ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2008

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΦΥΤΕΥΚΙΑΣ - THE MONASTERY OF SAINT CATHERINE OF FITEFKIA

Η Μονή της Άγιας Αικατερίνης της Φυτεύκιας πήρε το όνομα της από τον διαλυθέντα οικισμό Φυτεύκια και έχει περίπου 6 χιλιόμετρα απόσταση από το χωριό Κρήτου Τέρρα και 3 χιλιόμετρα από το χωρίο Χώλι στην επαρχία της Πάφου. Σήμερα σώζεται μόνο η εκκλησία της Μονής. Είναι ένας πανέμορφος και επιβλητικός ναός εκεί που δεν θα τον περίμενε κανείς. Στην μέση χωραφιών, η παρουσία του και η ιδιόμορφη αρχιτεκτονική του δηλώνει ότι κάποτε η περιοχή αυτή ήταν σημαντική και πλούσια. Κτισμένος περίπου τον 15ον αιώνα, ο ναός είναι Φραγκοβυζαντινού ρυθμού, ο οποίος είναι ένας συνδυασμός γοτθικής βασιλικής και βυζαντινής εκκλησίας καλυμμένης με τρούλλο. Ο ναός είναι τρίκλιτος και ήταν γνωστός ως ‘‘ο επτάτρουλλος ’’ επειδή παλαιά είχε επτά τρούλλους. Όμως κατά τους σεισμούς του 1953, η Μονή μαζί με την εκκλησία είχαν καταστραφεί σχεδόν παντελώς, και η εκκλησία αναστηλώθηκε μόνο με τέσσερις τρούλλους.

Ο ναός περιέχει αξιόλογα υπόλοιπα τοιχογραφιών του 16ου αιώνα, από τις οποίες βρίσκεται σε άριστη κατάσταση η πολύ μεγάλη τοιχογραφία της Αγίας Αικατερίνης. Η Μονή κτίστηκε από καλόγερους που προέρχονταν από το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά και η τοπική παράδοση λέει ότι κατά τη διάρκεια του κτίσματος της εκκλησίας, επειδή δεν υπήρχε νερό χρησιμοποιήθηκε γάλα. Οι μοναχοί της Μονής της Αγίας Αικατερίνης της Φυτεύκιας επίσης είχαν στην ιδιοκτησία τους και συντηρούσαν το τώρα κατεδαφισμένο ξωκλήσι του Κύπριου Αγίου Αρίστου στο γειτονικό χωρίο Χώλι.

The Monastery of Saint Catherine of Fitefkia took its name from the dissolved settlement of Fitefkia and it is roughly about 6 kilometers away from the village Kritou Terra and 3 kilometers from the village Choli in the province of Paphos. Today only the church of the Monastery survives. It is a very beautiful and imposing church found in a place, one would not expect to see. Found in the middle of fields, its presence and its peculiar architecture declares that once this region was important and rich. Built around the 15th century, the church is of Franco-Byzantine style, which is a combination of a Gothic basilica and a Byzantine domed church. The church is made of three arches and was known as the '' seven domed church'' because once it used to have seven domes. However, during the earthquake of 1953, the Monastery along with the church were destroyed almost completely. The church was rebuild but this time with only four domes. The church contains noteworthy parts of murals of the 16th century, of which the big mural of Saint Cathrine is in the most excellent condition. The Monastery was built by monks who came from the Monastery of Saint Catherine situated in Mount Sinai in Egypt. Local tradition has it that during the building of the church, milk was used because there was no water around. The monks of the Monastery of Saint Catherine of Fitefkia had also in their possession and maintainance the now demolished chapel of the Cypriot Saint Aristos situated in neighbouring village of Choli.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου