ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2008

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ Ο ΜΕΓΑΣ - THE VILLAGE OF EPISKOPI AND SAINT HILARION THE GREAT


Ο Άγιος Ιλαρίωνας ο Μέγας (290-371 μ.Χ.) πού είναι ένας από τους πιο περίφημους παλαιούς Χριστιανούς ερημίτες κατήγετο από τo χωριό Θαβαθά κοντά στη Γάζα της Παλαιστίνης. Σε ηλικία δεκαπέντε ετών, πήγε στην Αίγυπτο και δέχθηκε εκεί τη μοναχική κουρά από τον φημισμένο ασκητή Αντώνιο τον Μέγα. Αφού διδάχθηκε τον κανόνα της ασκητικής ζωής, ο Μέγας Αντώνιος τον έστειλε στη πατρίδα του την Παλαιστίνη για να ασκητεύσει εκεί. Επί τριάντα επτά χρόνια έζησε μέσα σε μια σπηλιά με νηστείες, αγρυπνίες, και προσευχές. Εκεί απέκτησε φήμη για τα πολλά θαύματα του αλλά δημιούργησε και μοναστήρι στη πόλη Μαϋουμάν κοντά στη Γάζα. Σε ηλικία 63 χρονών έφυγε από την Παλαιστίνη και αφού κατέβηκε στην Αίγυπτο και επισκέφθηκε τη Μονή του Μεγάλου Αντωνίου, πήγε στη Σικελία και τη Δαλματία,όπου έκανε και εκεί πολλά θαύματα. Μετά έφθασε στη Πελοπόννησο όπου εξετέλεσε και εκεί τα ίδια. Από τη Πελοπόννησο έφυγε με τον μαθητή του Ησύχιο και έφθασαν στη Κύπρο. Αποβιβάσθησαν στη Πάφο η οποία είχε καταστραφεί από μεγάλο σεισμό που έγινε τότε. Για λίγο καιρό εγκαταστάθησαν στα ερείπια της πόλης αλλά σύντομα συνέχισαν το ταξίδι τους και κατέληξαν σε ένα όρος ψηλό και δύσβατο,έξω από το σημερινό χωριό Επισκοπή (της Πάφου), κοντά σε ένα ειδωλολατρικό ναό. Για 16 χρόνια έζησε ασκητική ζωή μέσα σε ένα σπήλαιο εκεί και κάνοντας πολλά θαύματα. Όταν πέθανε σε ηλικία 80 ετών, τον έθαψαν στον μικρό του κήπο. Δεν έμεινε όμως εκεί θαμμένος αφού o μαθητής του Ησύχιος, έκλεψε το ιερό σκήνωμα και το πήρε και το έθαψε στη Παλαιστίνη στη Μονή Μαϋουμαν. Αργότερα, κάτοικοι της περιοχής ανυγηραν κοντά στο σπήλαιο του Αγίου, κοντά στη βάση του ψηλού κρημνού ναό προς τιμή του μεγάλου θαυματουργού, ο οποίος διασώζεται μέχρι σήμερα. Πρίν μερικές δεκαετίες, ο ναός εκείνος εγκαταλείφτηκε λόγω της πολλής υγρασίας του τόπου και κτίσθηκε άλλος πάνω από τον κρημνό όπου σώζεται ο κενός τάφος του Αγίου. Κατά την διαμονή του περίφημου ασκητή Ιλαρίωνα στην Επισκοπή, κτίστηκε μικρή Μονή αφιερωμένη στο Τίμιο Σταυρό,που σήμερα μόνο πενιχρά ερείπια διασώζονται απέναντι από το χωριό,στην όχθη του ποταμού της Επισκοπής. Σχετική με το ιστορικό αυτό Μοναστήρι είναι και η εξής επιτόπια παράδοση:Μέγας (290-371 μ.Χ.) πού είναι ένας από τους πιο περίφημους παλαιούς Χριστιανούς ερημίτες κατήγετο από τo χωριό Θαβαθά κοντά στη Γάζα της Παλαιστίνης. Σε ηλικία δεκαπέντε ετών, πήγε στην Αίγυπτο και δέχθηκε εκεί τη μοναχική κουρά από τον φημισμένο ασκητή Αντώνιο τον Μέγα. Αφού διδάχθηκε τον κανόνα της ασκητικής ζωής, ο Μέγας Αντώνιος τον έστειλε στη πατρίδα του την Παλαιστίνη για να ασκητεύσει εκεί. Επί τριάντα επτά χρόνια έζησε μέσα σε μια σπηλιά με νηστείες, αγρυπνίες, και προσευχές. Εκεί απέκτησε φήμη για τα πολλά θαύματα του αλλά δημιούργησε και μοναστήρι στη πόλη Μαϋουμάν κοντά στη Γάζα. Σε ηλικία 63 χρονών έφυγε από την Παλαιστίνη και αφού κατέβηκε στην Αίγυπτο και επισκέφθηκε τη Μονή του Μεγάλου Αντωνίου, πήγε στη Σικελία και τη Δαλματία,όπου έκανε και εκεί πολλά θαύματα. Μετά έφθασε στη Πελοπόννησο όπου εξετέλεσε και εκεί τα ίδια. Από τη Πελοπόννησο έφυγε με τον μαθητή του Ησύχιο και έφθασαν στη Κύπρο. Αποβιβάσθησαν στη Πάφο η οποία είχε καταστραφεί από μεγάλο σεισμό που έγινε τότε. Για λίγο καιρό εγκαταστάθησαν στα ερείπια της πόλης αλλά σύντομα συνέχισαν το ταξίδι τους και κατέληξαν σε ένα όρος ψηλό και δύσβατο,έξω από το σημερινό χωριό Επισκοπή (της Πάφου), κοντά σε ένα ειδωλολατρικό ναό. Για 16 χρόνια έζησε ασκητική ζωή μέσα σε ένα σπήλαιο εκεί και κάνοντας πολλά θαύματα. Όταν πέθανε σε ηλικία 80 ετών, τον έθαψαν στον μικρό του κήπο. Δεν έμεινε όμως εκεί θαμμένος αφού o μαθητής του Ησύχιος, έκλεψε το ιερό σκήνωμα και το πήρε και το έθαψε στη Παλαιστίνη στη Μονή Μαϋουμαν. Αργότερα, κάτοικοι της περιοχής ανυγηραν κοντά στο σπήλαιο του Αγίου, κοντά στη βάση του ψηλού κρημνού ναό προς τιμή του μεγάλου θαυματουργού, ο οποίος διασώζεται μέχρι σήμερα. Πρίν μερικές δεκαετίες, ο ναός εκείνος εγκαταλείφτηκε λόγω της πολλής υγρασίας του τόπου και κτίσθηκε άλλος πάνω από τον κρημνό όπου σώζεται ο κενός τάφος του Αγίου. Κατά την διαμονή του περίφημου ασκητή Ιλαρίωνα στην Επισκοπή, κτίστηκε μικρή Μονή αφιερωμένη στο Τίμιο Σταυρό,που σήμερα μόνο πενιχρά ερείπια διασώζονται απέναντι από το χωριό,στην όχθη του ποταμού της Επισκοπής. Σχετική με το ιστορικό αυτό Μοναστήρι είναι και η εξής επιτόπια παράδοση:

"Μέσα στον ποταμόν της Πισκοπής είχεν ένα δαίμονα τζι΄αχτύπαν κουττουτζές. Έκαμνεν κουτάλια. Που την δεξιάν μερκάν του ποταμού ήταν το Μοναστήριν του Σταυρού,που την ζεβράν, πάνω στο λαονάριν, είχεν το τζελλίν του ο Άης Λαρκός (Ιλαρίωνας). Ο Σταυρός έριξεν πρώτος πέτραν του δαίμονα τζιαί δεν του έμπλασεν. Τότες ο Άης Λαρκός επήρεν μιαν πέτραν τζιαί έρριξεν του την τζ' ετσίλλησεν τον πουκάτω. Τζ΄η πέτρα στέκει ως την σήμερον, τζιαί πολλοί χωρκανοί μας που ρέσσουν που τζεί χαμαί αγροικούν τον δαίμοναν τζιαί κογκά"

Η "ατσουπόπετρα" αυτή, η ''πέτρα του Ατσουπά'', του Δαίμονα, στέκει,ογκώδης μέσα στη κοίτη του ποταμού, κάτω από το χωριό.
Saint Hilarion the Great (290-371 A.D.) was one of the most famous early Christian hermits and was born in the town of Tabatha near Gaza in Palestine. At the age of fifteen, he went to Egypt and accepted the vows and became a monk from the hands of the famous ascetic Anthony the Great. After learning the rules of ascetic life,he was send to his homeland, Palestine by Anthony the Great to live a life of ascentisism there. For thirty seven years he lived inside a cave devoting himself to prayer and fasting. In Palestine, he became famous for his many miracles, but also because he created a monastery in the town of Maium near Gaza. At the age of 63 ,he left Palestine and went to Egypt where he visited the Monastery of Saint Anthony the Great and then he left for Sicily and Dalmatia where he made many miracles. After Dalmatia, he went to the Peloponnese in Greece where he also made many miracles. From the Peloponnese he set off with his disciple Isychios and arrived in Cyprus.T hey landed in Paphos which was destroyed by a large earthquake that took place at that time. For a short time they settled at the ruins of the city but soon they continued their journey and arrived at a high and difficult to reach mountain, just outside the present village of Episkopi (in Paphos), near a temple of the old Greek religion. For 16 years he lived an ascetic life there and made many miracles in the cave where he lived. When he died at the age 80, the people of the area buried him in his small garden. He did not remain buried there however, because his disciple Isychios stole the holy relic and took it to Palestine where he buried it in the Monastery of Maium. During some time later, residents of the area build a church in honour of Saint Helarion near his cave, at the bottom of the mountain cliff who's ruins survive to this day. A few decades ago, this church was abandonded because of the much humidity of which the place is known for, and another church was built over the cliff where the the empty tomb of the Saint is kept. During the stay of the famous ascetic Helarion in Episkopi, a small monastery was build dedicated to the Holy Cross,opposite the village on the river bank, of which today only scant ruins survive. Connected with this historic monastery is the following local tradition:

"In the river of Episkopi, there was a demon who was always making noice by making and crafting spoons. The Monastery of the Holy Cross was on the right side of the river, and the cell of saint Helarion was on its left side on a mountain slope. The Holy Cross first threw a stone at the demon but the stone did not find him. Then, Saint Helarion took a stone and threw it at him, and the stone burried him under its weight. This stone stands until today, and when the villagers of Episkopi pass by it, they can still hear the demon crying out in pain under the stone".

This "demon stone'' stands huge inside the riverbed below the village.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου