ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 1 Απριλίου 2008

ΧΟΡΟΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ - CHORUS FROM THE HEAVENS: A CYPRIOT HYMN FOR THE RESURRECTION OF CHRIST

Λεγόταν στα παλαιά χρόνια στη Κύπρο κατά την Ανάσταση και την εβδαμάδα της Δικαινησίμου από το εκκλησιάσμα,προεξάρχοντος του Ιερέα,κρατούμενος σε όρμον και κινούμενος χορευτικά πέριξ της εκκλησίας η στην αυλή της εκκλησίας.

ΧΟΡΟΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ

Σήμμερον Χριστός ανέστη,
ουρανός και γη εξέστη.
Σήμμερον η Παναγία
και η Μάρθα κι η Μαρία,
η Σωσάννα κι η Σαλώμη
και με τες λοιπές ακόμη
έστησαν χορόν μεγάλον,
το "Χριστός ανέστη"ψάλλουν.
Έχουν και παιγνιώτες όλους
τους Προφήτες κι αποστόλους.
Ο Δαβίδ παίζει την λύραν
με την δεξιάν την χείραν
Ησαϊας το κανόνιν
με αυτήν το ανταμώννει
Ιεζεκιήλ το τέφλιν,
Δανιήλ βγαίννει με κκέφιν,
το τσιούριν Σοφονίας
παγλαμάν ο Ζαχαρίας,
τον ζορνέν δε ο Αγγαίος
το πιδκιαύλιν ο Θαδδαίος.
Και λοιπόν οι αποστόλοι
τραγουδούν, χορεύουν όλοι.
Στην αρχήν έχουν τον Πέτρον,
και χορεύουν με το μέτρον.
Και κατόπιν τον Ανδρέαν
κι έκραζεν το "έα, έα".
Και κοντά ο Ιωάννης
έλεγεν,"Χριστός ανέστη",
κι οι εναπολειφθέντες
είπαν,"αληθώς ανέστη".
Τον Ιάκωβον μαζίν τους,
χαίρεται πολλά η ψυχή τους.
Έρχετ' ο Ματθαίος πάλιν,
με στολήν λαμπρήν μεγάλην,
Τον Θωμάν έχει απ' το χέριν
και εις τον χορόν τον φέρει.
Και λοιποί οι αποστόλοι
τραγουδούν,χορεύουν όλοι,
σταυρωτόν χορόν κρατούσιν,
ψάλλουν και κανοναρχούσιν.
Και να ζήτε και του χρόνου,
και εδώ το τελειώννουν.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω,θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου