ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2008

Χωριό Άρσος: Ο Ναός του Αποστόλου Φιλίππου - Arsos Village: The church of Apostle Philip

Το χωριό Άρσος βρίσκεται 40 χιλιόμετρα από την Λεμεσό και 45 χιλιόμετρα από την Πάφο και είναι ένα από τα καλύτερα αρχιτεκτονικά διατηρημένα χωριά του νησιού, και είναι επίσης γνωστό για την οινοπαραγωγή του. Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένη στον Απόστολο Φίλιππο, ο οποίος είναι επίσης και ο πολιούχος άγιος της Κοινότητας. O Απόστολος Φίλιππος πιστεύετε ότι θεραπεύει τους πόνους των αυτιών. Ο μεγαλοπρεπής Βυζαντινός Ναός βρίσκεται στο κέντρο του χωριού, είναι κτίσμα του 12ου αιώνα και είναι μοναδικός στο είδος του και στις διαστάσεις του. Έχει κηρυχθεί από το τμήμα αρχαιοτήτων σε αρχαίο μνημείο και έχει ανακαινιστεί πρόσφατα. Στο εσωτερικό του Ναού μπορεί κανείς να δει το αρχαίο ξυλόγλυπτο τέμπλο του 18ου αιώνα μαζί με τις αρχαίες εικόνες. Μοναδική είναι η μεγάλη εικόνα του Αποστόλου Φιλίππου ο οποία ζωγραφήθηκε το 1620, καθώς επίσης και μέρος των λειψάνων του Αποστόλου Φιλίππου. Ενσωματωμένος με τον κυρίως Ναό είναι ο Ναΐσκος της Αγίας Μαριάμνης, αδελφής του Αποστόλου Φιλίππου, ο οποίος λειτουργεί σαν εικονοφυλάκιο.
Κατά το έτος 1735, ο Ρώσος μοναχός περιηγητής Βασίλειος Μπάρσκι επισκέφθηκε το χωριό Άρσος και τον Ναό του Αποστόλου Φιλίππου και γράφει τα εξής:
"Το χωριόν Άρσος ήτο αραιός κατωκημένον, αρχικώς ως ήκουσα, ήτο πυκνοκατωκημένον και πολύ καλά γνωστόν. Υπάρχει εκεί ένας μεγάλος λιθόκτιστος Ναός προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, οικοδομηθείς κατά την αρχαιότητα, πολύ εφθαρμένος, όμως και απεριποίητος. Εντός του Ιερού Βήματος φυλάσσονται λείψανα του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, υπάρχονται εκεί από αρχαίους χρόνους, αλλά παραμελημένα και χωρίς εξωτερικήν διακόσμησιν. 'Ημουν αγανακτησμένος δια την θρησκευτικήν απάθειαν των ιερέων και των λαϊκών".
Σήμερα το χωριό Άρσος εξακολουθεί να είναι αραιοκατοικημένο και έχει μόνο περίπου 150 κατοίκους. Όμως, στις μέρες μας η εκκλησία φροντίζετε πολύ καλά και είναι το καμάρι των ανθρώπων της κοινότητας.

Η μνήμη του Αποστόλου Φιλίππου γιορτάζεται στις 14 του Νοεμβρίου που είναι η σημερινή μέρα.


The village of Arsos lies 40 kilometres from Limassol and 45 kilometres from Paphos and is one of the best architecturally preserved villages on the island and it is also known for its wine production. The church of the village is dedicated to Apostle Philip, who is also the patron saint of the Community. Apostle Philip is believed to cure ear aches. The magnificent Byzantine Church is at the center of the village and was built in the 12th century and is unique in its architecture and size. Has been declared by the department of antiquities at ancient monument and has been renovated recently. Inside the the church one can see the ancient wooden iconostasis which was made in the 18th century, along with ancient icons. The most beautiful is the unique big icon of Apostle Philip which was painted in 1620. There are also remains of the body of Apostle Philip. The chapel of Agia Mariamni, Apostle Philip's sister, which is used as a preservation room for icons, is embodied in the main church.
During the year 1735, the Russian monk traveller Vassili Barsky, visited Arsos village and the church of Apostle Philip and he writes the following about it:
"The village of Arsos was is sparsely populated, however from what I have heared, it was once densely populated and very well known.At the village there is a big stone build church dedicated to Saint and Apostle Philip, which was build centuries ago.The church is in a decaying state and it is not looked after.Inside the Holy Alter, some body relics of Saint Apostle Philip are keep which have been there from ancient times, but are neglected and without being put in a casket.I was very angry seeing the general religous apathy of both the priests and the lay people".
Today the village of Arsos continues to be sparsely populated and it has only about 150 inhabitants. However, these days the church is very well looked after and it is the pride of the people of Arsos.

Apostle Philip's memory is celebrated on November 14 which is the same day as today.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου