ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 3 Αυγούστου 2008

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΧΑΜΑΤΟΥΡΑ: ΕΝΑΣ ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΥΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ - ELDER PANTELEIMON OF HAMATOURA: A HIDDEN TREASURE OF ORTHODOXY


Ο Γέροντας Ισαάκ είναι ο συγγραφέας του βιβλίου "Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου". Πρόκειται για το καλύτερο βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει ποτέ για τον Γέροντα Παΐσιο και αυτό δεν είναι τυχαίο αφού ο Γέροντας Ισαάκ ήταν πνευματικό παιδί του Γέροντα Παΐσιου και μέλος της συνοδείας του. Όλοι ξέρουμε ότι ο Γέροντας Παΐσιος είναι ίσως η μεγαλύτερη φυσιογνωμία του Ορθόδοξου Κόσμου του 20 ου αιώνα μετά τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Γέροντας Παΐσιος θεωρείται από τους Ορθοδόξους ως ένας σύγχρονος άγιος. Ο Γέροντας Ισαάκ που έζησε κοντά στον Γέροντα Παΐσιο ήταν ένας χαρισματικός γέροντας και είχε διορατικότητα που του είχε μεταλαμπαδεύσει ο Γέροντας Παΐσιος. Για αυτό και ο ίδιος είχε δικά του πνευματικοπαίδια από τους οποίους ένας εξ αυτών ήταν και ο σημερινός Γέροντας Παντελεήμων, που είναι ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Κημοίσεως της Θεοτόκου στο Όρος Χαματούρα του Λιβάνου. Ο Γέροντας Παντελεήμων που κατάγεται από τον Λίβανο,ζώντας ως μοναχός στο Άγιον Όρος κάτω από την πνευματική καθοδήγηση των δύο αυτών μεγάλων ανδρών της σύγχρονης Ορθοδοξίας, προικίστηκε με πολλά χαρίσματα.Κατά την διάρκεια της παραμονής του στο Άγιον Όρος, οραματίστηκε ένα άγνωστο τότε άγιο από την πατρίδα του, με το όνομα Ιάκωβος. Ο άγιος αυτός, ζήτησε από τον τότε Ιερομόναχο Παντελεήμων, να επιστρέψει στο Λίβανο και να ξανακτίσει το κατεστραμμένο μοναστήρι της Θεοτόκου στο Όρος Χαματούρα, όπου διέμενε και που είχαν καταστρέψει οι Μαμελούκοι κατά τον 13ο αιώνα. Ο Άγιος Ιάκωβος, από διάφορες εμφανίσεις, φανέρωσε επίσης στον Ιερομόναχο Παντελεήμων τα μαρτύρια και τον τραγικό αποκεφαλισμό που υπέστη από τους Μαμελούκους κατά αυτή την περίοδο. Ο Ιερομόναχος Παντελεήμων, ανάφερε αυτούς τους οραματισμούς και εμφανίσεις του Αγίου Ιακώβου, στο Πνευματικό του Πατέρα, τον Γέροντα Ισαάκ, ο οποίος κατάλαβε αμέσως ότι αυτά τα μηνύματα ήταν Θεόσταλτα, και παρότρυνε τον Πατέρα Παντελεήμων, να κάνει το θέλημα του Αγίου και να επιστρέψει στο Λίβανο. Έτσι, μετά την κοίμηση του Γέροντα Παΐσιου, και την επακόλουθη κοίμηση του πνευματικού του πατέρα, Γέροντα Ισαάκ, ο Γέροντας Παντελεήμων, επέστρεψε στο Λίβανο στα τέλη της δεκαετίας του 1990, παίρνοντας μαζί του τις ευλογίες και τη χάρη των δύο αυτών πνευματικών ανδρών.
Το μοναστήρι της Θεοτόκου στο Όρος Χαματούρα, είναι κτισμένο μέσα σε μια σπηλιά, σε μια απότομη πλευρά του ψηλού βουνού, και μοιάζει σαν αετοφωλιά. Κοιτάζοντας το κάποιος, δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί πως άνθρωποι μπόρεσαν να κτίσουν εκεί μοναστήρι αφού η περιοχή είναι δύσβατη και ο μόνος τρόπος να ανέβει κανείς στο μοναστήρι είναι ένα απότομο και ανηφορικό μονοπάτι. Για να φθάσει κάποιος μέχρι το μοναστήρι, χρειάζεται πολύ πίστη και γύρο στα 50 λεπτά της ώρας πεζοπορία, αφού πρώτα διασχίσει τον ποταμό Κατήσια που ρέει στη κοιλάδα με το ίδιο όνομα.
Όταν ο Γέροντας Παντελεήμων έφθασε στο μοναστήρι, το βρήκε κατεστραμμένο και ερειπωμένο. Αυτός και η μικρή του συνοδεία, άρχισαν αμέσως δουλειά για να ξανακτιστεί και να επαναλειτουργήσει η Μονή, μετά από 7 αιώνες σιωπής. Δέκα χρόνια έχουν περάσει από τότε και Μονή όχι μόνο ξανακτίστηκε, αλλά έχει γίνει το πνευματικό κέντρο των ορθοδόξων της περιοχής. Ένα Άγιο Όρος, έξω από το Άγιο Όρος. Ο Γέροντας Παντελεήμων, έχει μετατρέψει τη Μονή σε φάρο Ορθόδοξου Φωτός. Χιλιάδες κόσμος τρέχει κοντά του, όχι μόνο για εξομολόγηση, αλλά και για να γνωρίσει την γνήσια Ορθοδοξία. Ο Γέροντας Παντελεήμων με τη σειρά του εργάζεται ακούραστα μαθαίνοντας στους νέους την βυζαντινή αγιογραφία, τη βυζαντινή μουσική, και την ελληνική γλώσσα. Σήμερα το μοναστήρι της Θεοτόκου στο Όρος Χαματούρα έχει γίνει πόλος έλξης κυρίως για την νεολαία όχι μόνο της περιοχής αλλά και από τις τέσσερις γωνιές του κόσμου που τρέχει στο δύσβατο αυτό μοναστήρι, για να πάρει την ευλογία και την μεγάλη αγάπη του χαρισματικού αυτού Γέροντα. Οι μοναχοί αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, και έτσι αυξάνεται και η μεγάλη προσφορά της Μονής στον κόσμο. Ο Γέροντας Παντελεήμων είναι ένας κρυμμένος θησαυρός της Ορθοδοξίας που εργάζεται μέσα στην αφάνεια προσφέροντας αληθινή αγάπη και αληθινή Ορθοδοξία σε όλο το κόσμο. Μέσω του Γέροντα Παντελεήμων, η χάρης του Θεού, του Γέροντα Παΐσιου, και του Γέροντα Ισαάκ, εξακολουθεί να λειτουργεί και να είναι ζωντανή σε αυτή την απόμερη γωνιά του Λιβάνου.

ΝΟCTOC

Elder Isaac is the author of the book "The Life of Elder Paisios of Mount Athos." This is the best book that has ever been released about Elder Paisios and this is not by chance since Elder Isaac was a spiritual child of elder Paisios and a member of his company of monks. We all know that Elder Paisios is probably the biggest legacy of the Orthodox world of the 20th century after Saint Nektarios. Elder Paisios is considered by the Orthodox as a contemporary saint. Elder Isaac who lived with Elder Paisios was a charismatic elder who had spiritual perspicacity which had been passed to him by Elder Paisios. For this reason, he himself, had his own spiritual childern, one of whom was the current Elder Panteleimon, who is the Abbot of the Monastery of the Dormition of the Theotokos (Mother of God) of Hamatoura in Lebanon. Elder Panteleimon who comes from Lebanon, was living as a monk in Mount Athos under the spiritual guidance of these two great men of contemporary Orthodoxy was endowed with much charisma .
During his stay in Mount Athos, he was envisioned by a then unknown saint from his homeland who went by the name of Saint Jacob. He asked the then hieromonach Panteleimon, to return to Lebanon and rebuild the ruined monastery of the Dormition of the Theotokos in Hamatoura where the saint used to be resident and which had been destroyed by the Mamluks in the 13th century. Through his many visions and visitations to the hieromonach Pateleimon, the saint also revealed the martyrdom and the tragic beheading which he suffered by the Mamluks during this period. Hieromonach Panteleimon, informed his spiritual father, Elder Isaac, about these visions and appearances of Saint Jacob, who understood immediately that these were God send masseges and urged Father Panteleimon to do the will of the saint and return to Lebanon. Therefore after the passing away of Elder Paisios, and the subsequent passing away of his spiritual father-Elder Isaac, Elder Panteleimon, returned to Lebanon in the late 1990's, taking with him the blessing and the charisma of these two spiritual men.
The monastery of the Dormition of the Theotokos on Mount Hamatoura is built inside a cave, on a sharp side of the high mountain, and from afar it looks as if it is an eagle's nest. Looking at it, one can only but wonder how people could construct a monastery on such a place since the area is virtualy impassible and the only way for anyone to reach the monastery is a steep uphill path. For someone to reach the monastery much faith is needed and about 50 minutes of walking, after crossing the Kadeesha River flowing in the valley of the same name.
When Elder Panteleimon arrived, he found the monastery destroyed and in ruins. He and his small company of monks, immediately began working in rebuilding and refactioning the Monastery after seven centuries of silence. Ten years have passed since then and the monastery has not only been rebuild, but it has also become the spiritual center of the Orthodox of the area. It is a Mount Athos, outside Mount Athos. Elder Panteleimon has transformed the monastery into a lighthouse of Orthodoxy. Hundreds of people run to him, not only for confession, but also to get acquainted with true Orthodoxy.
Elder Panteleimon in turn is working tirelessly among the young people teaching them Byzantine iconography, Byzantine music, and the Greek language. Today, the monastery of the Dormition of the Theotokos of Hamatoura, has become a religious attraction mostly for the youth not only of the region, but also from the four corners of the world. They run to this difficult to reach monastery, to get the blessing and the great love of this charismatic Elder. The monks are increasing year by year, and so also increases the big contribution of the monastery to the people. Elder Panteleimon is a hidden treasure of Orthodoxy, working in obscurity, offering true love and true Orthodoxy to the whole world. Through Elder Panteleimon, the blessings and charisma of God, of Elder Paisios and Elder Isaac, are operating and are alive in this isolated corner of Lebanon.

NOCTOC

4 σχόλια:

 1. This is all true! But as we always know where good is taking place, the evil comes and try to destroy.

  God bless this treasure

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. God Bless you all brothers and give you the strength to keep moving to the blessing way.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. O Our Lady of Hamatoura help us through the prayers of our holy fathers Paisios, Issac & Pantaleimon. Amen

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Que Dieu benisse vos efforts Alleluia.

  ΑπάντησηΔιαγραφή