ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΙΝΔΙΕΣ - RITUALIZED PROSTITUTION IN INDIA

Ντεβτάσι ή Ντεβατάσι είναι μια θρησκευτική συνήθεια στις περιοχές της νότιας Ινδίας, συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτείας Άντχρα Μπραντές, όπου οι γονείς παντρεύουν μια από τις κόρες τους με μια θεότητα ή της κάνουν γάμο με ένα ναό. Αυτός o γάμος συνήθως τελείται πριν το κορίτσι φτάσει την εφηβεία και απαιτεί την κοπέλα να γίνει πόρνη για τα μέλη της ανώτερης κάστας της κοινότητας. Τέτοια κορίτσια είναι γνωστά ως νζοτζίνι. Τους απαγορεύεται να εισέλθουν σε ένα πραγματικό γάμο και εργάζονται ως πόρνες σε ναούς και λειτουργούν ως μέλη μιας θρησκευτικής τάξης.
Σε πολλές περιπτώσεις, τα νεαρά κορίτσια και οι γυναίκες αυτές ωθούνται από ιερείς δήθεν για να εκτελούν τα καθήκοντα ως σύζυγοι των θεών αλλά τελικά καταντούν θύματα σεξουαλικής δουλείας για την ανώτερη κάστα και για τους πλούσιους αγρότες, τους εμπόρους και τους πολιτικούς. Αυτή η ανώτερη κάστα των ινδουιστών ιερέων είναι γνωστή ως Μπράχµαν και συμβαίνει επίσης να είναι και οι αρχιτέκτονες του ανελέητου συστήματος των καστών στις Ινδίες. Αυτοί οι «άγιοι άνθρωποι» προωθούν τέτοιες άφραγκες ινδουίστριες γυναίκες από τη χαμηλή κάστα σε «ιερή πορνεία», μέσω της διαδικασίας του Ντεβτάσι . Οι γυναίκες που ανοίκουν στο Ντεβτάσι γίνονται δούλες των Βραχμάνων ιερέων οι οποίες είναι και ιδιοκτησία τους και αποτελούν αντικείμενα σεξουαλικής συναλλαγής μεταξύ των ιδίων και άλλων πλούσιων ανδρών. Δεν έχουν δικαιώματα ως σύζυγοι ή ακόμη και ως σεξουαλικοί σύντροφοι. Αν μείνουν έγκυος, το παιδί δεν αναγνωρίζεται από τον Βραχμάνο πατέρα. Ακόμη δεν δίνεται ποτέ καμία επιλογή σε αυτές τις γυναίκες να αφήσουν αυτό το ποταπό επάγγελμα. Αντίθετα, εκπαιδεύονται ως σεξουαλικές σκλάβες για τη θρησκευτική τάξη των ινδουιστών, δηλαδή των Βραχμάνων.
Η παιδική πορνεία είναι κοινωνικά αποδεκτή σε ορισμένα τμήματα της ινδικής κοινωνίας μέσω αυτής της συνήθειας του Ντεβτάσι. Μικρά κορίτσια δίνονται στους θεούς για να γίνουν θρησκευτικές πόρνες. Πιστεύεται ότι υπάρχουν περίπου 3,300 πόρνες Ντεβτάσι στη Πολιτεία Μπελκγουάμ από μόνη της .Οι επαρχίες που συνορεύουν με την Μαχαράστρα και την Καρνατάκα είναι γνωστές ως " ζώνη των Ντεβτάσι". Οι γυναίκες που ανοίκουν στο Ντεβτάσι είναι αφιερωμένες στην πορνεία στο όνομα της θεάς Γιελλάμμα.
Στους ναούς, ένα κορίτσι Ντεβτάσι συνήθως θα αποκτήσει ένα "προστάτη" από την υψηλή κάστα των Βραχμάδων μετά την τελετή για το ξεπαρθένεμα της. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η μαστροπεία των Βραχμάνων ιερέων επιτυγχάνεται κατά την ίδια στιγμή αυτής της τελετής για αφοσίωση της κοπέλας στο ναό. Ο "προστάτης" της κοπέλας που διασφαλίζει το δικαίωμα αυτό αφού περάσει το πρώτο βράδυ μαζί της, μπορεί να διατηρήσει μια μόνιμη σχέση με την κοπέλα μέσω της καταβολής ενός ορισμένου προσυμφωνημένου χρηματικού ποσού στον ναό, ή η σχέση μπορεί να διατηρηθεί για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα έναντι πληρωμής ή απλά αυτή η σχέση μπορεί να λήξη μετά την τελετή του ξεπαρθενέματος της. Μια μόνιμη σχέση με ένα "προστάτη" δεν απαγορεύει στο κορίτσι από το να διασκεδάζει άλλους πελάτες, εάν δεν οριστεί διαφορετικά. Σε περίπτωση που η κοπέλα ψυχαγωγεί άλλους άνδρες, αυτοί θα πρέπει να φύγουν από το σπίτι του κοριτσιού, όταν ο "προστάτης" της επιστρέψει. Έτσι, αυτά τα κορίτσια είναι μια πηγή εσόδων για το ναό - μια τελετουργική μορφή πορνείας.
Η συνήθεια αυτή ήταν νόμιμη στην Ινδία μέχρι και το 1988, ωστόσο εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα. Η κυβέρνηση της Ινδίας μπορεί να έλαβε κάποια μέτρα για την εξάλειψη της, αλλά φαίνεται ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι επαρκή. Σήμερα υπάρχουν περίπου πενήντα χιλιάδες γυναίκες Ντεβτάσι στη χώρα.

NOCTOC

Devdasi or Devadasi is a religious practice in parts of southern India, including Andhra Pradesh, whereby parents marry a daughter to a deity or a temple. The marriage usually occurs before the girl reaches puberty and requires the girl to become a prostitute for upper-caste community members. Such girls are known as jogini. They are forbidden to enter into a real marriage and work as prostitutes in the temples and act as members of a religious order.
In many cases, young girls and women are lured by priests supposely to serve as concorts of gods but end up as sex slaves for the upper caste and for rich farmers, traders and politicians. These upper caste Hindu priests known as Βrahmins happen also to be the architects of the notorious caste system in India. These « holy men» rear such penniless low caste Hindu women into « holy prostitution» through the process of making them Devdasis. The devdasis are owned by their Brahmin priests and traded among them and other rich men . They have no rights as wives or even as sexual partners. If they get pregnant, the child is never accepted by the Brahmin father. Devdasi women are never given any choice to leave the despicable occupation. Rather, they are reared as sex slaves of the Hindu religious class.
Child prostitution is socially acceptable in some sections of Indian society through this practice of Devdasi. Young girls are given to the gods and they become a religious prostitute. There are believed to be around 3,300 Devdasis in Belguam area alone. Districts bordering Maharashtra and Karnataka are known as the "Devadasi belt." Devadasis are dedicated into prostitution for the goddess Yellamma.
In the temples, a Devdasi will usually acquire a Brahmin "patron" after her deflowering ceremony. The pimping of a Devdasi by the Brahmin priests in the majority of cases is achieved at the time of the dedication ceremony. A "patron" who secures this right of spending the first night with the girl may maintain a permanent liaison with the girl by paying a fixed sum of money to the temple, or he can maintain the relationship for a fixed period of time on payment or he can simply terminate the liaison after the deflowering ceremony. A permanent liaison with a "patron" does not bar the girl from entertaining other clients, unless he specifies otherwise. In case the girl entertains other men, they have to leave the girl's house when her "patron" comes. Thus, these girls are a source of revenue for the temple - a ritualized form of prostitution.
The practice was legal in India until 1988, yet it still continues. The government of India may have taken measures to eradicate this custom, but it apprears that these measures have not been effective. Today there are about fifty thousand Devadasis in the country.

NOCTOC
 

2 σχόλια:

  1. ME OTI ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΑΣ ΕΙΣΤΕ ΘΥΣΑΥΡΟΣ,ΓΝΩΣΕΩΝ
    ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ,ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΕΧΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Φιλε μου ευχαρίστω.Οι ευχές σου πραγματικά μου δίνουν μεγάλη δύναμη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή