ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2008

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΛΑΚΟΥΡΝΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΕΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ - THE MONASTERY OF CHRYSOLAKOURNA AT THE VILLAGE OF STENI IN PAPHOS

Έ τζιαί τη Χρυσολάκουρναν, - Μεγάλ' η δύναμή της –
Με τους Αγίους της Στενής, τζιαί θκιά μας την ευχήν της!
Ο Άη Γγι΄ώρκης τα νερά μές το χωρκόν προσέχει,
Τζι ο Άη Τρύφωνας τα ζάα στην φύλαξην του έχει.

Η Μονή της Παναγίας Χρυσολάκουρνας, βρίσκεται 3 περίπου χιλιόμετρα στα βόρεια του χωριού Στενή στη Πάφο και ήκμαζε πριν το 1821. Επί Φραγκοκρατίας, η Μονή χρησιμοποιήθηκε και ως Έδρα του Ορθόδοξου Επισκόπου της Πάφου, αφού η Μητρόπολη που ήταν στη πόλη της Πάφου, καταλήφθηκε από τον Λατίνο Επίσκοπο, και ο Ορθόδοξος εκδιώκθηκε. Κατά την Ελληνική επανάσταση του 1821 οι Τούρκοι σκότωσαν τον επιστάτη της Μονής, τον Παπά Σιλβέστρο και από τότε η Μονή εγκαταλείφθηκε και ερημώθηκε.
Δεν γνωρίζουμε πότε ιδρύθηκε η Μονή, όμως ο λιθόκτιστος τρίκλιτος Ναός της είναι έργο του 12ου αιώνα με ανακαινίσεις του 16ου αιώνα αφού η εκκλησία είτε καταστράφηκε είτε υπέστη εκτεταμένες ζημιές και τότε ξανακτίστηκε και πήρε τη σημερινή της μορφή.
Σήμερα, τα μοναστηριακά κτίρια, που σώζονταν ερειπωμένα, μέχρι πριν από πενήντα χρόνια, έχουν τελείως εξαφανιστεί. Μόνο η εκκλησία εσώζετο και αυτή μισοερειπωμένη, μέχρι το 1974. Το 1974-1975 η εκκλησία αναστηλώθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων σαν μια τρίκλιτη βασιλική. Τα σωζόμενα μέχρι το 1974 τμήματα της Εκκλησίας προέρχονται από διάφορες περιόδους και είναι το αποτέλεσμα πολλών επεμβάσεων, κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ζωής του Μοναστηριού. Μια τοιχογραφία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου που διασώζεται στο δυτικό τοίχο του Ναού και που μπορεί να χρονολογηθεί στον 12ο αιώνα, ανάγει την ίδρυση της Μονής στη Μέση Βυζαντινή περίοδο.
Εκτός από την τοιχογραφία του Προδρόμου στο δυτικό τοίχο που χρονολογείται στον 12ο αιώνα, ανακαλύφθηκαν και γραπτοί σταυροί του 12ου αιώνα στο δυτικό τοίχο μετά την αφαίρεση της αντηρίδας.
Στο τετρατοσφαίριο της αψίδας, σώζονται κομμάτια από τον Πλατύτερα μεταξύ των Αρχαγγέλων. Χαμηλότερα σώζονται μεγάλα τμήματα από την κοινωνία των Αποστόλων (μετάληψη – Μετάδοση) και χαμηλότερα τμήματα ιερουργούντων αρχιερέων, από τους οποίους καλύτερα σώζεται ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στο δυτικό τυφλό τόξο του βορείου τοίχου σώζεται μεγάλο μέρος τοιχογραφίας του Αγ. Γεωργίου. Οι περισσότερες από τις σωζόμενες τοιχογραφίες χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 16 ου αιώνα.
Σχετικό με τη Μονή της Χρυσολάκουρνας είναι το εξής θαύμα της
Παναγίας: Αγαρηνοί θέλησαν να κάνουν κτήμα τους ένα πηγάδι της Μονής που έφερε το όνομα Θεοτόκος Αφέντρικα.Για να καθαρίσουν το πηγάδι,κατέβασαν ένα από τους Αγαρηνούς, ο οποίος ξεψύχησε από αόρατο ράπισμα. Την ίδια τύχη είχε και δεύτερος Αγαρινός. Τον τρίτο διάδοχο του, τον ανέσυραν μισοπεθαμένο. Τους πρώτους δύο, τους ανέσυραν με φόβο και τρόμο, και αφού τους έδεσαν τα πόδια, τους έθαψαν κάτω από τα αναθέματα όλων όσων βρέθηκαν στο δρόμο τους.

Oh, look at Chrysolakourna's icon,- blessed be Her name,
among the two Saints of Steni she gives her blessing to us.
Saint George looks after the water of the village
and Saint Tryphonas has our animals under his care

The Monastery of the Virgin Mary of Chrysolakourna, is situated about 3 kilometers north of the village of Steni in Paphos. The Monastery was very prosperous before 1821. Under the Frankish rule of Cyprus, the Monastery was also used as the Seat of the Orthodox Bishop of Paphos, when the Bishopric which was in the city of Paphos, was occupied by the Latin Bishop, and the Orthodox Bishop was thrown out of his Seat. During the Greek revolution of 1821 the Turks killed the custodian of the Monastery, Priest Silvestros and from then on the Monastery was abandoned and had fallen to ruins.
We do not know when the Monastery was founded, however its three-arch, stone-built church is the work of the 12th century with renovations of the 16th century when the church was destroyed or suffered extensive damage and it was rebuild taking its current form.
Today, the monastery's buildings, which existed and survived from devastation up until fifty years ago, have completely disappeared. Only a small part of the church survived up until 1974. In 1974-1975 the Department of Antiquities restored the church. The parts of the church which survived up to 1974, emanated from various periods and are the result of many interventions during the long life of the monastery. A mural of Saint John the Precursor which has survived at the western wall of the church, can be dated to the 12th century, and this brings the foundation of the monastery to the middle Byzantine period.
Apart from the mural of the Precursor in the western wall which is dated to the 12th century, some written crosses of the 12th century were also discovered οn the same wall. Ιn the quadrant of the arch, parts of the murals of the "Platytera" between the Archangels also survive. At a lower level, a big part of the communion of the Apostles also survives as well as parts showing ceremonies by priests. The best preserved mural is that of Saint Gregory the Theologian. In the western arch of the northern wall a big part of the mural of Saint George has been saved. Most of the saved murals are dated to the first half of the 16th century.
The following miracle is attributed to the Virgin Mary of the Monastary of Chrysolakourna: Arab Hagarenes wanted to make as their property a well of the Monastery which had the name "Virgin Mary of Afendrika". In order to clean the well, they lowered one of the Hagarenes down, but he found his death from an invisible slap which he had received. The second Hagarene also had the same fate. His third successor, was pulled out half dead. The Hagarenes pulled out the first two and with fear and terror, they tied up their legs and buried them under the anathemas of all the people they found on their way.

4 σχόλια:

 1. There is a small hole outside the church about 1.50m deep does it have a story?its covered with a rock now i can also send you photos of the cave of panagia chrisolakourna if you like

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Dear friend,
  I am not sure about the hole but maybe it's the Panagia Afentrika well and it has now dried out.Your photos are very welcomed.You can send them to my e-mail kouros8@yahoo.com.
  Thank you very much

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Thanx for the information can i also know about the big candles in the church im sending the photos to you is there anything else intresting in the area?churches with caves?thatnx

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. The big candles found in churches are votive offerings from people.For instance if a person is sick,he/she would make a plee to the Virgin or a particular Saint to act as intermediates to God so that they get well.In return they promise to offer them a candle as tall as the person's hight.In other cases you will see human body parts,or even babies made from wax,they are also votives of peopled who have been cured of some ailment or babies who have been healed.This custom pre-dates christianity and in ancient times people used to make these offerings to temples of the 12 gods,but they were made out of clay and not wax.
  I don't know any cave churches in that area,but there is a very big cave church at the Pedridia area in the village of Emba dedicated to Saint Lambrianos.This cave is huge and very long and has stalagmites and stalactites in it.What is amazing is that very few people know of its existance and I hope it stays that way so it does not become a tourist atraction.

  ΑπάντησηΔιαγραφή