ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 16 Αυγούστου 2008

ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΙΑΜΒΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ-CYPRIOT IAMBIC VERSES OF THE 19th CENTURY

Στίχοι Ιαμβικοί εις την Σταύρωσιν και έτερον εις την Ανάστασιν


Μη τλήσας, υιέ Θεού, Κοίρανε κόσμου

γένος βροτείον ολλύμενον καθοράν,

επί γης ήκες ο πανακλής κατελθών,

σαρκί δ΄ο απαθής συ πέπονθας εκών

όφρα γε βροτούς άπαντας αργαλέων

παθών, φθοράς τε απάσης διασώσης.


Έτεροι

Επάγης ικρίω, κριτά, κριτός όσα,

μέχρι δε θανάτου κατήλθες άφθιτε,

όφρα μερόπων γένος θανάτου ρύσης.


Εις την Ανάστασιν


Θάνατον θανάτω λύσας ο κραταιός,

βροτούς άπαντας εις άδου βάραθρα πριν

εκτραπέντας ανεστήρας ο πανσθενής,

ηδέ ζωήν άφθιτον ημίν παρέσχες.


Ο οικτρός σος δούλος Σολομών ΝΚ.

(19ος αιώνας)


Του Σολωμού τούτου πατέρας ήταν ο Νικόλαος Σολωμού Νικολαίδης,ο οποίος διωρίσθη στην υπηρεσία του δραγομάνου της Κύπρου Χατζηγεωργάκη, ως επίτροπος του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου