ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2007

Ο ΧΑΤΖΙΟΥ ΚΕΡΜΑΝΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΣΙΡΑΖ - KHAJU KERMANI AND HIS MAUSOLEUM IN SHIRAZ

Khaju Kermani is one of the most famous Iranian poets and gnostics. Ηe was born in Kerman in 1269 AD. He is one of the greatest mystics of 13th and 14th centuries. He belonged to a reputable family in Kerman. He was elevated to the rank of spiritual guide after serving several years as the disciple of Kazerouni. Later, he began a series of journeys to Saudi Arabia and other Persian Gulf states. Khaju learned a lot during his journeys. After he toured Saudi Arabia, Syria and Iraq, he stayed for some time in Baghdad. He completed one of his odes titled 'Homa and Homayoun' in 1312. During his journeys, Khaju met Semnani. Semnani was a great Sufi and Khaju learned a lot from him. He came to Shiraz due to its good weather. After touring Shiraz, he traveled to some large cities of the time. He was respected by the people and the princes in every city. Finally, he came back to Shiraz during the period of Shah Inju. While he was residing in Shiraz, he interacted with great scholars and poets of that city. Shah Inju supported Khaju very much. The poet has largely admired Inju in his verses. His works include Sam Nameh, Homa and Homayoun, Kamal Nameh, Rozatul-Anwar, Gol and Norouz as well as Gohar Nameh.He died in Shiraz in 1329 and was buried there near the Quran Gate in a mountainous area.Today,next to Quran Gate you can find Khaju’s mausoleum.The tomb, a gallery, two tea houses some bas-reliefs and a cave is what u can find there. There is also a good view of Shiraz from there. Hadju bridge in Esfahan is named after him.


Ο Χάτζιου Κερμάνι είναι ένας από τους διασημότερους Ιρανούς ποιητές και γνωστικούς. Γεννήθηκε στη πόλη του Κερμάν το 1269 μ.X. Είναι ένας από τους μέγιστους μυστικιστές του 13ου και 14ου αιώνα. Άνηκε σε μια οικογένεια υπόληψις στο Κερμάν. Ανυψώθηκε στην τάξη του πνευματικού οδηγού μετά από αρκετά χρόνια ως μαθητής του Καζερούνι. Αργότερα, άρχισε μια σειρά ταξιδιών στη Σαουδική Αραβία και σε άλλα κράτη του Περσικού Κόλπου. Ο Χάτζιου έμαθε πολλά κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του. Αφότου περιόδευσε τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία και το Ιράκ, έμεινε για κάποιο χρόνο στη Βαγδάτη. Συμπλήρωσε μια από τις ωδές του με τον τίτλο ‘‘Χόμα και Χομεΐουν’’ το 1312. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του,ο Χάτζιου συνάντησε τον Σεμνανί. Ο Σεμνανί ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος των Σούφι και ο Χάτζιου έμαθε πολλά από αυτόν. Ήρθε στην πόλη του Σιράζ λόγω στο καλό κλίμα της. Μετά μιας περιοδείας του στην Σιράζ, ταξίδεψε σε μερικές μεγάλες πόλεις του καιρού του. Έγινε σεβόμενος από τους ανθρώπους και τους πρίγκιπες σε κάθε πόλη. Τέλος, επέστρεψε στη Σιζάρ κατά τη διάρκεια της περιόδου του Σάχη Ιντζιού. Ενώ κατοικούσε στην Σιράζ, αλληλεπίδρασε με τους μεγάλους μελετητές και τους ποιητές εκείνης της πόλης, υποστηρίχτηκε από τον Σάχη Ιντζιού πάρα πολύ. Ο ποιητής έχει θαυμάσει κατά ένα μεγάλο μέρος τον Ιντζού στους στίχους του.Τα έργα του περιλαμβάνουν το‘‘Σάμ Ναμέχ’’,‘‘Χόμα και Χομεΐουν’’, ‘‘ Καμάλ Ναμέχ’’, ‘‘Ροζατούλ- Ανγουάρ’’, ‘‘Γκολ’’ και‘‘Νορούζ’’καθώς επίσης και το ‘‘Γκοχάρ Ναμέχ’’. Πέθανε στη Σιράζ το 1329 και θάφτηκε εκεί κοντά στην πύλη του Κορανιού σε μια ορεινή περιοχή.Σήμερα, δίπλα στην πύλη του Κορανιού μπορείτε να βρείτε το μαυσωλείο του Χάτζου. Ο τάφος του, μια στοά, δύο τσαγερί και μια σπηλιά είναι αυτό που θα βρείτε εκεί. Επίσης από εκεί υπάρχει μια καλή θέα της πόλης του Σιράζ. Η γέφυρα Χάτζιου στη πόλη του Ισφαχάν ονομάστηκε για αυτόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου