ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2008

ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΣΤΟ ΚOΛΠΟ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ - THE ISLAND OF DEGHENIS IN CHRYSOCHOU BAY AND ITS MYTH

Μέσα στο κόλπο της Χρυσοχούς στη Πάφο,και κοντά στη τοποθεσία "Δύο ποταμοί" σώζεται το νησί του Διγενή. Ο Διγενής είναι κατά τη παράδοση ένας θρυλικός υπεράνθρωπος σε ανάστημα, σωματική δύναμη και ανδρεία, προασπιστής των ακριτικών Ελλήνων. Σύμφωνα με τη Κυπριακή παράδοση, ο Διγενής Ακρίτας αγάπησε τη Ρήγαινα που είναι η μυστηριώδης βασίλισσα της Κύπρου. Η Ρήγαινα είχε το πύργο της κοντά στους Δύο ποταμούς, και όταν την είδε, ήθελε να την πάρει για γυναίκα του. Η Ρήγαινα όμως, του γέλασε και μπήκε μέσα σε μια βάρκα για να φύγει από τη Κύπρο. Τότε ο Διγενής θύμωσε και της έριξε μια πέτρα μέσα στη θάλασσα που έχει μείνει μέχρι σήμερα και λέγεται ''νησίν του Διγενή".

In the Bay of Chrysochou in Paphos in an area called Dio Potamoi one can see a small island called the Island of Deghenis. According to tradition, Deghenis is a mythical brave hero who had the body and the strength of a super human and defended the outlaying areas of the Greek World during the Middle Ages. According to Cypriot tradition, Deghenis fell in love with the mysterious Queen of Cyprus called Regena. Regena had her castle build at Dio Potamoi, and when Deghenis saw her there, he wanted to take her as his wife. However, Regena tried to escape him by getting on a boat and get away from Cyprus. Deghenis got very angry upon seeing her running away and threw a big stone at her. This stone has survived to this day and has come to be known as the "Island of Deghenis".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου