ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 18 Μαΐου 2008

TWAIS: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ - TWAIS: A NEW MUSIC ALBUM FROM SYRIA

O Twais ήταν ένας από τους πρώτους κλασσικούς τραγουδιστές της ανατολής και εγκωμιάστηκε και για την ομορφιά της φωνής του και για τη πρωτοτυπία του, αφού εισήγαγε Iqaa (ρυθμό) στο τραγούδι τον 7o αιώνα. Είχε μεγάλη επιρροή κατά τη διάρκεια της εποχής του, και ήταν τόσο πολυσυζητημένη ζωή του που τελικά δολοφονήθηκε. Εδώ είναι μια εξαιρετική ομάδα μουσικών, η οποία περιλαμβάνει μερικά από τα καλύτερα ταλέντα που έχει να δώσει η Συρία σήμερα. Είναι το πνεύμα του Twais, της ανανέωσης και της πρωτοτυπίας του, που αυτή η ομάδα-κουαρτέτο επιδιώκει και προσπαθεί να αναπαραγάγει. Ο στόχος των μουσικών είναι να δημιουργήσουν ένα μοναδικό ύφος μουσικής, ερευνώντας τις ρίζες της αραβικής και της ανατολικής μουσικής, με τη συγκεκριμένη εστίαση πάνω στην ενόργανη μουσική, και την ενσωμάτωση αυτών των παραδοσιακών προτύπων μέσα σε μια σύγχρονη μορφή, χρησιμοποιώντας διάφορες μουσικές σχολές και σύγχρονες συνθέσεις. Ακολουθώντας τη παράδοση του κλασσικού Aνατολίτικου κουαρτέτου- takht (ούτι, αυλό, κανονάκι και κρουστά), οι μουσικοί χρησιμοποιούν τα ίδια μουσικά όργανα. Δημιουργημένο το 2004 από τον Εσσάμ Ραφία (Essam Rafea), το σύνολο Twais συγκεντρώνει τους καλύτερους μουσικούς της νέας γενεάς στη Συρία. Σαν σύνολο, έχουν εμφανιστεί στη Συρία, στις Αραβικές χώρες, και στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο πρώτος ψηφιακός τους δίσκος.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Twais was one of the first Classical Oriental male vocalists and was praised both for the beauty of his voice and his originality, as he introduced Iqaa (beats) into singing the 7th century. He heild great influence during his era, and was such a controversial figure that he was eventually murdered. Here is an exceptional group of musicians, which includes some of the finest talents rising from Syria today. It is Twai's spirit of innovation and originality that this group-the Twais Quartet, aspires to and strives to reproduce. The musicians' aim is to create a unique style of music, by investigating the roots of Arab and Oriental music, with specific focus on instrumental music, and integrating these traditional standards within contemporary forms, by using different musical schools and contemporary compositions. Following the tradition of the classical oriental quartet- takht (oud, nay , qanoun and percussions), the musicians use the same instruments.
Created in 2004 by Essam Rafea, the Twais ensemble gathers some of the best musicians of their generation in Syria. It has performed in Syria, the Arab countries, and Europe. This is their first c.d. album.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου