ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

TΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΝΩ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ-THE CAVE OF THE HOLY FATHERS AT THE VILLAGE OF PANO ARCHIMANDRITA

Στο νότιο άκρο του λόφου επί του οποίου είναι κτισμένο το χωριό Πάνω Αρχιμανδρίτα, βρίσκεται σκαμμένο σε λευκό βράχο το λεγόμενο "Σπήλαιο των Αγίων Πατέρων". Δεν πρόκειται για ασκητήριο, αλλά για οστεοφυλάκιο κάποιου διαλυμένου μοναστηριού που υπήρχε εκεί κοντά το οποίο δεν άφησε ίχνος ερειπίων. Το Καθολικό ( η εκκλησία) του μοναστηριού αυτού κατά πάσα πιθανότατα πρέπει να ήταν αφιερωμένο στον 'Οσιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχην, διότι η εκκλησία του χωριού Πάνω Αρχιμανδρίτα που βρίσκεται εκεί κοντά τιμάται επ' ονόματι του Αγίου Θεοδόσιου του Kοινοβιάρχου. Στο οστεοφυλάκιο βρίσκονται 318 κάρες και λέγεται ότι ανήκουν στούς Αγίους Πατέρες οι οποίοι ήλθαν στη Κύπρο από τη Συρία, όπου επιδίωκαν καταφύγιο από τη δίωξη. Άραξαν στο χωριό Πισσούρι μέσα στη μαύρη νύκτα και οδηγήθηκαν στη ενδοχώρα από έναν αρχιμανδρίτη, και είδαν την αυγή με το λάλημα των πετεινών στο χωριό Αλέκτορα. Τελικά βρήκαν καταφύγιο στην Πάνω Αρχιμανδρίτα αλλά το ταξίδι τους στη Κύπρο τελείωσε τραγικά αφού κατασφάχτηκαν από άπιστους που κατοικούσαν στην περιοχή.
Το σπήλαιο αυτό των Αγίων Πατέρων ήταν διακοσμημένο με τοιχογραφίες. Σήμερα σώζονται σε καλή κατάσταση δύο όρθιοι ασκητές και δύο μισοκατεστραμένοι Όσιοι, ο Αθανάσιος ο Αθωνίτης και πιθανόν ο Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης. Στον παραθάλαμο του σπηλαίου υπάρχει εικόνα των 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου. Λειτουργία στο σπήλαιο γίνεται κάθε Δευτέρα του Πάσχα. Τα χωριά Πάνω και Κάτω Αρχιμανδρίτα πήραν το όνομα τους από αυτούς τους Αγίους Πατέρες που λέγονται και Aρχιμανδρίτες.

At the southern utmost end of the hill on which the village of Pano Archimandrita is built,the small cave of the Holy Fathers (Ayioi Pateres) is found carved in the white rock. It is not a harmitage, but an ossuary of a dissolved monastery which existed near there of which no trace of ruins are left. The church of the monastery was in all posibility dedicated to Saint Theodosios the Koinobiarch because the church of the village of Pano Archimandrita which is found near there is honoured by the name of Saint Theodosios the Koinobiarch. In the ossuary there are 318 skulls and it is said that they belong to the Holy Fathers who came to Cyprus from Syria, where they sought shelter from persecution. They landed at the village of Pissouri in the darkness of the night and were led to the hinterland by an archimandrite, seeing the dawn with the crowing of the the roosters at the village of Alektora. They finally found shelter at the village of Pano Archimandrita but their journey to Cyprus ended tragically when, they were massacred by unbelievers who lived in the area. The cave of the Holy Fathers was once decorated with frescoes. Today are saved in good condition two standing Saints and there are also two half ruined Saints, Athanassios the Athonite and most likely Theodosios the Koinobiarch. At the front cell of the cave there is an icon of the 318 Fathers of the A' Ecumenical Council.Church service is held at the cave every Easter Monday. The villages Pano and Kato Archimandrita took their name from these Holy Fathers who are also known as Archimandrites.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου