ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2008

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ - THE TREE OF THE VIRGIN MARY IN EGYPT

Αυτό είναι ένα δέντρο συκομουριάς κάτω από το οποίο η Παναγία συνήθιζε να ξεκουράζεται, ενώ η Άγια Οικογένεια είχε βρει καταφύγιο στο χωριό Αλ Ματαρίγια κατά την φυγή της στη Αίγυπτο. Είναι ευρύτερα γνωστό ως το δέντρο της Παναγίας. Το αρχικό δέντρο που εμφανίζεται στην πάνω φωτογραφία η οποία λήφθηκε το 1890 είναι τώρα νεκρό. Ένα άλλο δέντρο συκομουριάς φύτρωσε από μόνο του στον ίδιο χώρο και όταν και αυτό ξεράθηκε το σημερινό ζωντανό δέντρο που στέκει φύτρωσε και πάλι από μόνο του. Και τα δύο παλαιότερα δέντρα εξακολουθούν να φαίνονται.
Το Αλ Ματαρίγια που βρίσκεται κοντά στο Αμ Σιαμς, είναι περίπου μόνο 10 χιλιόμετρα μακριά από το Κάϊρο. Σήμερα είναι ένα προάστιο αυτής της τεράστιας πόλης, αλλά κατά τη εποχή που ο Ιωσήφ τράπηκε σε φυγή προς την Αίγυπτο μαζί με την Παναγία και τον Ιησού, δεν ήταν παρά μόνο ένα χωριό. Αφού βρήκαν καταφύγιο σε διάφορα μέρη της Αιγύπτου, έφθασαν και στο Αλ Ματαρίγια. Στο Αλ Ματαρίγια η Άγια Οικογένεια βρήκε προφύλαξη κάτω σε ένα δέντρο, γνωστό σήμερα ως το Δέντρο της Παναγίας. Εκεί, ο Ιησούς ανάβλυσε μια πηγή με νερό, από την οποία ήπιε, και ευλόγησε. Η Παναγία έπλυνε τα ρούχα του μικρού Ιησού και πέταξε το νερό στο έδαφος. Σε εκείνο το σημείο ένα μυρωδάτο φυτό φύτρωσε. Tο μυρόξυλο του φυτού, προστίθεται σε όλα τα είδη των αρωμάτων και χρησιμοποιείται επίσης στο να γίνει το ιερό μύρο, για βαπτίσεις. Μια εκκλησία κτίστηκε στο Αλ Ματαρίγια προς τιμήν της Θεοτόκου. Πρόκειται για ένα αρχαίο ναό που ανακαινίστηκε και έχει μεγάλη φήμη. Οι άνθρωποι επισκέπτονται την εκκλησία και το δέντρο και δέχονται την ευλογία της Παναγίας. Το Αλ Ματαρίγια, έχει καταστεί ένα από τα πιο σημαντικά θρησκευτικά κέντρα στην Αίγυπτο.


This is a Sycamore tree under which the Virgin Mary used to rest while taking refuge in the village of Al Matariya during the Holy Family's flight in to Egypt. It is widely known as the Tree of the Virgin Mary. The original tree shown in the first photo taken in 1890 is now dead. Another tree grew by itself in the same place and after that died the current green tree grew on its own and stands today. Both the older trees are also still displayed here.


Al Matariya which lies near Am Shams, is only about 10 kilometers away from Cairo. Today it is a suburb of this huge city, but during the time Joseph had fled to Egypt taking the Virgin Mary and Jesus with him, it was but only a small village. After taking refuge at several places in Egypt,they also reached Al Matariya. At Al-Matariya the Holy Family sheltered under a tree known nowadays as the Tree of the Virgin Mary. There, Jesus gushed forth a spring of water from which he drank, and blessed it. The Virgin Mary washed the clothes of the child Jesus and poured the water on the ground. On that spot a sweet - smelling plant grew. The balsam of the plant, is added to all kinds of perfumes and is also used in making the sacred myrr ointment for baptisms. A church was consecrated at Al-Matariya in honour of the Virgin Mary. It is an ancient church and was renovated and it has a great fame. The people visit the tree and the church and receive the blessings of the Virgin. Al ­Matariya, has become one of the most important religious centers in Egypt.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου