ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2007

Ο ΤΖΑΟΥΧΑΡ: Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΕ ΤΟ ΚΑΪΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛ -ΑΖΑΡ-JAWAR AS-SIQILLI AL RUMI:THE GREEK SICILIAN WHO FOUNDED CAIRO AND AL-AZHAR MOSQUE

Ο Τζάουχαρ ας Σικιλλί αλ-Ρούμι, ο Έλληνας Σικελιανός ήταν ο σημαντικότερος στρατιωτικός ηγέτης στην ιστορία των Φατιμίδων. Ίδρυσε την πόλη του Καΐρου και το μεγάλο μουσουλμανικό τεμένος Αλ-Αζάρ. Ο Τζάουχαρ ήταν Σικελιανός Ελληνικής Χριστιανικής προέλευσης. Η Σικελία τότε άνηκε στους Βυζαντινούς και ζούσαν πολλοί Έλληνες εκεί. Η οικογένειά του προήλθε από το Εμιράτο της Σικελίας (ως εκ τούτου το επίθετο ο Σικελιάνος), και στα νιάτα του ήρθε ως σκλάβος στη βόρεια Αφρική όπου έγινε Μαμελούκος. Αφού έγινε Μουσουλμάνος, εστάλη στο χαλίφη Ισμαϊλ αλ-Μανσούρ εξ αιτίας της νοημοσύνης και της εξυπνάδας του. Κάτω από το γυιό του, τον Αλ-Μουϊζ (953-975) κέρδισε την ελευθερία του και έγινε ο προσωπικός γραμματέας του. Σύντομα έγινε Βεζίρης και ο πιο υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής των Φατιμίδων. Με αυτό το ρόλο επανέλαβε την επέκταση των Φατιμίδων και, μαζί με τους Ζίριδες, κατάκτησε τη πόλη του Φεζ στο βόρειο Μαρόκο, και ώθησε προς τον Ατλαντικό. Μόνο τα φρούρια της Σεούτα και της Ταγγέρης μπόρεσαν να διατηρηθούν από το Ομαγγάδες της Κόρδοβα. Όταν τα δυτικά σύνορα ήταν εξασφαλισμένα, ο Τζάουχαρ ωθήθηκε προς την Αίγυπτο και κατέλαβε το έδαφος γύρω από το Νείλο και μετά έκανε πολιορκία στη Γκίζα. Η κατάκτηση προετοιμάστηκε από μια συνθήκη με τον Βεζίρη των Ικχσιτίδων (από την οποία οι Σουνίττες θα εγγυώταν την ελευθερία της θρησκείας τους), έτσι οι Φατιμίδες αντιμετώπισαν λίγη αντίσταση. Κατόπιν ο Τζάουχαρ κυβέρνησε την Αίγυπτο μέχρι 972 ως αντιβασιλέας. Με αυτή την ικανότητα ίδρυσε την πόλη του Καΐρου το 969 για να χρησιμεύσει ως η νέα κατοικία των χαλίφων των Φατιμίδων, και έχτισε το Μουσουλμανικό τέμενος Αλ-Αζάρ το 970. Αν και η Παλαιστίνη καταλήφθηκε μετά από την κατάκτηση της Αιγύπτου, η Συρία δεν θα μπορούσε να υπερνικηθεί, μετά από μια ήττα στα χέρια των Καρμάτιων στη Δαμασκό. Εντούτοις, όταν οι Καρμάτιοι εισέβαλαν στην Αίγυπτο, ο Τζάουχαρ ήταν σε θέση να τους νικήσει βόρεια του Καΐρου στις 22 Δεκεμβρίου 970, αν και η προσπάθεια συνεχίστηκε μέχρι το 974. Για να εξασφαλίσει τα νότια σύνορα της Αιγύπτου μια πρεσβεία εστάλη στο Χριστιανικό έδαφος της Νουβίας. Μετά από την καθιέρωση της κατοικίας του στο Κάιρο, ο Τζάουχαρ περιήλθε σε δυσμένεια με τον Αλ-Μουίζ. Κάτω από το διάδοχό του Αλ-Αζίζ (975-996) όμως,που για να πάρει το θρόνο, ο Τζάουχαρ διαδραμάτισε έναν σημαντικό ρόλο, αποκαταστάθηκε. Ήταν αντιβασιλέας πάλι μέχρι το 979, αλλά έχασε τελικά τη δύναμη του αφότου άλλη μια φορά νικήθηκε σε μια εκστρατεία ενάντια στη Συρία κοντά στη Δαμασκό. Ο Τζάουχαρ πέθανε στη 1 Φεβρουαρίου 999.

Jawhar as-Siqilli al-Rumi (Jawhar the Sicilian Greek ) was the most important military leader in the Fatimid history. He founded the city of Cairo and the great al-Azhar mosque. Jawhar was a Sicilian of Greek Christian origin. During that time, Sicily was a Byzantine province and many Greeks lived there. His family originated from the Emirate of Sicily (hence the epithet the Sicilian), and in his youth came as a slave to North Africa and became a Mamluk. After converting to Islam, he was sent to the Caliph Ismail al-Mansur on account of his intelligence and cunning. Under his son al-Muizz(953-975) he gained his freedom and became his personal secretary. Soon he was Vizir and the highest-ranking military commander of the Fatimids. In this role he resumed the expansion of the Fatimids and, together with the Zirids, conquered Fez in Northern Morocco, and pushed towards the Atlantic. Only the strongholds of Ceuta and Tangier could be retained by the Umayyads of Cordoba.After the Western borders had been secured, Jawhar as-Siqilli pushed towards Egypt and occupied the land around the Nile and after made a siege at Giza. The conquest was prepared by a treaty with the Vizir of the Ikhshidids (by which Sunnis would be guaranteed freedom of religion), so the Fatimids encountered little resistance. Afterwards Jawhar ruled Egypt until 972 as viceroy. In this capacity he founded the city of Cairo on 969 to serve as the new residence of the Fatimid Caliphs, and the al-Azhar mosque on 970. Although Palestine was occupied after the conquest of Egypt, Syria could not be overcome, following a defeat at the hands of the Carmathians at Damascus. However, when the Carmatians overran Egypt, Jawhar was able to defeat them north of Cairo on the 22nd December 970, although the struggle continued until 974. To secure the southern border of Egypt a legation was sent to the Christian land of Nubia. After the establishment of the residence at Cairo, Jawhar fell into disfavour with al-Muizz. Under his successor al-Aziz (975-996) however, in whose accession to the throne Jawhar played an important role, he was rehabilitated. He was regent again until 979, but was finally stripped of power after a campaign against Syria was once again defeated near Damascus. Jawhar died on 1st February 999.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου