ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2007

SOURP MAGAR: THE ARMENIAN MONASTERY OF CYPRUS - ΣΟΥΡΠ ΜΑΚΑΡ: ΤΟ ΑΡΜΕΝΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Sourp Magar Monastery lies in a beautiful spot in the mountain, on the cliff edge located on the Pentadaktylos mountain range and at the start of a deep ravine. While the name Sourp Magor means the Virgin Mary, this 11th century Coptic monastery is dedicated to St Makarios of Alexandria, an Egyptian hermit and whose Coptic monastery in Egypt still exists today. Sourp Magar then became an Armenian monastery in about 1425AD. Commonly known as Armenomonastiro, it is the only existing Armenian monastery in Cyprus and the most significant Armenian ecclesiastical building on the island.
During the 15th century, Sourp Magar Monastery was a popular pilgrim resting place for Armenian pilgrims on their way to and from the Holy Land. The Armenain community of Nicosia used it as a summer retreat, and the monks ran a school for orphans. Originally the monastery’s lands ran to about 3,000 acres of fruit and olives tress, as well as crops, all watered by the monastery’s own irrigation system. Despite the fact that the last monks left in the early 20th century, pilgrims continued to visit here and stay overnight, until the events of 1974 effectively sealed Sourp Magar Monastery’s fate. Sadly, Sourp Magar has been comprehensively vandalised and looted and set on fire. It is in danger of collapsing completely with the next few years.Various parts of the Monastery were extensively dug up by the Turks in the hope of finding gold and, most part of the church of the monastery has been destroyed. The Monastery has now been turned into a cafe with the intention also to build a hotel or a recreation center on the site. After actions by the Cypriot Government, international bodies expressed concern on this matter, notably the Vatican, which issued a severe response. The hotel "licence" was temporarily halted.

Το Αρμένικο μοναστηριού του Αγίου Μακαρίου (Σουρπ Μακάρ) ή Αρμενομονάστηρου, όπως είναι γνωστό, που βρίσκεται στην οροσειρά του Πενταδακτύλου στη Χαλεύκα και που χρονολογείται στη Μεσαιωνική περίοδο, είναι μια άλλη δραματική περίπτωση βανδαλισμού. Το Αρμενομονάστηρο είναι το μοναδικό Αρμενικό μοναστήρι που υπάρχει στην Κύπρο και το σημαντικότερο Αρμενικό εκκλησιαστικό κτίριο στο νησί. Έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά από τους Τούρκους. Η καταστροφή του έγινε από πυρκαγιά. Από το μοναστήρι δεν έμεινε απολύτως τίποτε, εκτός από μερικούς τοίχους, που στέκονται ακόμη μισοερειπωμένοι. Κατά το έτος 1814 κτίστηκε νέα εκκλησία στα βόρεια της αρχικής εκκλησίας της μονής. Το μνημείο αυτό αποτελούσε φημισμένο θρησκευτικό κέντρο μέσα στους αιώνες και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Αρμένικης εκκλησίας στη Μέση Ανατολή γενικά, και στην Αρμένικη κοινότητα της Κύπρου ειδικότερα. Ως συνέπεια της Τούρκικης εισβολής του 1974, η Αρμένικη κοινότητα έχει στερηθεί το λατρευτικό της αυτό μνημείο το οποίο έχει λεηλατηθεί, και καταστραφεί. Το μοναστήρι σήμερα έχει μετατραπεί σε καφετερία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου