη περιοχή εκείνη και προμηθευόνταν το πόσιμον νερό του από τη κοιλάδα και τον χείμαρρο που υπάρχει στα δυτικά του τόπου που ήταν η εκκλησία του. Ο Άγιος Κουρνούτας πέθανε και ετάφη εκεί σε αυτό το μέρος όπου έζησε την ασκητική του ζωή. Ύστερα από πολλά χρόνια, οι πιστοί της περιοχής ανέγυραν εκκλησία στο όνομά του. Σε τοιχογραφίαν του 1465 στο ναό του Αγ. Μάμαντος, στο χωριό Λουβαράς της επαρχίας Λεμεσού, εικονίζεται ως επίσκοπος. Αγνοείται από τους συναξαριστές.

Η μνήμη του Αγίου Κουρνούτα εορτάζεται στις 12 Σεπτεμβρίου που εορτάζεται και η μνήμη του Αγίου Κουρνούτα, επισκόπου Ικονίου.


In Cyprus when people what to say that something will never happen or take place, they use the following saying "it will happen at the name day of Saint Kournoutas". Most people in Cyprus believe that Saint kournoutas does not exist and therefore this name is not celebrated in the Greek Orthodox calendar. However Saint Kournoutas actually does exist and he does have a name day and is honoured by the Church. In older times, Saint Kournoutas was widely honoured in Cyprus, as the great number of toponymies and ruined churches on the island that carry his name testify. Leontios Machairas, the Cypriot medieval chronicler, writes in his chronicle that Saint Kournoutas was among the three hundred Christian refugees from Palestine who found refuge in Cyprus, after the conquest of Jerusalem and the Holy Land by the Arabs. He writes that Saint kournoutas made his hermitage at the village of Aheran in the province of Nicosia along with the Heliophotoi Saints. However, he did not share his hermitage with the Heliophotoi Saints as Machairas reported, but lived in a hermitage separately in the same region of Aheran (current Ahera). That is to say, the mountainous rocky region by the village of Agrokipia up to the village Kato Moni in Mitsero. Specifically, Saint Kournoutas became a hermit in this wild region near the village of Agrokipia. North of the village, about three kilometers away, near the water reservoir from where the inhabitants of Agrokipia take their drinking water, the ruins of the ancient church of Saint Kournoutas used to exist up until a few years ago. Today, neither its ruins nor its foundation exist. There is only an old olive tree to mark the place where this old church used to be build. The residents of Agrokipia are planning to built a new church to honour Saint Kournoutas in the same place that the old church existed. The Saint made his hermitage in that region and he supplied his drinking water from the valley and river that is found in the western direction from the area where his church was build. Saint Kournoutas died and was buried in this same place where he lived his life as a hermit. Many years after his death the faithful of the region build a church to his name. On a mural painted in 1465 at the church of Saint Mamas in the village of Louvaras in the province of Lemassol, he is depicted as a Bishop. He has no special hymns to his name.

The memory of Saint kournoutas is celebrated on the 12th of September, the same day the memory of Saint Kournoutas, Bishop of Ikonion (Asia Minor) is also celebrated.

Agrokipia panoramic

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου