ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2008

Η ΑΓΙΑ ΕΛEΝΗ ΤΗΣ ΣΙΝΩΠΗΣ - SAINT HELEN OF SINOPI

Η Αγία Ελένη της Σινώπης μαρτύρησε τον 18ο αιώνα. Καταγόταν από την ωραία πόλη του Πόντου Σινώπη και ήταν κόρη της ευσεβούς οικογενείας Μπεκιάρη. Ήταν 15 ετών ωραιότατη στο σώμα, ή δε αγνότητα της έδινε ιδιαίτερη χάρη στο πρόσωπο της. Διακρινόταν για την υπακοή στους γονείς της και τη πίστη της στο Χριστό. Μια μέρα λοιπόν, ή μητέρα της την έστειλε ν' αγοράσει νήματα για το κέντημα από το κατάστημα του Κρύωνα. Στο δρόμο υπήρχε το σπίτι του Ουκούζογλου πασά, διοικητού της Σινώπης. Την ώρα πού περνούσε ή Ελένη ό πασάς την είδε απ' το παράθυρο. Ή ωραιότητα της τράβηξε τη προσοχή του και σκέφθηκε να πάρει τη παρθενία της. Διέταξε τότε και την έφεραν μπροστά του. Αφού έμαθε ποια ήταν, προσπάθησε πολλές φορές να τη βιάσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Διότι ένα αόρατο τείχος προστάτευε την Ελένη, πού συνεχώς προσευχόταν. Ο πασάς αντί να δει το θαύμα, σκλήρυνε περισσότερο ή ψυχή του και επειδή δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τον σκοπό του, τη βασάνισε σκληρά και τελικά την αποκεφάλισε. Το Ιερό της λείψανο το έριξαν στη θάλασσα, αλλά με θαυματουργικό τρόπο βρέθηκε από Έλληνες ναυτικούς, πού το μετέφεραν στη Σινώπη. Ο Πρόεδρος της πόλης της Σινώπης Χρήστος Καρφόπουλος, κατά τη διάρκεια της περιόδου της εθνικής κάθαρσης που πραγματοποιήθηκε στη δεκαετία του 1920, πριν από το 1924, έφερε τη πολύτιμη κάρα της Αγίας Ελήνης στην Ελλάδα και την τοποθέτησε στο Ναό της Αγίας Μαρίνας στην 'Ανω Τούμπα Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται εκεί μέχρι σήμερα.

Η μνήμη της γιορτάζεται τη 1 Νοεμβρίου.


Saint Helen of Sinopi was the daughter of a pious family. The family name was Bekiari and they lived during the eighteenth century in the ancient city of Sinipi of Pontos. Her parents raised her to respect them and have a strong faith in Christ. She was fifteen years old when her mother sent her on an errand one day to buy some yarn for knitting from the store owned by Mr. Kriona. On her way to the store she passed by the house of the Turkish city administrator Pasha Oukouzoglou. He saw Helen through his window. Her beauty attracted his soul and he desired to despoil her virginity. The Pasha ordered his soldiers to bring her to him immediately. When he learned who she was, he attempted to rape her two or three times but he was hindered by an invisible power. An invisible wall protected the young girl. It was the wall of prayer. The Pasha did not become dismayed by this invisible force that kept him away from the girl. His heart became more hardened as time went on and he ordered that Helen be tortured and killed. His orders were carried out. Her body was put into a sack and was thrown into the ocean but in a miraculous way, it was found by Greek seamen who brought it back to Sinopi. The president of the city of Sinopi Chris Karfopoulos, during the time of the ethnic cleansing that took place in the 1920’s, before 1924, brought the precious Skull of Saint Helen with him to Greece and placed it in the Church of Saint Marina in Ano Toumba, Thessaloniki, Greece. It is kept there to this very day.

Her feast day is celebrated on November 1st.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου