ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2008

ΡΑΧΙΜ ΜΟΑΖΖΕΝ - ΖΑΝΤΕΧ ΑΡΝΤΕΜΠΙΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΞΑΚΟΥΣΤΟ ΤΟΥ ΑΖΑΝ-RAHIM MOAZZEN-ZADEH ARDEBILI AND HIS FAMOUS AZAN-اذان رحیم موذن زاده اردبیلی

Η φωνή του είναι γνωστή από όλους τους Ιρανούς και ακούγεται από τα μουσουλμανικά τεμένη σε όλο το Ιράν. Μπορεί κάποιος να είναι μουσουλμάνος και μπορεί να μην είναι, αλλά κανένας δεν μπορεί να μείνει απρόσβλητος κατά το κάλεσμα του για προσευχή, επειδή η φωνή του κάνει τους πάντες να αισθάνονται δέος στο άκουσμα της. Το όνομά του είναι Ραχίμ Μοαζζέν-Ζαντέχ Αρντεμπίλι, και ήταν ο κορυφαίος απαγγελέας του Αζάν (κάλεσμα για προσευχή). Γεννήθηκε σε μια θρησκευτική οικογένεια το 1925 στη πόλη Αρντεμπίλ, δυτικά του Αζερπαϊζάν. Ο πατέρας του, ο Σείχ Αμπτούλ-Καρίμ ήταν επίσης απαγγελέας του αζάν και ήταν ο πρώτος που εκτέλεσε την πρώτη ζωντανή ραδιοφωνική απαγγελία του αζάν το 1943. Μετά από το θάνατό του, ο Ραχίμ ακολούθησε το παράδειγμα του πατέρα του και συνέχισε να απαγγέλλει στο ραδιόφωνο. Η απαγγελία του αζάν είναι μια παράδοση στην οικογένεια για 150 χρόνια και το όνομα Μοαζζέν -- στα Αραβικά είναι ο άνθρωπος που απαγγέλλει το Αζάν, ο μουεζίνης -- πιστοποιεί τη σεβάσμια αυτή πρακτική. Ο δεξιοτέχνης Μοαζζέν- Ζαντέχ αυτοσχεδίασε το δημοφιλέστερο και πιο μελωδικό αζάν που έχει ποτέ απαγγελθεί στο Ιράν κατά τον ιερό μήνα της νηστείας του Ραμαντάν το 1955. Το διάσημο αυτό αζάν ακούγεται σε ραδιοφωνική μετάδοση από το κρατικό ραδιόφωνο και την τηλεόραση του Ιράν για πάνω από 50 χρόνια τώρα. Ο Μοαζζέν- Ζαντέχ υποστήριζε την καθαρή καινοτομία στην απαγγελία του αζάν και τους θρησκευτικούς ύμνους και ήταν κατηγορηματικά ενάντια στη ομοιοτυπία με των αραβικών μορφών. Θεωρούσε ότι η μίμηση καταστρέφει την πρωτοτυπία αυτού του λειτουργήματος. Ο μάστορας του αζάν επέμενε ότι οι θρησκευτικοί τραγουδιστές και οι απαγγέλοντες πρέπει να καλό-στιχουργηθούν στις παραδοσιακές μορφές και τους ρυθμούς μουσικής για να παραγάγουν νέες και καινοτόμες απαγγελίες. Έλεγε ότι αισθανόταν πάντα πνευματικά υπερήφανος όταν απάγγελλε ένα αξιοσημείωτο αζάν που θα παρέμενε στα μυαλά και τις καρδιές των ανθρώπων. Ο Μοαζζέν- Ζαντέχ, πέθανε στην Τεχεράνη στην ηλικία των 80 χρόνων από καρκίνο το 2005. Το μνημειακό κάλεσμα του για προσευχή ακούγεται ακόμα και θα συνεχίσει να ακούγεται από τους μιναρέδες των μουσουλμανικών τεμένων σε όλη τη χώρα. Ο μεγάλος Ιρανός μουσικός Μοχάμαντ Ρέζα Αλιγκόλι έχει βάλει τη μουσική του πίσω από το κάλεσμα του για προσευχή στο ψηφιακό του δίσκο "Earth Whispers" (Ψίθυροι της Γής) και για το λόγω αυτό, η φωνή του Μοαζζέν-Ζαντέχ έχει γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να το ακούσετε πιο κάτω.

His voice is known by all Iranians and it can be heard from mosques all over Iran. One might be Moslem and one might not be, but nobody can stay unaffected when hearing his call for prayer, because his voice makes one feel awe. His name is Rahim Moazzen-Zadeh Ardebili, and he was Iran's top Azan (call to prayer) reciter. He was born to a religious family in 1925 in Ardebil, West Azarbaijan. His father, Sheikh Abdolkarim was also a reciter and one who performed the first live radio recitation of the Azan in 1943.
After his death, Rahim followed the example of his father and continued reciting the Azan on the radio. Azan recitation has been a tradition in the family since 150 years ago and the name Mozazzen--in Arabic a person who recites the Azan--testifies to the venerable practice.
Master Moazzen-Zadeh improvised the most popular and melodic Azan ever recited in Iran in the holy fasting month of Ramadan in 1955. The famous Azan has been broadcast from state radio and television for over 50 years now.
Moazzen-Zadeh advocated pure innovation in reciting the Azan and religious hymns and was categorically against replication of Arabian styles. Imitation ruins the originality of the work, he believed. The master insisted that religious singers and narrators should be well-versed in traditional music styles and rhythms to produce novel and innovative works.
He said he had always felt spiritually proud of reciting a memorable azan that would remain in the minds and hearts of people.
Moazzen-Zadeh, passed away in Tehran at the age of 80 from cancer in 2005. His monumental call to prayer is still and will keep playing through the minarets of mosques throughout the country. The great Iranian musician Mohammad Reza Aligholi has put music behind his call for prayer in his CD "Earth Whispers" and due to this Moazzen-Zadeh's voice has become know all over the world. You can hear it below.

Πιο κάτω είναι το περίφημο κάλεσμα του Ραχίμ Μοαζζέν-Ζαντέχ Αρντεμπίλι για προσευχή, του οποίου είχει βάλει ο διάσημος Ιρανός μουσικός Μοχάμαντ Ρέζα Αλιγκόλι την μουσική του ως μπάκ γκράουντ στον ψηφιακό του δίσκο "Earth Whispers'' και έχει κάνει τον Μοαζζέν-Ζαντέχ ξακουστό σε όλο τον κόσμο. Πατήστε για το κατεβάσετε και να το ακούσετε.

http://rapidshare.com/files/81047653/12_-_Part_XII.mp3.html

Below is the outstanding call of prayer from Rahim Moazzen-Zadeh Ardebili, to which the famous Iranian Musician Mohammad Reza Aligholi, has put his music as background to his voice in his CD album "Earth Whispers" and has made Moazzen-Zadeh known all over the world. Press download and listen.

http://rapidshare.com/files/81047653/12_-_Part_XII.mp3.html

Aπό το You Tube πιό κάτω,μπορείτε να δείτε και να ακούσετε τον Ραχίμ Μοαζζέν-Ζαντέχ Αρντεμπίλι στο Ιράν όπου απαγγέλει το κάλεσμα για προσευχή. Πατήστε στη φωτογραφία η στη σύνδεση.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
From You Tube below you can see and hear Rahim Moazen Zadeh Ardebili calling for prayer in Iran. Press on picture or the connection.


YouTube - Azan-RahimMoazenZadeh اذان رحیم موذن زاده اردبیلی
You need to upgrade your Flash Player
Click here upgrade

code:
pnm://rmv8.bbc.net.uk/persian/2003/050526_azan.ra

2 σχόλια: