ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

Ιαμβικοί στίχοι του 19ου αιώνα προς τον Χατζηγεωργάκη Κορνέσιο-Cypriot Iambic verses of the 19th century for the Dragoman Hadjigeorgakis Kornesios

Εις τον άρχοντα δραγομάνον... εκ μέρους της νίκης


Εις τον άρχοντα δρογομάνον
ως εκπροσώπου της δραγομανίας.
κόσμου διερμηνείς δόξα εγώ πάλαι,
κόσμος χρηστός δ΄εμοί τη δόξη και αινος
Χ'' γιωργάκης, ος είσοπτρον εμού δόξης
ον δόξα κλείω εύχος επάξιον μου,
κλέος τ' ευσεβών κορωνίν δ' ερμηνέων,
των πριν λαμπρών και παμφαέστατον σέλας
οίακας σχων γαρ μου σθενει θείω μόνος,
γέρα κρείττονα τουμόν γέρας αμείβει,
και κρατύνει με παρασήμοις ποικίλοις
λάμπων ως αστήρ αρετών της ιδέας
έργοις και τρόποις ειλικρίνειαν άγων,
δικών δικαίων προφρόνως προστατεύει
παρήρ πενήτων κινδυνεόντων ρύστης,
εών πατρίων προστάτης δ ' ων και σκέπη
πάσιν ευ ποιεί πάσι δίπλα νέμει
ου βίος δήτα άλεξις ανδρών πέλει,
ως αλέξανδρος μαρνάμενος ή πάτρη
εχθρούς μινύθει, εσθλών δ' αντιλαμβάνει
παύει δε μεδέν ως ήρως πονείν λίαν,
φύλα μητρίδος οις πόνοις εύγε δράσαι
βουλήν κακίης δεινήν αποσκεδάσαι.
διερμηνέως αγανόφρονος κυδη
ταύτα εισί προσκυνητού γεωργίου
ος λάτρης μουσών ασμένως αμφιθάλπει.

έρτερον 3 στίχον

ευ θεός αιτάστη σε υπουργόν γεώργιε έχων
εχθρώ μαινομένω κατά Χυ άγρια λίαν,
τι δ' ουν; χριστομάχος πέπτωκε φθιτής ρώμης.

2 στίχον

ολβία η των Κυπρίων γενέθλη τελέθει,
ή θεός ίλεως δώρον έχειν σε ένευσεν.

Ιαμβικόν

σκίρτα Κύπρου έδος φέρον άνδρα τοίον,
ανδρών αργαλέων θείον παντολέτην
άρχων κύπρου γης και ρύστης της πατρίδος,
γιώργιος το θρέμμα της ευσεβείας
Κράτιστε αμφοίν τροπαίοις τε και λόγος.
...ειμή γαρ αυτός εκ θεού επισκέπου
ουκ αν καθείλες δυσμενών αφρύν άρχων.

έτεροι εκ μέρους της νίκης

νίκη πάρειμι η γελώσα παρθένος,
νίκας φέρουσα σοι άρχων φιλόχριστε,
νικάς απίστων λοίγιον ακρασίαν,
τέρπεις δε πιστών ημεδαπήν χορείαν,
αεί στέφω σε ποτνεία εγώ νίκη,
μαρνάμενον πάτρης και πίστεως πέρι,
τις δ ' ουν απάξιος σων αρετών μισθός;
η άπειρος πόλου δόξα, γιώργιε.
γεωργίω κατά χρέος τω αυθέντη

νικόλαος εξ Έμβης ως ευεργέτη
εν χιλιοστώ επτα κοσίω έτει
εννακοστώ έκτω τάδε προσετίθει.

4στιχον

σοις μόχθοις άρχων κατηφέα νύκτα διώξας,
ήμαρ ελευθερίας έλαμψας σ' αυτού πατρίδι.
τηλόθι γαρ πάτρης ολετήρας φυγαδεύσας,
θέλγεις ευσεβέων τας φιλοχρίστου καρδίας.

2στιχον

δυσμενέων δήμος της άγαρ νυν ολολύζει.
ώλετο γαρ θράσος αυτών, ώλετο τόλμα πάσα.

3στιχον

η φθονερή εκτήκεται αντιπάλων καρδίη,
οίγε θεώμενοι αεί σην νικώσαν ιμασθην,
μέμφονται σφετέρην αεί ατασθαλίην.

εις τον οίκον του αυτού

οίκου νεοδμήτου ιθιγενούς ζάθεον περιδέρκεο κάλλος
και τούγε μεγέθους περιώσιον και λέξεις ξείνε μόνον
όττι κάλος ώπται και πάντη πας τις προς ον επιστρέφεται
οικοδομήν γαρ έτευξεν ομοιΐον παραμίδι,
ευθύτατον ατ ' εκ στάθμης ιθυμμένον.

έτερον ως εκ της οικίας

κάλλος εμού νεοδμήτου ιθυγενούς οικίας,
ηδέ μέγεθος περιώδιον δέρκες ξείνε,
ως καλή τέτευγμαι ομοιΐα τε παραμίδι
ευθυτάτη ατ ' εκ σταθμής ιθυμμένη,
τέχνης όγκον ομού και κάλλος παρεμφαίνουσα,
ήν περ τέχνη ευ μάλα καλώς οψέ δημαμέμη
ώμοσεν ευόρκοις υπό χείλεσι γεωργίω γαρ.
πρώτω και μόνω πάσαν έδωκε χάριν
του περ ιμερτόν μέγαρον πέφυκ αριπρεπέως
φησί δε ήδ ' αρμόζει τω ευγενείας τροφίμω.

έτεροι ιαμβικοί

δήματο οίκον ον αθρείς αιπύν ξείνε,
κάλλεσι ζαθέσις χθονί λαμπόμενον,
μείο πάτρης διερμηνεύς γεωργάκης,
ήρως αγανόφρων, ου κλέος άσπετον
κεδνός πατήρ ων και λαών φίλον έλδωρ
ήπιος ευμενής Κυπρίων τε δόξα
λαμπρός ηγητήρ και μερόπων τε έρως
ως μακεδών υπέρ πάτρας μαρνάμενος
ούπερ βιοτή έμπνούς άλεξις πάλει.
ύπερ όλβιος ην αρεταίς ζαθέαις
κ ' έργα τεά θέσκελα κλεινά τε πάντα
ον φρουροί θεός επ ' απείρος αιώσι,
πάτρας εμής πύργον αρήϊον όντα.

εις τάφου λίθον

εις εν σοφία μέγα κύδος εήν γε
βαιός οδί λάας του κέκευθε νέκυν
δήμος σεπτών μουσάων ολολύξατε πάσαι
ώλετο κηδός ανήρ, ώλετο σοφίη πάσα.


Νικόλαος Σολομού Νικολαίδης

Ο Νικόλαος ή Νικολής Σολωμού Νικολαίδης (από το χωριό Έμπα της Πάφου) που είναι γνωστός και ως λογιώτατος, διωρίσθει στην υπηρεσία του δραγομάνου της Κύπρου, Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου ως επίτροπος του. Όταν ο Χατζηγεωργάκης μετέβει στη Κωσταντινούπολη για υποθέσεις της Κύπρου, ο Νικολής αυτός ή Νικολαίδης, διέπραξε καταχρήσεις σε βάρος των Χριστιανών Ελλήνων της Κύπρου και γ ' αυτό ήρθε σε ρήξη με τον προϊστάμενο του και σε συνεννόηση με τον Βαλή Χασάν, τον διοικητή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Κύπρο, συνήργησε στην καρατόμηση του (αφού πρώτα εγδάρη ζωντανός), ενώ βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό έγινε στις 31 Μαρτίου του 1809.Για αυτό το λόγο, υπάρχει και ο κυπριακός στίχος: Χασάναγας τζιαί Νικολής εχάσασιν την Κύπρον.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου