ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2007

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - THE MONASTERY OF AGIA PARASKEVI IN VASILIA

Η Ιερά μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά που βρίσκεται στην Αίγυπτο, είχε τέσσερα παραρτήματα (μετόχια) στη Κύπρο. Το πρώτο και μεγαλύτερο σε κτηματική περιουσία είναι το Μοναστήρι τις Αγίας Παρασκευής στην Βασίλεια της Κυρήνειας. Το δεύτερο είναι το μοναστήρι της Παναγίας της Ελεούσας που βρίσκεται στο μέσο της μεγάλης χερσονήσου της Καρπασίας. Το τρίτο ήταν στο Χα-Ποτάμι, στη κοίτη το ποταμού ανάμεσα στο χωριό Κούκλια και το Κυβερνητικό δάσος Ραντί. Το τέταρτο παράρτημα βρισκόταν κοντά στον Ψευδά, ένα χωριό της επαρχίας Λάρνακας.
Το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, γνωστό και ως μοναστήρι της Βασίλειας ή του Σινά, ήταν το μοναδικό από τα τέσσερα μοναστήρια του Σινά στην Κύπρο, που επιβίωσε και λειτουργούσε μάλιστα μέχρι το 1974. Κατά τα μέσα του 19ου αιώνα, οι μοναχοί βρήκαν κοντά στο μοναστήρι μία μεγάλη πηγή. Ένας από αυτούς, ο Ιερομόναχος Αμβρόσιος ήταν για τα δεδομένα της τότε εποχής, ένας πρωτεργάτης της Κυπριακής γεωργίας. Κατείχε όχι μόνο βιβλία για την γεωργία, αλλά και μελετούσε και εφάρμοζε και στην πράξη τις γνώσεις του. Κατασκεύασε στη πηγή του νερού, που βρισκόταν αρκετά ψηλά, μία δεξαμενή και εφάρμοσε ένα σύστημα άρδευσης. Έτσι ποτίζονταν άφθονα και οι πιο απομακρυσμένες περιοχές της μονής, που βρίσκονταν στα πόδια του βουνού και στη πεδιάδα. Με αυτό τον τρόπο το μοναστήρι της Βασίλειας κατάφερε να έχει υψηλά εισοδήματα.
Μετά την Τουρκική εισβολή, το μοναστήρι και αυτό το σύστημα άδρευσης, έχουν καταστραφεί ανελέητα από τους Τούρκους και σήμερα είναι ερειπωμένα.

The Monastery of Saint Catherine of Sinai situated in Egypt, had four annexes (land or property belonging to it) in Cyprus. The first and the biggest is the Monastery of Agia Paraskevi (Saint Friday) situated a the village of Vasilia in the province of Kyrenia. The second is the monastery of the Virgin Mary of Eleousa, which is found in the middle of the big peninsula of Karpasia. The third was situated at the Ha-Potami river, in the bed of the river between the village of Kouklia and the Ranti government forest. The fourth annex was found near Psevdas, a village in the province of Larnaca.
The monastery of Ayia Paraskevi, known also as the monastery of Vasilia, or the monastery of Sinai, was the only one of the four monasteries belonging to the Monastery of Sinai in Cyprus, that survived and was functioning up until 1974. In the middle of the 19th century, the monks found a big water-spring near the monastery. One from them, the monk-priest Amvrosios, was for the conditions of that time, a protagonist in Cypriot agriculture. He possessed not only books on agriculture, but also studied and applied his knowledge in practice. He build a reservoir at the source of the water, which was very high up on the mountain, and created a water distribution system. This way all the land belonging to the monastery was irrigated abundantly even in far away regions situated at the foot of the mountain or farther down the plain. With this water distribution system, the monastery accomplished high incomes.
After the Turkish invasion in 1974, the monastery and this system of irrigation, have been destroyed without mercy by the Turks and today they are found in ruins.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου