ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 29 Φεβρουαρίου 2008

ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ - THE TOWERS OF SILENCE

Υπάρχουν δύο πύργοι της σιωπής κοντά στη πόλη του Γιάζντ στο Ιράν. Στα Φαρσί ονομάζονται Ντάχμε που σημαίνει "τόπος ευσέβειας''. Μέχρι την απαγόρευση της το 1970, υπήρχε η συνήθεια ανάμεσα στους Ζωροάστρες να αφήνουν τους νεκρούς τους εκτεθειμένους για να καταναλώνονται από γύπες στους πύργους της σιωπής. Η συνήθεια αυτή περιγράφεται από τον Έλληνα συγγραφέα Ηρόδοτο της Αλικαρνασσού, και επίσης από τον Ονησίκριτο, ο οποίος λέει ότι οι νεκροί εκθέτονταν "σε περιοχές που περιβάλλονταν από τοίχους". Αυτή η πρακτική γινόταν προκειμένου να αποκλειστεί η ρύπανση της γης ή της φωτιάς. Προκειμένου να συντηρηθεί η αγνότητα των στοιχείων, οι Ζωροάστρες αρνούνταν είτε να θάψουν, είτε να αποτεφρώσουν τους νεκρούς τους. Αντ' αυτού, τους αφήνονταν απλά στους πύργους της σιωπής. Οι ιερείς πρόσεχαν τα πτώματα για να δουν ποιο μάτι έβγαζαν έξω οι γύπες πρώτα δεδομένου ότι εθεωρείτο ως σημάδι για τη μετά θάνατον ζωή. Εάν οι γύπες έβγαζαν έξω το αριστερό μάτι πρώτα, εθεωρείτο ότι το νεκρό πρόσωπο θα πήγαινε στη κόλαση. Εάν το δεξί μάτι επιλεγόταν πρώτα, τότε η παράδεισος ήταν η θέση όπου θα πήγαινε. Οι ανοικτοί πύργοι διαιρούνται σε τρεις ομόκεντρους κύκλους: Τα πτώματα των ανδρών, τα έβαζαν γύρω από το εξωτερικό κύκλο, των γυναικών στο δεύτερο κύκλο, και τα παιδιά στο ενδότατο κύκλο. Αφού τα κόκαλα άσπριζαν από τον ήλιο και τον αέρα, τα οποία μπορούσαν να πάρουν μέχρι και ένα χρόνο, συλλέγονταν σε ένα κοίλωμα οστεοφυλακίων στο κέντρο του πύργου. Αν και αγανάχτησε και ταπείνωσε πάρα πολύ τη Ζωροαστική κοινότητα, η Ιρανική κυβέρνηση έβαλε τέρμα σε όλους τους πύργους της σιωπής στη χώρα δια νόμου. Στις Ινδίες όπου η κοινότητα των Ζωροαστρών είναι μεγάλη και πολύ ισχυρή, αυτή η συνήθεια συνεχίζεται ακόμη.


There are two Towers of silence near Yazd in Iran. In Farsi they are called Dakhme which means Godly Place. Until it was forbidden in 1970, one of the customs of the Zoroastrians was that they their dead were laid out to be consumed by vultures in the Towers of Silence. The custom is described by the Greek author Herodotus of Halicarnassus, and also by Onesicritus, who says that the dead were exposed in "areas surrounded by walls". This practice was done in order to preclude the pollution of earth or fire. In order to preserve the purity of the elements, the Zoroastrians refused to either bury or cremate their dead. Instead, they were simply left in the Towers of Silence. Priests watched over the bodies, to see which eye is plucked out by the vultures first since it is believed to be a sign for the afterlife. If the vultures plucked out the left eye first, it was believed that the dead person would go to hell. If the right eye was chosen first, then heaven was the place where he/she would go. The roof is divided into three concentric rings: The bodies of men were arranged around the outer ring, women in the second circle, and children in the innermost ring. Once the bones had been bleached by the sun and wind, which can take as long as a year, they were collected in an ossuary pit at the center of the tower. Much to the dismay and humiliation of the Zoroastrian community, the Iranian government shut down all the Towers of Silence in the country by law. In India were a very large and powerful Zoroastrian community lives, this practice is still carried on.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου