ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2007

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΡΜΠΕΛ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ Η ΜΠΕΚΚΑ ΚΑΦΡΑ-SAINT CHARBEL AND HIS VILLAGE BEKKA KAFRA

Τοποθετημένο στο βόρειο Λίβανο,το χωριό Μπέκκα Κάφρα δεν είναι ένα οποιοδήποτε χωριό. Η Μπέκκα Κάφρα είναι το υψηλότερο κατοικημένο χωριό, στα υψηλότερα βουνά όλης της Εγγύς Ανατολής. Είναι κτισμένο στα 1.560 μέτρα επάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Ακριβώς για να δοθεί μια σύγκριση, στην Κύπρο το χωριό Πρόδρομος, είναι το υψηλότερο στο νησί, και τοποθετείται στα 1.380 μέτρα επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η Μκέκκα Κάφρα είναι κτισμένη 180 μέτρα πιο ψηλά. Όμως,αυτό που κάνει την Μπέκκα Κάφρα να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο το υψηλό υψόμετρο του χωριού, αλλά και επειδή αυτό είναι το χωριό του Αγίου Σάρμπελ, του πιο αγαπητού Αγίου του Λιβάνου. Ο Άγιος Σάρμπελ γεννήθηκε σε μια ταπεινή Μαρωνίτικη οικογένεια το 1828 ψηλά πάνω σε αυτό το χωριό. 
Αντίθετα από την Κύπρο όπου τα χωριά είναι παραμελημένα, στο Λίβανο τα περισσότερα χωριά είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα με πολυόροφες πολυκατοικίες, τράπεζες, υπεραγορές, νοσοκομεία, γυμνάσια, λύκεια,και ακόμη και πανεπιστήμια σε πολλές περιπτώσεις. Όμως, όταν επισκέφτηκα τη Μπέκκα Κάφρα, διαπίστωσα ότι το χωριό ήταν μάλλον φτωχό για τα δεδομένα του Λιβάνου. Το σπίτι του Αγίου Σάρμπελ, έχει μετατραπεί τώρα σε μουσείο που τιμά την μνήμη της ζωής του με ζωγραφιές. Εντούτοις όταν μπήκα μέσα ήταν γεμάτο από ανθρώπους που προσεύχονταν. Έξω από το σπίτι του υπάρχει μια πηγή με πολύ δροσερό νερό. Το χωριό φαινόταν πολύ ήσυχο, δεν νομίζω να ζουν πολλοί ανθρώπου εκεί.
Το όνομά του Αγίου ήταν Γιουσούφ Αντούν Μακχλούφ αλλά όταν έγινε μοναχός, πήρε το όνομα Σάρμπελ,το οποίο σημαίνει ‘‘η ιστορία του Θεού’’ στα Αραμαϊκά. O Άγιος Σάρμπελ είναι ένας σύγχρονος Μαρωνίτης Άγιος. Πέθανε το 1898 και αγιοποιήθηκε το 1977 από τον Πάπα. Για ένα μεγάλο μέρος της ζωής του έζησε στο μοναστήρι του Αγίου Μάρωνα στο χωριό Αννάγια αν και μετά αποσύρθηκε στο ερημητήριο του Αγίου Πέτρου και Παύλου που είναι εξαρτώμενο αυτού του μοναστηριού. Εδώ πέρασε μια ζωή με συνέχει προσευχή, και έφευγε σπάνια από το ερημητήριο. Μέσα από όλα τα πράγματα είναι υποδειγματικό πρότυπο της αυτό-άρνησης και της ιερότητας. Μετά από είκοσι τρία χρόνια στο ερημητήριο, πέθανε την παραμονή των Χριστουγέννων το 1898 και θάφτηκε στο νεκροταφείο του χωριού Αννάγια. Πολλά θαύματα έχουν αποδοθεί στον Άγιο Σάρμπελ του ο οποίου ο τάφος προσελκύει χιλιάδες προσκυνητές κάθε χρόνο. Το άγονο μικρό σημείο, που αλλιώς πιθανότατα θα είχε παραμεληθεί από τον υπόλοιπο κόσμο, σφύζει από ζωή και ανθρώπους.


Situated in north Lebanon, Bekka Kafra is not just any village. It is the highest populated village, in the highest mountains in the Near East, built at 1560 meters above sea level. Just to give a comparison, in Cyprus, Prodromos is the village with the highest altitude, being situated at 1,380 metres above sea level. However, what makes Bekka kafra stand out is not only its high altitude but also because it is the village of Saint Charbel, Lebanon's most loved Saint. Saint Charbel was born in a Maronite modest family, in the year 1828 high up in this village. Unlike Cyprus where villages are neglected, in Lebanon most villages are highly developed with high rise buildings, banks, supermarkets, hospitals, high schools and even universities in many cases. However, when I visited Bekka Kafra, I found that the village was rather poor for Lebanese standards. Saint Charbel's house has now been turned into a museum which commemorates Saints life in paintings. However, when I entered it it was full of people who were praying. Outside his house there is a water spring, and the water is very good and cold. The village seem very quite, I don't think many people live there.
The name of the saint was Youssef Antoun Makhlouf but when he became a monk, he took the name of Charbel, which means ''God's Story'' in Aramaic. Saint Charbel is a contemporary Maronite Saint. He died in 1898 and was canonized as a Saint in 1977 by the Pope. During much of his life he lived at the Monastery of Saint Maroun of Annaya , after which he withdrew definitely to the hermitage of Saint Peter and Saint Paul attached to this Monastery. Here he passed a life of constant prayer, rarely leaving the hermitage an in all things an exemplary model of self-denial and sanctity . After twenty – three years at the hermitage , he died on Christmas Eve 1898 and was buried in the cemetery of Annaya. Many miracles have been attributed to Saint Charbel whose tomb attracts thousands of pilgrims every year. The barren little spot, that otherwise would most likely have been neglected by the rest of the world, teems with humanity.


Lord, infinitely Holy and Glorified in Your Saints,
You have inspired Charbel, the saint monk,
to lead the perfect life of a hermit.
We thank You for granting him the blessing
and the strength to detach himself from the world
so that the heroism of the monastic virtues of poverty,
obedience, and chastity, could triumph in his hermitage.
We beseech You to grant us the grace of loving and serving You,
following his example.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου