ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

Η πίστη του Ασκητή: Κυπριακό Παραμύθι - The faith of the ascetic monk: A Folk Tale from Cyprus

 Κάποτε, ήταν ένας ασκητής μέσα σ' ένα σπήλαιο.Προσευχόταν, διάβαζε... ήθελε ν' αγιάσει. Κάθε μέρα, μετά τον εσπερινό, έβρισκε ένα μήλο, πήγαινε στο κελί του, το' τρωγε κι έπεφτε και κοιμόταν ως να φέξει.
Την επόμενη μέρα, πήγαινε πάλι μετά τον εσπερινό κι έβρισκε άλλο μήλο. Κι έτσι περνούσε τον καιρό του.
Λέγει μιά μέρα ο Θεός:
Αν έχει πίστη πάνω του, να τον δοκιμάσουμε. Την άλλη νύκτα έγινε ένας γέρος ο Ιησούς Χριστός και πήγε στο κελί του.
- Έχεις λίγο τόπο να μείνω κι εγώ μαζί σου;
- 'Ε, εκεί που είμαι γω να μείνεις κι εσύ. Κι ο γέρος έμεινε.
Άμα σουρούπωσε, ο ασκητής πήγε να φέρει το μήλο. Παρατηρά... ήσαν δύο τα μήλα. Τα πήρε κι επέστρεψε στο σπήλαιο.
Μοίρασε το ένα κι έφαγαν από μισό και φύλαξε το άλλο.
Ξημέρωσε ο Θεός, έφυγε ο γέρος, ήρθε άγγελος και λαλεί του ασκητή:
- Έ, πως πέρασες εψές;
- Καλά πέρασα, καλά.
- Είχες ξένους;
- Ναι ήρθε ένας ξένος γέρος κι έμεινε μαζί μου.
- Ε, τι φάγατε;
Μοιράσαμε ένα μήλο και φάγαμε.
Γιατί ήταν ένα; Λαλεί του ο άγγελος. 'Ενα μήλο μόνο ήταν;
Έμεινε κρυφτός, δεν ήξερε τι να πει από την ντροπή του ο ασκητής.
-Λαλεί του τότε ο άγγελος:
-Είπε ο Θεός να παραιτήσεις τούτη την πολιτεία. Δεν αγιάζεις έτσι, άδικα χάνεις τον καιρό σου, διότι δεν έχεις πάνω σου πίστη. Ήταν δύο τα μήλα για να πάρετε από ένα.Γιατί μοίρασες το ένα και φύλαξες το άλλο;

Κυπριακό Λαϊκό Διήγημα
Μεταφέρθηκε σε γραπτό λόγο από τον Χαράλαμπο Επαμεινώνδα.


There was once an ascetic monk who lived in a cave. He prayed, he read the Holy Scriptures... he wanted to become saintly. Every day, after vespers, he would find an apple outside his cell, he would take it inside and eat it, and then he would go to sleep until daybreak.
The next day, he would go again to do the vespers and after that, he would again find another apple waiting for him out side his cell. Thus, this is how he lived his daily life. One day God said to Himself:
- We must try and see if this ascetic monk truely has faith in him. Next evening Jesus Christ disguised Himself into an old man and went to the ascetic's cell.
- Do you have some room in your cell so I can also stay with you for the night?
- You can stay where I stay said the ascetic. Thus the old man stayed with him.
When it got dark, the ascetic went outside to bring the apple. He looked... there were two apples instead of one. He took them and returned to his cell. He cut one of the apples in half and shared it with the old man. He saved the other apple.
Next day, when God brought morning back again, an angle appeared and said to the ascetic monk:
- So, how did you spend your evening last night?
- It was fine, it was fine.
- Did you have any guests?
-Yes, a strange old man came to my cell and stayed over night with me.
- So, what did you two eat;
- We shared an apple together and we ate it.
Why, was there only an apple;Was there only one apple; The angle said to him. The ascetic monk kept quiet, he was so ashamed of himself that he did not know what to reply.The angle then said to him:
God send me to tell you that you must quit this ascetic life. You do not become saintly by behaving with this manner because you have no faith in you. There were two apples so that both of you could have one each. Why did you share only one of them and kept the other one for yourself?
A Folk Tale from Cyprus
Transfered into written form by:Charalambos Epaminontas
Translated from Greek by: NOCTOC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου