ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2008

ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ - THE DIAMONDS OF PAPHOS

Κατά το 1564, οι Ενετοί, οι οποίοι υπερηφανεύονταν για τη πολυμάθεια τους, έκαναν ανασκαφές στη Πάφο, και πίστεψαν ότι βρήκαν το τάφο της θεάς Αφροδίτης, η οποία καθώς πίστευαν και τότε, υπήρξε πρόσωπο που πραγματικά έζησε όπως και οι λοιπές θεότητες των Ελλήνων. Κοντά στο τόπο αυτό που έγιναν οι ανασκαφές,που είναι στους πρόποδες ενός βουνού προς τα δυτικά της Πάφου, ανευρίσκονταν σε μεγάλη ποσότητα πολύ ωραίοι λίθοι, οι οποίοι ονομάζονταν "Διαμάντια της Πάφου". Ήταν διαφανείς και μεγάλοι και πουλιόνταν από τους χωρικούς πολύ φθηνά. Ήταν τόσο ωραίοι ώστε ήταν δυνατό να εκληφθούν ως πραγματικά διαμάντια. Ο Σουηδός περιηγητής Fredric Hasselquist που βρέθηκε στη Πάφο το 1751, γράφει ότι ο τότε Σουλτάνος των Οθωμανών, Μαχμούντ Ι που διοικούσε τη Κύπρο, πίστεψε ότι επρόκειτο για αληθινό αδαμαντωρυχείο, και έστειλε αμέσως εργάτες για να βρουν το θησαυρό. Το έργο άρχισε, και ο τόπος φρουρήθηκε, αλλά εγκαταλείφθηκε σύντομα. Τα νομιζόμενα διαμάντια, δεν ήταν άλλο παρά κρύσταλλα του χαλαζία.

Κόρες του έρωτα από της ΚΥΠΡΟΥ τους βράχους,
με διαμάντια της Πάφου στις πλεξούδες τους

Από το ποίημα: Φως του χαρεμιού
του Ιρλανδού ποιητή Τόμας Μούρ

In 1564, the Venetians who prided in themselves for being widely educated, made excavations in Paphos, and they believed that they found the grave of the goddess Aphrodite, who as it was also believed and then, existed as a person and really lived as were the remaining deities of the Greeks. Near this place that the excavations were made, which is at the side of a mountain to the west of Paphos, many big beautiful gemstones were found in big quantities, which on account of their brilliancy were called "Diamonds of Paphos". They were transparent and big gemstones and were sold by villagers very cheaply. They were so beautiful that it was possible for them to be passed on as real diamonds. The Swedish traveller Fredric Hasselquist who found himself in Paphos during 1751, writes that the Ottoman Sultan, Mahmud I , who ruled Cyprus at the time, came to believe that this place was really a diamond mine, and he quickly send workers to dig out the treasure. The work started and the area around the supposed diamond mine was guarded. However the excavations were soon put to a stop because the supposed diamonds were nothing more then quartz crystals.

Daughters of Love from CYPRUS rocks,
With Paphian diamonds in their locks;

From the poem: The light of the haram
By Irish poet Thomas Moore

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου