ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008

ΟΙ ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ, Ο ΙΗΣΟΥΣ, ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - THE SAMARITANS, JESUS, AND SAINT PHOTINI

Οι Σαμαρείτες, επειδή κατά καιρούς είχαν δεχτεί διάφορες ειδωλολατρικές επιδράσεις πάνω σε θρησκευτικά ζητήματα, ήταν απομονωμένοι και οι Ιουδαίοι τους περιφρονούσαν. Μετά το κτίσιμο του ναού του Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ, οι Σαμαρείτες αποσπάστηκαν και λάτρευαν το θεό σε ναό πάνω στο Όρος Γαριζίν.
Κάποτε αριθμούσαν περίπου 1,5 εκατομμύρια, αλλά οι Σαμαρείτες αντιμετώπισαν τη δίωξη από τους Ιουδαίους και από τα χέρια διαδοχικών κυμάτων από κατακτητές - Έλληνες, Ρωμαίους, Βυζαντινούς, Πέρσες, Άραβες, Σταυροφόρους και Τούρκους. Επίσημα μόνο 786 Σαμαρείτες απομένουν σήμερα, διαιρεμένοι σχεδόν εξίσου μεταξύ του όρους Γαριζίν στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη και της ισραηλινής πόλης Χολόν.
Οι Εβραίοι και οι Σαμαρείτες δεν τα έβρισκαν ποτέ μεταξύ τους. Αν και οι θρησκείες και των δύο βασίζονται στους νόμους του Μωυσή, ήταν πάντα μεγάλοι εχθροί. Αλλά ο Ιησούς δεν σκιάστηκε από τις λογομαχίες του παρελθόντος. Αν και οι περισσότεροι Εβραίοι απέφευγαν να περάσουν από τη Σαμάρεια, ο Ιησούς μπήκε στη περιοχή τους, και πήρε και τους αποστόλους του μαζί. Ήταν κουρασμένος, έτσι κάθισε δίπλα σε ένα πηγάδι κοντά στη πόλη Συχάρ, και έστειλε τους αποστόλους του στη πόλη για να αγοράσουν τροφές. Ξαφνικά ήρθε μια Σαμαρείτισσα για να αντλήσει νερό, και ο Ιησούς μίλησε σε αυτή. Η γυναίκα εξεπλάγη που ο Ιησούς μιλούσε σε μία Σαμαρείτισσα και οι απόστολοι του εξεπλάγησαν που μιλούσε σε μια γυναίκα. Με τη πράξη του αυτή, ο Ιησούς μας παρουσιάζει με απλό τρόπο ότι τους ανθρώπους που έχουν διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις, τους ανθρώπους που είναι από μια διαφορετική εθνική ομάδα, τους ανθρώπους που είναι παραδοσιακά εχθροί μας, πρέπει να τους μεταχειριζόμαστε κανονικά ακριβώς όπως όλους τους ανθρώπους. Να μην τους αγνοούμε, να μην τους αποφεύγουμε, να μην τους προσβάλλομε.
Σύμφωνα με τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, η Σαμαρείτισσα που μίλησε με τον Ιησού στο πηγάδι μαρτύρησε επί Νέρωνα (54-68) μαζί με τους πέντε αδελφούς και τους δύο γιους της. Στο "Αγιολόγιον" που συνέταξε το 1935 ο μητροπολίτης Σωφρόνιος Ευστρατιάδης απορρίπτεται κατηγορηματικά ως πλασματική η παράδοση αυτή. Η επίσημη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας την θεωρεί αγία και είναι γνωστή ως Αγία Φωτεινή.


The Samaritans,were isolated and rejected by the Jews,because on certain occasions they had accepted various influences on religious matters which the Jews considered to be idolatrous.
After the building of the temple of Solomon in Jerusalem, the Samaritans were exulted from worshiping there and worshiped God in a temple they build above Mount Gerizim.
At one time numbering about 1.5 million, the Samaritans faced persecution from the Jews and at the hands of successive waves of conquerors - Greek, Roman, Byzantine, Persian, Arab, Crusader and Turk. Only 786 Samaritans officially remain today, divided almost equally between Mount Gerizim in the occupied West Bank and the Israeli town of Holon.
The Jews and Samaritans simply didn’t get along. Although their religions were both based on the laws of Moses, they were bitter enemies. But Jesus was not shackled by the squabbles of the past. Although most Jews avoided Samaria, Jesus walked right into it, taking his disciples with him. He was tired, so he sat down at a well near the city of Sychar, and sent his disciples into town to buy some groceries. Along came a Samaritan woman, and Jesus talked to her. She was surprised that he would talk to a Samaritan; his disciples were surprised that he would talk to a woman. Jesus shows us a simple way of dealing with people who have different religious beliefs, people who are from a different ethnic group, people who are traditional enemies: just treat them like normal human beings. Don’t ignore them, don’t avoid them, don’t insult them.
According to Saint Nicodeme the Mount Athon's monk, the Samaritan woman who spoke with Jesus at the well, was persecuted and killed under the reign of Nero (54-68) along with her five brothers and two sons. In the "Agiologion" which was drowned up in 1935 by Metropolite Sofronios Efstratiadis, this tradition is rejected categorically as fictitious. The official stand of the Orthodox Church considers her a saint and she is known as Saint Photini.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου