ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2008

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΕΡΑΝΙ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟY - THE VILLAGE OF YERANI IN CYPRUS AND THE DISTRACTION OF ITS CHURCH

Το χωριό Γεράνι βρίσκεται περίπου 27 χιλιόμετρα βόρεια της Αμμοχώστου. Πριν το 1974 ήταν κατοικημένο από Ελληνοκύπριους, αλλά μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, και την επακόλουθη κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού από την Τουρκία, όλα τα ελληνικά και τα τέσσερα μαρωνίτικα χωριά στα κατεχόμενα εδάφη είχαν υποστεί εθνοκάθαρση και οι αρχικοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες. Το χωριό Γεράνι δεν ήταν εξαίρεση. Μετά την εκδίωξη των Ελλήνων κατοίκων του από τον τουρκικό στρατό, το χωριό είχε μείνει ακατοίκητο για μερικά χρόνια, μέχρι που Τούρκοι έποικοι μεταφέρθηκαν από την Ανατολία για να το κατοικήσουν. Οι Τούρκοι μετονόμασαν το χωριό από Γεράνι σε Tumalar που σημαίνει το πουλί γερανός, νομίζοντας ότι το ελληνικό όνομα του προέρχεται από αυτό το πουλί. Ωστόσο, γεράνι στα ελληνικά σημαίνει επίσης και το φυτό γεράνι και είναι από αυτό το φυτό που το χωριό πήρε το όνομά του και όχι από το πουλί. Μετά την τουρκική εισβολή, η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά της κατεχόμενης περιοχής του νησιού καταστράφηκε. Από τις εκατοντάδες αρχαίες και σύγχρονες εκκλησίες που βρίσκονταν διάσπαρτες σε όλες τις κατεχόμενες περιοχές, μόνο τέσσερις έχουν διασωθεί. Οι υπόλοιπες λεηλατήθηκαν, και όλες οι εικόνες και άλλα θρησκευτικά αντικείμενα τους είχαν κλαπεί. Τα εκκλησιαστικά κτίρια, πολλά από τα οποία χρονολογούνται από τα βυζαντινά χρόνια, είτε έχουν καταστραφεί, ή αφέθηκαν στην καταστροφή, ή μετατράπηκαν σε χρήση για άλλους σκοπούς, όπως στάβλους για ζώα. Το τελευταίο θύμα της καταστροφής της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου από τους Τούρκους, είναι η εκκλησία του χωριού Γεράνι. Η εκκλησία του χωριού που ανάγεται στο 16ο αιώνα, ήταν αφιερωμένη στην Αγία Αικατερίνη και ισοπεδώθηκε πριν από λίγες βδομάδες, προκειμένου να δημιουργηθούν οικόπεδα στη θέση της. Το μνημείο αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την αρχαιολογική ανάπτυξη στην Κύπρο, και διατηρούσε σημαντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία σχετικά με την επίδραση των γοτθικών μνημείων στην αρχιτεκτονική αυτής της περιόδου. Με τη καταστροφή της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης στο χωριό Γεράνι, ένα άλλο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, χάνεται για πάντα.

The village of Yerani is about 27 kilometers north of Famagusta. Before 1974 it was inhabited by Greek Cypriots, but after the invasion of Turkey in Cyprus during that year and the subsequent occupation of the north part of the island by Turkey, all the Greek and the four Maronite villages in the occupied areas were ethnically cleansed, and the original inhabitants were forced to leave their ancestral lands. The village of Yerani was no exception. After the expulsion of its Greek inhabitants by the Turkish army, the village was left uninhabited for a few years until Turkish settlers were brought in from Anatolia to settle it. The Turks renamed the village from Yerani to Tumalar which means crane , thinking that its Greek name derived from that bird. However, yerani in Greek also means the flower plant geranium, and it is from this plant that the village takes its name from and not from the bird. After the Turkish envision, the Greek cultural heritage of the occupied area of the island was destroyed. Of the hundreds of ancient and modern churches found scattered all over the occupied areas, only four have been salvaged. The rest were looted, and all the religious icons and other items had been stolen from them. The church buildings many of them dating back to Byzantine times, have been either destroyed, left to ruin, or put to other purposes such as animal stables. The latest victim of the distraction of the Greek cultural heritage in the Turkish occupied north part of Cyprus is the church of the village of Yerani. The 16th century church of the village which was dedicated to Saint Catherine was razed to the ground a few weeks ago in order to create building plots in its place. This monument was very important for the archaeological development in Cyprus, and it maintained important architectural elements on the influence of Gothic monuments on the architecture of that period. With the distraction of the church of Saint Catherine in the village of Yerani, another part of Human cultural heritage is lost for ever.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου