ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2008

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΓΥΡΑ - THE MONASTERY OF THE HOLY CROSS AT THE VILLAGE OF ANOYIRA

Σε μικρή απόσταση έξω από το χωριό Ανώγυρα της Λεμεσού βρήσκονται τα ερείπια της μεγαλοπρεπούς βυζαντινής Μονής του Τιμίου Σταυρού.Διατηρείται ο Ναός κτίσμα του 1436,που είναι πολύ ευρύχωρος.Ο Ναός διακοσμήθηκε με χειροποίητα ψηφιδωτά και εικόνες, χαρακτηριστικά των ελληνικών ορθοδόξων εκκλησιών,και μέχρι σήμερα υπάρχουν πολλά υπολείματα τοιχογραφιών.
Ο Πάφου Πανάρετος,κατά το 1773, ανακαίνισε τη Μονή,και με προσωπικά του έξοδα,κόσμησε την εκκλησία με το Σταυρό της,ο οποίος όμως αργότερα για λόγους ασφάλιας δόθηκε στην εκκλησία της Μονής του Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα.Η Μονή εγκαταλείφθηκε στο 19ο αιώνα.

The majestic ruins of the Byzantine Monastery of the Holy Cross of Anoyira, are situated only but a small distance outside the village Anoyira in Lemassol.The church of the Monastery which was build in 1436 is still standing, it is very spacious and was decorated with hand made mosaics and icons,which is characteristic among Greek Orthodox Churches.Even today,many remnants of these murals still exist. In 1773, the Bishop of Paphos Panaretos, renovated the Monastery, and with his own personal funds,he adorned the church with its Cross, which however for reasons of safety was later given to the church of the Monastery of the Holy Cross at the village of Omodos where it is kept up to today. The Monastery was abandoned in the 19th century.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου