ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2008

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΚΟΙΜΩΜΕΝΩΝ - THE LEGEND OF THE SEVEN SLEEPERS

Στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί κυρίως, πραγματοποιούν ετήσιο προσκύνημα στο Ιερό Παρεκκλήσι των Επτά Κοιμωμένων. Οι Επτά Κοιμωμένοι θεωρούνται περισσότερο ένας ευσεβής θρύλος παρά μια πραγματικότητα, αλλά παρόλα αυτά η μνήμη τους γιορτάζεται στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία στις 4 Αυγούστου, ενώ στη Δυτική στις 27 Ιουλίου. Η μνήμη τους τιμάται και στο Ισλάμ, μιας και το Κοράνιο τους αφιερώνει τη σούρα 18 (το Σπήλαιο).
Αυτοί οι Επτά ήσαν νέοι Χριστιανοί που, κατά την περίοδο των διωγμών, είχαν καταφύγει σε ένα σπήλαιο και κατά αυτοκρατορική διαταγή, η είσοδος του σπηλαίου κτίστηκε για να πεθάνουν μέσα εκεί οι επτά νέοι. Τότε ως εκ θαύματος, εκείνοι έπεσαν σε βαθύ ύπνο που κράτησε 200 (άλλες φορές 300) χρόνια, και ξύπνησαν όταν σε μεταγενέστερη εποχή κάποιος βοσκός βρήκε και αποσφράγισε το σπήλαιον. Ο θρύλος αυτός υπήρξε πολύ διαδεδομένος, μάλιστα και δια χειρογράφων, μεταξύ τόσο του Ανατολικού όσο και του Δυτικού Χριστιανικού κόσμου, ακόμη και μεταξύ των Μουσουλμάνων όπου σε πολλές Αραβικές χώρες τιμούντε και λατρεύονται κυρίως σε σπήλαια. Η αρχαιότερη γραπτή αναφορά σ' αυτόν τον θρύλο είναι σε Ασσυριακό κείμενο του 6 αιώνα. Αν και ο πιο γνωστός θρύλος τοποθετεί την ιστορία των Επτά Κοιμωμένων στην Έφεσο, είναι όμως πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι απαντάται και στην Κύπρο, που ήταν πολύ διαδεδομένος από το δεύτερο μισό του 15ού αιώνα. Όπως θα δούμε στη συνέχεια πιο κάτω, πολλοί επισκέπτες αναφέρουν το σπήλαιο των Επτά Κοιμωμένων στην Κάτω Πάφο. Εκτός από την Κύπρο, ο θρύλος απαντάται και σε άλλες χώρες όπως στην Ιορδανία και την Τυνησία.

At the city of Ephesus in Asia Minor (now Turkey), Muslims and mainly Christians, pay homage at the annual feast of the Holy Chapel of the Seven Sleepers. The Seven Sleepers are considered more of a conscious legend rather than reality, but nevertheless their memory is celebrated in the Eastern Orthodox Church on the 4th of August, while in Western Christianity on July 27. Their memory is also honoured in Islam, since the Quran dedicates to them Surah 18 (The Cave). These Seven young men were new Christians who, at the period of the persecutions, had resorted to a cave where upon the orders of the Emperor, the entry of the cave was sealed in order for them to die in there. Then as of a miracle, those seven young men fell in deep sleep that lasted for 200 (at other times 300) years, and woke up when at later period a shepherd found and opened up the cave. This legend was very widespread, in deed even in manuscripts, among both the Eastern and the Western Christian World, but even among the Muslim World where in many Arabic countries the Seven Sleepers are honoured and worshiped mainly in caves. The most ancient written report about this legends is found in an Assyrian text of the 6th century. Even if the most known version of this legend takes place in Ephesus, it is also very interesting that it is found in Cyprus, and was very widespread from the second half the 15th century. Αs we will read in our continuation below, many visitors to Cyprus report about a cave of the Seven Sleepers situated in Kato Paphos. Apart from Cyprus, the legend is also found in other countries such as in Jordan and Tunisia.

Σύμφωνα με τον θρύλο, στην 'Εφεσο πριν την αποδοχή του Χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας, επτά νεαροί: Αντωνίνος, Διονυσίος, Εξακουστιδιανός, Ιαμβλίχος, Κωνσταντίνος, Μαξιμιλιανός καi Μαρτινιανός, ξέφυγαν από τους παγανιστές στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου (249-251) όταν ξέσπασαν απηνείς διωγμοί κατά των Χριστιανών. Οι επτά παίδες μοίρασαν την περιουσία τους στους πτωχούς, εγκατέλειψαν την πόλη και κρύφτηκαν σε μία σπηλιά μέχρι να τελειώσει ο διωγμός. Έτσι δεν θα αναγκάζονταν να αρνηθούν την πίστη τους. Όταν όμως αντιλήφθηκαν ότι οι διώκτες τους πλησίαζαν στο καταφύγιό τους, προσευχήθηκαν στο Θεό κατά την διάρκεια της νύχτας να πεθάνουν για να μην πέσουν στα χέρια των διωκτών τους. Ο Θεός εισάκουσε τη δέηση τους και το πρωί κοιμήθηκαν χωρίς να ξυπνήσουν. Αυτό έγινε το 250 μ.X. Ο βασιλιάς ανακάλυψε την κρυψώνα τους και διέταξε να φραγεί με μία μεγάλη πέτρα η είσοδος της σπηλιάς.
Μετά από 200 χρόνια (447 μ.X.), επί Θεοδοσίου του Μικρού, (408-450), ξύπνησαν από τον βαθύ αυτόν ύπνο, και αισθάνθηκαν να πεινούν και ένας από αυτούς βγήκε, αφού εν τω μεταξύ είχε αποφραγεί το στόμιο του σπηλαίου από ένα βοσκό, και κατέβηκε στην Έφεσο να ψωνίσει τρόφιμα. Τότε έγινε κάτι το ασυνήθιστο. Τον περικύκλωσαν πολλοί από τους κατοίκους της πόλεως και ζητούσαν να μάθουν που βρήκε αυτόν τον θησαυρό. Γιατί από τα χρήματα που κρατούσε, νόμισαν ότι βρήκε θησαυρό από αρχαία νομίσματα και τον έσυραν στις Αρχές για ανάκριση. Τελικά, μετά την ανάκριση και τις έρευνες έγινε γνωστόν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός και έτρεξαν όλοι στο σπήλαιο, γεμάτοι δέος και θαυμασμό, για να τους δουν όλους από κοντά. Και ενώ συνομιλούσαν, οι επτά Παίδες είπαν ότι νυστάζουν και θέλουν να κοιμηθούν. Και πράγματι έγειραν το κεφάλι και κοιμήθηκαν μέχρι την ημέρα της κοινής Αναστάσεως.
Όταν οι Επτά νέοι πέθαναν (για δεύτερη φορά), μετά από μια εντυπωσιακή κηδεία, θάφτηκαν στη σπηλιά στην οποία μια εκκλησία κτίστηκε αργότερα. Οι ανασκαφές που έγιναν εδώ κατά τη διάρκεια του 1927-28 έφεραν στο φως την εκκλησία και αρκετούς τάφους που χρονολογήθηκαν στον 5 και 6 αιώνα. Επιγραφές αφιερωμένες στους Επτά Κοιμωμένους βρέθηκαν στους τοίχους της εκκλησίας και στους τάφους.

According to legend Seven noble youths of Ephesos, named Constantine, Maximillian, Jamblichos, Martinian, Dionysios, Exakostodianos, and Antoninos took refuge from the persecution of the emperor Decius in a cave in 250 AD.
They gave their property to the poor, took a few coins only with them and went into a cave on Mount Anchilos to pray and prepare for death. Decius came back after a journey and inquired after these seven men. They heard of his return and then, as they said their last prayer in the cave before giving themselves up, fell asleep. The emperor told his soldiers to find them, and when found asleep in the cave he ordered it to be closed up with huge stones and sealed; thus they were buried alive. But a Christian came and wrote on the outside the names of the martyrs and their story. Years passed, the empire became Christian, and Theodosius the Younger (408-450), reigned. A rich landowner named Adolios had the Sleepers' cave opened, to use it as a cattle-stall. Then they awake, thinking they have slept only one night, and send one of their number to the city to buy food, that they may eat before they give themselves up. The young man comes into Ephesus and is amazed to see crosses over churches, and the people cannot understand whence he got his money coined by Decius. The bishop was summoned to interview the sleepers; they told him their miracle story, and returned to the cave to sleep until Judgment Day.
When these young men died (for the second time), following an impressive funeral, they were buried in the cave on which a church was built later. The excavations carried on here during 1927-28 brought to light a church and several hundred graves which were dated to the 5th and 6th centuries. Inscriptions dedicated to the Seven Sleepers were found on the walls of the church and in the graves.

Η Ισλαμική εκδοχή του θρύλου των Επτά Κοιμωνένων αναγράφεται στη σούρα (κεφάλαιο) Al- Kahf 18, (η σπηλιά), του Κορανίου. Κατά τον καιρό του προφήτη Μοχάμεντ, οι Εβραίοι που ζούσαν στη πόλη Μεδίνα τον προκάλεσαν για να τους πει την ιστορία των Επτά Κοιμωμένων που γνώριζαν ότι κανένας από τους Άραβες δεν ήξερε για το. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Θεός έστειλε έπειτα τον Αρχάγγελο Γαβριήλ για να του αποκαλύψει την ιστορία μέσω της σούρας Al- Kahf. Μετά που την άκουσαν, οι Εβραίοι επιβεβαίωσαν τον Μοχάμεντ, ότι είπε την ίδια ιστορία που ήξεραν. Το Κοράνιο δηλώνει ότι η χρονική περίοδος που οι Επτά Κοιμωμένοι πέρασαν στη σπηλιά ήταν 300 χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων το ημερολόγιο των ανθρώπων άλλαξε από ηλιακό σε σεληνιακό και, κατά συνέπεια, η περίοδος του ύπνου τους έχει αυξηθεί σε 309 (σεληνιακά) έτη. Όταν ξύπνησαν, δεν είχαν καμία ιδέα ότι κοιμήθηκαν για αιώνες και νόμιζαν ότι κοιμήθηκαν μόνο για μερικές ώρες. Όταν έστειλαν ένα από αυτούς για να αγοράσουν τρόφιμα, τα νομίσματα που χρησιμοποίησε για να αγοράσει τα τρόφιμα ήταν εκτός κυκλοφορίας και επέστησαν την προσοχή των ανθρώπων της πόλης. Αφού η ιστορία τους έγινε ευρέως γνωστή, οι Επτά Κοιμωμένοι πέθαναν. Το Κοράνιο αναφέρει επίσης ένα σκυλί με το όνομα Κρατίμ μαζί με τους Επτά Κοιμωμένους, στο 18ο στίχο του 18ου κεφαλαίου, της σούρας Al Kahf. Αυτό το σκυλί έγινε ένας μεγάλος προφήτης και φιλόσοφος όταν ξύπνησε. Στις Ισλαμικές χώρες η λατρεία των Επτά Κοιμωνένων εντοπίζεται συχνά στις σπηλιές, μερικές φορές στα νεκροταφεία, και ακόμη και στα μουσουλμανικά τεμένη, από την Τουρκία (Ammuriyag Hadj Hamza: υπόγεια σπηλιά μιας αρχαίας ελληνικής Μονής, και τη σπηλιά της Ταρσούς), Συρία (Δαμασκός: το μουσουλμανικό τέμενος Ahl Al- kahf, με την επτά qibla γραφή), Αίγυπτος (Κάϊρο: σπηλιά του Maghwari στο Moqattam) μέχρι το άλλο άκρο της βόρειας Αφρικής όπου αυτοί οι τόποι λατρείας είναι ιδιαίτερα πολυάριθμοι. Κατά ακρίβεια, ηΤυνησία τους τιμά στο Όρος Gorra (σπηλιά), στο Mides (koubba), EL Oudiane (koubba), και Tozeur (σπηλιά). Η Αλγερία στην Cap Matifou (σπηλιά), στη Foum EL toub (σπηλιά και μεγαλιθικός τάφος). Guidjel-Ikjân (στυλοβάτες στο νεκροταφείο), N'gaous (τάφοι) και στο Μαρόκο στη Sefrou (σπηλιά). Δεν είναι μόνο στην Μουσουλμανική Ισπανία (δωμάτια των κοιμωμένων στην Gandia de Valencia, σπηλιά στην Loja de Grenada), που λαρτεύτηκαν, αλλά και και στην άλλη άκρη του Μουσουλμανικού Κόσμου, το Αφγανιστάν (Meymar: τέμενος και Upiyan: τάφος), και στο Κινεζικό Τουρκεστάν (Toyoq: σπηλιά και τέμενος).

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Στο νοτιοανατολικό σημείο της Ιορδανίας, στο Wihdat, βρίσκεται κρυμμένη στο φτωχικό προάστιο Abu Alanda, η σπηλιά των Επτά Κοιμωμένων γνωστή στα Αραβικά ως Ahl Al- kahf . Η ατμοσφαιρική σπηλιά, μια από τους πολλούς βυζαντινούς τάφους εδώ κοντά που είναι σκαμμένοι μέσα στους βράχους, τίθεται στη βουνοπλαγιά δίπλα σε ένα σύγχρονο μουσουλμανικό τέμενος, που κτίστηκε για να εξυπηρετήσει την παλίρροια αφοσιωμένων μουσουλμάνων που έρχονται να υποβάλουν τα σέβη τους. Στην αρχαιότητα, μια μικρή εκκλησία κτίστηκε κυριολεκτικά πάνω από τη σπηλιά: το mihrab της πιο πρόσφατης μετατροπής του σε μουσουλμανικό τέμενος είναι υπερυψωμένο ακριβώς από πάνω. Η διακοσμημένη είσοδος, που σκιάζεται από μια αρχαία ελιά, ολοκληρώνεται από πέντε μενταγιόν, ένα από τα οποία είναι ένας σταυρός. Μέσα είναι αλκόβες με τέσσερις σαρκοφάγους, μια από τις οποίες έχει μια πολύ φθαρμένη τρύπα μέσω της οποίας μπορείτε να κρυφοκοιτάξετε τα μυστηριώδες ανακατωμένα κόκαλα. Οι τοίχοι παρουσιάζουν υπολείμματα της αγιογραφημένης διακόσμησης, με ένα περίεργο οκτάγωνο αστέρι επαναλαμβανόμενο πολλές φορές, το οποίο μοιάζει σαν ένα εβραϊκό αστέρι του Δαβίδ, αν και είναι στην πραγματικότητα ένα βυζαντινό χριστιανικό σύμβολο.

ΤΥΝΗΣΙΑ

Το μουσουλμανικό τέμενος των Επτά Κοιμωμένων, στη Chenini της Τυνησίας είναι ένας παράξενος τόπος. Κατ' ασυνήθιστο τρόπο οι μακριοί τάφοι εξουσιάζουν το νεκροταφείο κοντά στο μουσουλμανικό τέμενος. Ο θρύλος λέει ότι επτά Χριστιανοί φυλακίστηκαν από τους Ρωμαίους σε αυτό το σημείο, και κλειδώθηκαν μέσα για 400 χρόνια. Όταν αφέθηκαν έξω, είχαν μεγαλώσει στο ύψως περίπου 4 μέτρων. Οι επτά άνδρες δεν μπορούσαν να βρουν ανάπαυση στον θάνατο, προτού να ασπαστούν στο Ισλάμ. Αφού τ' ασπάστηκαν, πέθαναν και θάφτηκαν εδώ σε πλήρες μήκος 4 μέτρων.

The Islamic version of the legend of the Seven Sleepers is related in Surah (Chapter) Al-Kahf (18, "The Cave"), of the Quran. During the time of prophet Muhammad, the Jews of Medina challenged him to tell them the story of the sleepers knowing that none of the Arabs knew about it. According to tradition, God then sent Gabriel to reveal the story to him through Surah Al-Kahf. After hearing it from him, the Jews confirmed that he told the same story they knew.
The Qur'an states that the period of time these sleepers spent in the cave was three hundred years during which the calendar of their people was changed from solar to lunar and, as a result, the period of their sleep has increased to 309 (lunar) years. When they woke up, they had no idea they slept for centuries and thought they only slept a few hours. When they sent one of them to buy food, the coins he used to buy food were out of circulation and drew the attention of the town's people. After the story was widely known, the sleepers died. The Qur'an also mentions a dog named Kratim along the sleepers, in the 18th verse of the 18th chapter, Surah Al Kahf. This dog became a great prophet and philosopher after he woke up from his sleep. In Islamic lands the worship of the seven Sleepers is often localized in caves, sometimes cemeteries, and even in the Mosques, from Turkey (Ammuriyag Hadj Hamza: subterranean cave of an ancient Greek convent, and Tarsus; grotto), Syria (Damascus: the Ahl al-Kahf Mosque, with seven qibla in the crypt), Egypt (Cairo: cave of the Maghwari in Moqattam) all the way to North Africa where these sites are particularly numerous.
In fact, Tunisia honors them at Mount Gorra (cave), at Mides (koubba), El Oudiane (koubba), and Tozeur (cave); Algeria at Cap Matifou (cave), at Foum el toub (cave and megalithic tomb). Guidjel-Ikjân (pillars in the cemetery), N'gaous (tombs); and in Morocco at Sefrou (cave). It is not only to Muslim Spain ("rooms of the sleepers" at Gandia de Valencia; cave at Loja de Grenada), that they have been venerated, but also to the other extreme of the Muslim world in Afghanistan (at Meymar: mosque and Upiyan: tomb), and in Chinese Turkestan (at Toyoq: grotto and mosque).

JORDAN

In Jordan southeast of Wihdat, tucked away in the run-down suburb of Abu Alanda, the Cave of the Seven Sleepers known in Arabic as Ahl al-Kahf is situated. The atmospheric cave, one of many Byzantine rock-cut tombs nearby, is set into the hillside next to a modern mosque, built to service the tide of devout Muslims who come to pay their respects. In antiquity, a small church was built literally on top of the cave: the mihrab of its later conversion into a mosque is directly overhead. The decorated entrance, shaded by an ancient olive tree, is topped by five medallions, one of which is a cross. Inside are alcoves with four sarcophagi, one of which has a much-worn hole through which you can peek at an eerie jumble of bones. The walls show remains of painted decoration, with a curious eight-pointed star recurring many times, which looks much like a Jewish Star of David, though it is in fact a Byzantine Christian symbol.

TUNISIA

The Mosque of the Seven Sleepers, in Chenini Tunisia is a strange place. Unusually long tombs dominate the graveyard near the mosque.
The legend goes that 7 Christians were imprisoned by the Romans at this spot, and locked away for 400 years. When they were let out, they had grown to heights of about 4 metres. The 7 men could not find rest in death, before they had converted to Islam. After conversion, they died and were buried here in full length.Στην Κύπρο η θέσις της σπηλιάς των Επτά Κοιμωμένων παραμένει αμφίβολη αν και συχνά αναφέρεται ότι βρίσκεται στην Κάτω Πάφω. Πολλοί λανθασμένα υποθέτουν ότι είναι η κατακόμβη της Αγίας Σολομονής ,συνχίζοντας τους Επτά Κοιμωμένους με τους επίσης επτά Μακκαβαίους παίδες που μαρτύρησαν μαζί με την μητέρα τους, τη Σολομονή. Το σπήλαιο των Επτά Κοιμωμένων προφανώς πρόκειται για κάποιο αρχαίο τάφο που βρίσκεται κοντά στη περιοχή αλλά δεν είναι η κατακόμβη της Αγίας Σολομονής.
Το 1590, ο Γάλλος περιηγητής Andre Thevet, εντυπωσιασμένος από τις θρησκευτικές αναδρομές που πρόσφερε η γη της Πάφου, αναφέρθηκε στην ιστορία των Επτά Κοιμωμένων. Γράφει για τον τάφο του Επισκόπου Πάφου Σαρπρίκιου και τα εξίς: "O τάφος του επεδείχθη πλησίον του εκ Κάτω Πάφου φρουρίου μέσα εις βαθύ σπήλαιον εις τον χώρον λατρείας ο οποίος υπό του λαού οναμάζεται "Οι επτά εν ύπνο αγιοί".
Ο Άγγλος περιηγητής F. Moryson που επισκέφτηκε την Κύπρο, ένα χρόνο αργότερα το 1591 γράφει σχετικά: "Ένα μίλι από την πόλιν Πάφον, προς την θάλασσαν, ευρίσκεται ένα βαθύ σπήλαιον (η τα σπήλια) όπου λέγεται ότι επτά άγιοι εκοιμήθησαν επί χρόνον περισσότερον των 300 ετών χωρίς να ξυπνήσουν. Ο λαός πιστεύει ότι ζούν ακόμη".
Ο λόγιος Κύπριος Νεόφυτος Ροδινός (1580-1659) γράφει ότι στη σπηλιά αυτή υπάχουν πολλά Άγια Λείψανα, αλλά ότι είναι των Επτά Νέων Μαρτύρων που είναι τοπικοί άγιοι και όχι εκείνων της Εφεσού.
Ο θρύλος των Έπτα Κοιμωμένων ήταν ιδιέτερα διαδομένος στην Κύπρο σε παλαιότερες εποχές. Σήμερα είναι άγνωστος στους Κύπριους.

In Cyprus the location of the cave of the Seven Sleepers remains doubtful even if it is often reported that it is found in Kato Paphos. Many mistakenly suppose that it is the catacomb of Saint Solomoni, confusing the Seven Sleepers with also the Seven Maccabee children who found martyrdom together with their mother, Solomoni. The cave of the Seven Sleepers is obviously about an ancient cave found near this area but is not the catacomb of Saint Solomoni.
In 1590, the French traveler Andre Thevet, impressed by the religious retrospections that the ground of Paphos offered, also reported in the story about the Seven Sleepers. He writes the following about the grave of the Bishop of Paphos Sarprikios: ''His grave was shown to me and is close to the castle of Kato Paphos, inside a deep cave at the place of worship which the people of Cyprus call the cave of the Seven Sleepers."
The English traveler F. Moryson who visited Cyprus one year later, in 1591, also writes about the same topic: ''One mile from the city of Paphos, towards the seashore, a very deep cave is situated where it is said that Seven saints slept for over 300 years without waking up. The Cypriot people believe that they are still alive".
The Cypriot intellectual Neophytos Rhodinos (1580-1659) writes that in this cave there are many Saint Relics, but these Relics belong to the Seven New Martyrs who are local Saints and not those of Ephesus.
The legend of the Seven Sleepers was very widespread in Cyprus in older times. Today it is unknown by the Cypriots.

NOCTOC


3 σχόλια:

  1. Very interesting stories! I can add that the 'relics', be it of the Seven Sleepers or the Seven New Saints, in reality are fossils of the extinct dwarf hippopotamus Phanourios minor. They are venerated especially in the Kyrenia range, and worshipped as relics of St Phanourios, or the Manifested One (i.e. St George). Obviously in the past to the Seven Sleepers as well. I can imagine that the legend travelled together with the Marionites from Syria to Cyprus.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. That's a very cynical way of looking at life my friend, and if we look at life in such a way, we kill its beauty.Besides,I am sure that people are not so stupid to worship fossils of the extinct dwarf hippopotamus.I am sure that in those caves some holy hermits lived over the span of time, and it is these holy men that people worshiped or still worship, not hippopotamus fossils.God can reveal Himself wherever and any way He wants.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Σπήλαιο και 7 τσάκρας. Δεν έχουν σχέση με θρησκείες αυτά. Θεία Σύμβολα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή