ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΤΩ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ ΣΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ - THE VILLAGE OF KATO ARCHIMANDRITA IN THE PROVINCE OF PAPHOS

Tο εγκαταλειμμένο σήμερα χωριό Κάτω Αρχιμανδρίτα βρίσκεται στην επαρχία Πάφου σε μια απομονωμένη περιοχή δίπλα από το ποταμό Χάποταμι και είναι περιτριγυρισμένο με πυκνό πευκόφυτο δάσος. Απέχει γύρο στα 2 χμ. από το χωρίο Πάνω Αρχιμανδρίτα που βρίσκεται στα βόρεια και που έχει σήμερα μόνο 20 κατοίκους. Το χωριό Κάτω Αρχιμανδρίτα όπως και το χωριό Πάνω Αρχιμανδρίτα πήρε την ονομασία του από τους Αγίους 318 Πατέρες που ήταν Αρχιμανδρίτες οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο χωρίο Πάνω Αρχιμανδρίτα και έμειναν εκεί μέχρι τον θάνατό τους. Τα πολύ λίγα, ερειπωμένα τώρα σπίτια του χωριού Κάτω Αρχιμανδρίτα βρίσκονται κατά μήκος του κυρίου δρόμου. Από ανέκαθεν το χωριό ήταν μικρό με λιγοστούς κατοίκους. Η τελευταία απογραφή στην οποία περιλήφθηκε το χωριό είναι εκείνη του 1960 όταν ο πληθυσμός ήταν 41 κάτοικοι. Το χωριό γνώρισε την μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση το 1901 με 85 κατοίκους. Το 1962 οι κάτοικοι της Κάτω Αρχιμανδρίτας μετακινήθηκαν στη πάνω Αρχιμανδρίτα. Πριν από τη μετακίνηση υπήρχαν μόνο 12 οικογένειες στο χωριό, και οι ίδιοι οι κάτοικοι λόγω πολλών προβλημάτων ζήτησαν από τη κυβέρνηση της Κύπρου τη μετακίνηση τους στο γειτονικό χωριό. Το κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν ήταν η έλλειψη κατάλληλου δρόμου που να συνδέει τη Κάτω Αρχιμανδρίτα με τη Πάνω Αρχιμανδρίτα και από εκεί με τη πόλη της Πάφου, καθώς και προβλήματα με την υδατοπρομήθεια, έλλειψη σχολείου και η απομόνωση. Σήμερα στη Κάτω Αρχιμανδρίτα δεν μένει κανείς, υπάρχει μόνο το εκκλησάκι της Παναγίας, που έχει ανακαινιστεί πρόσφατα, και ερειπωμένα σπίτια.

Τhe today abandoned village of Kato Archimandrita is situated in the province of Paphos in an isolated region next to the river Hapotami and is surounded by dense pine forest. It has a distance of about 2 km from the village of Pano Archimandrita which is located to the north and that village today has only 20 residents. The village of Kato Archimandrita like the village of Pano Archimandrita took its name from the 318 Saint Fathers who were Archimandrites and lived in the village Pano Archimandrita and remained there up to their death. The very few, now destroyed houses of the village of Kato Archimandrita are found at the length of the main road. Kato Archimandrita was always a small village with a very small population. The last census in which the village was included was in 1960 when the population was 41 people. The village had its bigest demographic increase in 1901 with a population 85 residents. In 1962 the residents of Kato Archimandrita were moved to Pano Archimandrita. Before the relocation, only 12 families existed in the village, and the residents themselves , because of many problems, asked the government of Cyprus to be moved to the neighbouring village. The main problems which they faced were the lack of a suitable road that would connect Kato Archimandrita with Pano Archimandrita and from there with the city of Paphos, as well as problems with the water supply, lack of a school and isolation. Today, no one lives in Kato Archimandrita and the only buildings that remain is the small church of the Virgin Mary, which has been renovated recently, as well as destroyed houses.

Η άποψη του χωριού Κάτω Αρχιμανδρίτα όπως είναι σήμερα

The village of Kato Archimandrita as it looks today

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου