ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008

ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΙΡΑΝΙΚΟ ΣΑΝΤΟΥΡΙ - MUSIC WITH THE IRANIAN SANTUR-الموسيقى الايرانيه

Η μουσική των γειτονικών μας λαών της καθ' ημάς Εγγύς και Μέσης Ανατολής είναι παρόμοια με την Ελληνική. Η επίδραση της Βυζαντινής μας μουσικής είναι αναμφισβήτητα πολύ εμφανής. Πιο κάτω παρουσιάζεται ένα δείγμα μουσικής του Ιράν με Ιρανικό σαντούρι. Καλή ακρόαση...
The music of the nations of the Near and Middle East is similar to Greek music. The influence of the Byzantine music of the Greeks is unquestionably very apparent. Below is presented some music of Iran with the Iranian santur. Enjoy the music....

ΤΙΤΛΟΣ: Σ' αγαπώ γιατί εισ' ωραία...
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ: Omed Tahmasebpur.
(979ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ: Madar...
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ: Omed Tahmasebpur.
(1674ΚΒ)
ΤΙΤΛΟΣ: Από ξένο τόπο...
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ: Omed Tahmasebpur.
 
(1024ΚΒ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου