ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΡΑΒΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - THE ALTERNATIVE ARABIC MUSIC SCENE

Όλοι γνωρίζουμε ότι η εναλλακτική, η μη εμπορική ποιοτική μουσική δεν είναι εύκολο να παραχθεί σε καμία χώρα στον κόσμο. Η επένδυση στη μη εμπορική μουσική είναι πάντα επικίνδυνη, συνεπώς οι περισσότεροι παραγωγοί μουσικής επιλέγουν να παραγάγουν για τους γνωστούς εμπορικούς τραγουδιστές και τους μουσικούς εκ των οποίων οι πωλήσεις είναι σχεδόν εγγυημένες. Στον αραβικό κόσμο, το 2006, ένα γενναίο, αλλά και συνάμα πολλά υποσχόμενο σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή από τη λιβανέζικη εταιρία μουσικής παραγωγής με το όνομα Incognito (Ινκογκνίτο). Αυτή η εταιρία παραγωγής που είναι βασισμένη στο Λίβανο, έχει ως άμεσο ενδιαφέρον και σκοπό, την παραγωγή και τη διανομή μουσικής από ανεξάρτητους μουσικούς από την Αίγυπτο, το Λίβανο, τη Συρία, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη. Λειτουργεί προς στην ανάπτυξη του πρώτου μη εμπορικού δικτύου διανομής μουσικής στον αραβικό κόσμο. Πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη βαρεθεί με την εμπορική μουσική και τραγούδια και η αγορά είναι αρκετά κορεσμένη. Έτσι υπάρχει περισσότερος χώρος για τη μη εμπορική και πειραματική μουσική που εξαρτάται από την καλλιεργημένη κοινότητα και το μέλλον φαίνεται να είναι ελπιδοφόρο. Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια ύπαρξης της, η εταιρία Incognito, έχει ήδη παραγάγει και έχει διανείμει είκοσι- ένα ψηφιακούς δίσκους από την εναλλακτική αραβική μουσική σκηνή.

We all know that alternative, non commercial quality music is not easy to be produced in all countries of the world. Investing in non-commercial music has always been risky, consequently most music producers choose to produce for well-known commercial singers and musicians whose sales are practically guaranteed. In the Arab World, a brave, yet promising, project has been implemented by the Lebanese music production company Incognito. The Lebanon-based production company Incognito is primarily interested in producing and distributing music by independent musicians from Egypt, Lebanon, Syria, Jordan and Palestine. It is working on developing the first non-commercial music distribution network in the Arab world.
Many people are already fed up with commercial music and songs and the market is really saturated. So there is more space for non-commercial and experimental music which depends on the cultured community and the future seems to be promising. During its two years of existance, Incognito, has already produced and distributed twenty-one c.d.'s from the alternative musical Arabic scene.


Η λιβανέζικη εταιρία μουσικής παραγωγής Incognito έχει δική της ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο. Λειτουργεί εδώ.
The Lebanese music production company Incognito has its own site in the internet. It's functioning here.

1 σχόλιο: