ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2007

Η ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΣΑΑΤΙ ΓΙΟΥΣΕΦ - A ROMAN COLONY: A POEM BY SAADI YOUSSEF -مستعمرة رومانية : من قصيدة سعدي يوسف


Η Αποικία των Ρωμαίων

Ήμασταν Έλληνες,
τα σπίτια μας στην άκρη της αραβικής ερήμου.
Αλλά είχαμε δύο ποταμούς και μερικά χωριά,
και αγροκτήματα ποτισμένα με τα νερά των ποταμών.
Και είχαμε και μερικούς ποιητές οι οποίοι συνθέταν στο μέτρο.
Και μιλούσαν για γυναίκες,
και για λουλούδια.
Και στη Κινεσρίν κτίσαμε μια φιλοσοφική σχολή.
Το παράξενο είναι ότι σπουδαστές του Αριστοτέλη,
έρχονταν κάθε τόσο και μας έλεγαν
για τις πιο πρόσφατες πραγματείες που γράφονταν στην Αθήνα.
Αλλά ήμασταν Έλληνες και αγρότες.
Δεν κάναμε όπλα,
και δεν ξέραμε πώς να εκπαιδεύσουμε τα αγόρια μας
σε στρατιώτες.
(οι σπουδαστές του Αριστοτέλη δεν μας είπαν ότι
ο δάσκαλός τους εκπαίδευε τον γυιο του
Φίλιππα του Μακεδόνα στη κατάκτηση πόλεων!).
Ο κόσμος αλλάζει,
είπαν.
Ακόμη και ο ήλιος θα ανατείλει από τη δύση.
.....................................
........................................
.........................................
Τώρα φλυαρώ, και παρεσθάνομαι,
μόνος
στην ταβέρνα του Κυριάκου στη Σηδώνα.
Το πήλινο κύπελλο μου μαύρισε,
και τα μαλλιά μου έγιναν λευκά.
Δεν ξέρω κανένα που να μπορώ να πω - με εμπιστοσύνη-
ότι οι Ρωμαίοι με είχαν εξορίσει όταν γίναμε αποικία.
Αλλά υποψιάζομαι ότι ο Κυριάκος το ξέρει ήδη.
Ο κόσμος αλλάζει,
είπαν.

Σαάτι Γιούσεφ - Ιρακινός Ποιητής - Μετάφραση NOCTOC

A Roman Colony

We were Greeks,
Our houses at the edge of the Arabian Desert,
But we had two rivers
And a few villages and farms we irrigated with the waters of the rivers,
And we had a few poets too who composed in meter.
And spoke of women,
And flowers.
And in Kinnesrin we built a school for philosophy.
The strange thing is that Aristotle's students came every now and then
And told us about the latest treatises written in Athens.
But we were Greeks and farmers.
We made no weapons,
And did not know how to shape our boys into soldiers.
(Aristotle’s students did not tell us that their teacher
Was training the son of Philip the Macedonian on the conquest of cities! ).
The world changes,
They said.
Even the sun will rise from the West.
……………………………….
………………………………….
…………………………………..
I’m jabbering now, hallucinating
And alone
In Kyriakos's tavern in Sidon.
My clay goblet is blackened
And my hair all white.
I know no one I can tell – in confidence-
That the Romans had banished me
When we became a colony.
But I suspect that Kyriakos already knows all about this.
The world changes,
They said.
Saadi Youssef - Iraqi poet

مستعمّرة رومانيٌة


كنٌا يونانيينّ ، منازلجنا عند تخومِ الصحراءِ العربيةِ :
لكنٌ لنا نهرينِ
وبضعّ قري ، ومزارعّ نسقيها من أمواهِ النهرّينِ “
وكان لنا أيضا شعراءج يجقِيمونّ الأوزانّ
ويحكون عن المرأةِ
والأزهارِ ،
وفي قِنٌسْرِينّ بنينا مدرسة للفلسفةِ
( الأمرج الأغربج أنٌ تلاميذّ أرسطو يأتون إلينا أحيانا
ليقولوا شيئا عن آخِرِ مخطوطات أثينا )
لكنٌا يونانيونّ وفلاٌحونّ
فلم نصنع أسلحة
لم نعرف كيف نجعِدٌج الفتيانّ جنودا
( ما قال تلاميذج أرسطو إن مجعلٌِمهم كان يدرٌِبج ابنّ فيليب المقّدونيٌ علي غزو المدنِ ! )
الدنيا تتغيٌرج
قالوا
حتي الشمسج ستشرقج من جهة الغربِ “
“““““
“““““
“““““
أنا أهذي الآنّ ، وحيدا ، في حانة كِرياكوسّ ب صّيدا
كوبج نبيذي الفخٌارج اسْوّدٌّ
وشّعري ابْيّضٌّ “
ولا أعرفج مّن أجخبرجهج _ حتي سِرٌا _ أنٌ الرومان نفّوني
حين غدّونا مستعمرة :
لكني لا أستبعدج أن يعرفّ كرياكوسج الأمرّ .
الدنيا تتغيٌرج
قالوا “

سعدي يوسف

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου