ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

Ανακαλύπτοντας τους ξεχασμένους Έλληνες της Τυνησίας-Discovering the forgotten Greeks of Tunisia

Η μετανάστευση των Ελλήνων στην Τυνησία άρχισε περίπου το 1500 μ.Χ., όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία κυριαρχούσε στην περιοχή. Το 1647 μ.Χ., ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας αναγνώρισε την ύπαρξη μιας σημαντικής Ελληνικής Κοινότητας στην χώρα. Σήμερα η Ελληνική Κοινότητα στην Τυνησία έχει μειωθεί σημαντικά. Δεν περιλαμβάνεται από περισσότερο από 50 άτομα (περίπου 30 οικογένειες), οι οποίοι, ως επί το πλείστον, έχουν διπλή υπηκοότητα. Οι περισσότεροι από αυτούς διαμένουν στην Τύνιδα. Ορισμένοι είναι απόγονοι της κάποτε ισχυρής Ελληνικής Κοινότητας των επιχειρηματιών και των εμπόρων, καθώς και από δύτες σπογγαλιείς που ζούσαν στην Σφαξ, την Τζέρμπα και την Τύνιδα. Εκτός από πολύ λίγους επιχειρηματίες, η σημερινή Ελληνική Κοινότητα στην Τύνιδα περιλαμβάνεται κυρίως από Ελληνίδες που είναι σύζυγοι Τυνησίων, που έχουν εγκατασταθεί εδώ τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η Τύνιδα είναι η έδρα της Μητρόπολης της Καρθαγένης, η οποία καλύπτει μια ευρεία περιοχή, από τη βορειοδυτική Αίγυπτο μέχρι τη Μαυριτανία, συμπεριλαμβανομένης της Τυνησίας, της Αλγερίας και του Μαρόκου, αλλά όχι της Λιβύης. Η αποκατάσταση του καθεδρικού ναού του Αγίου Γεωργίου στην Τύνιδα, χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Σεβ. Αλέξιος ενθρονίστηκε Μητροπολίτης Καρχηδόνας κατά την επίσκεψη του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρου (27-30.11.2004), η οποία ήταν η πρώτη του επίσκεψη εκτός Αιγύπτου μετά την εκλογή του ως Πατριάρχη. Τέλος, εκτός από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, υπάρχουν δύο άλλες Ελληνικές Ορθόδοξες εκκλησίες, στη Σφαξ και την Τζέρμπα, απομεινάρια της άλλοτε σημαντικής Ελληνικής παρουσίας εκεί.

The Greek immigration to Tunisia took place around 1500 AD when the Ottoman Empire dominated in the region. In 1647 AD, the Patriarch of Alexandria recognized the existence of a significant Greek community in the country. Today the Greek community in Tunisia has dwindled. It comprises not more than 50 people, who, for the most part, have dual citizenship. Most of them are in Tunis. Some are descendants of the once strong Greek community of businesspeople, traders and sponge divers who used to live in Sfax, Djerba and Tunis. Apart from very few businesspeople, todays Greek community in Tunis mostly includes the Greek wives of Tunisians, who have settled here in the last twenty years. Tunis is the seat of the Metropolitan of Carthage, which covers a wide region, from north-western Egypt to Mauritania , including Tunisia , Algeria and Morocco , without Libya . The restoration of the Cathedral of Saint George in Tunis was financed by the Foreign Ministry. H.E. Alexios was consecrated Metropolitan of Carthage during the visit of Patriarch Theodoros of Alexandria (27-30.11.2004), which was his first visit outside of Egypt since his election as Patriarch. Finally, apart from the Church of Saint George , there are two other Greek Orthodox churches, in Sfax and Djerba, remnants of the once significant Greek presence there.

Η Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία στην Τύνιδα, η οποία είναι αφιερωμένη στον άγιο Γεώργιο, χτίστηκε γύρω στο 1862 μ.Χ. κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μοχάμεντ Σαντόκ Μπέη με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού του, του Μουσταφά Χαζναντάρ, έτσι ώστε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα που ζούσε στην Τύνιδα να μπορεί να έχει ένα δικό της τόπο λατρείας. Από θρησκευτικής άποψης, το 1647 η Κοινότητα είχε τεθεί κάτω από την εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο. Σήμερα η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Τύνιδα είναι κάτω από τη φροντίδα της Ελληνικής Πρεσβείας και είναι στη Οδό Ρώμης (Rue de Rome).

The Greek Orthodox church in Tunis which is dedicated to saint George, was built around 1862 AD during the reign of Mohamed Sadok Bey at the initiative of his Prime Minister Mustapha Khaznadar so that the Greek Orthodox community living in Tunis could have a place of worship. From the religious point of view, the community was placed in 1647 under the authority of the Ecumenical Patriarchate of Alexandria in Egypt. The Greek Orthodox church of Saint George in Tunis is now under the care of the Greek Embassy and it is situated at Rue de Rome.

Η Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία της Σφαξ χρωστά την ύπαρξη της σε ένα μεγάλο Ελληνικό πληθυσμό που κάποτε ζούσε σε αυτή τη πόλη, και η οποία ασχολήθηκε κυρίως με την αλιεία σφουγγαριών. Αυτή η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα και είναι ένα από τα παλαιότερα κτίρια της νέας πόλης της Σφαξ αφού χτίστηκε το 1892. Όμως με την αναχώρηση σχεδόν όλης της Ελληνικής Κοινότητας της πόλης, δεν έμειναν σχεδόν καθόλου Ορθόδοξοι πιστοί για να την συντηρούν. Αφού ούτε η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά και ούτε το Ελληνικό Κράτος δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για τη διατήρηση αυτής της ιστορικής εκκλησίας, τέθεικε κάτω από τη διαχείριση της Καθολικής Εκκλησίας, και οι Καθολικοί ανάλαβαν την ευθύνη για τη φροντίδα της. Όμως, η εκκλησία έμεινε κλειστή και κατέρρευε λόγο παραμέλησης.
Πρόσφατα, ευαισθητοποιημένοι πολίτες της Σφαξ ανακαίνισαν, ξανάβαψαν και ξανάνοιξαν την εκκλησία. Ένας Τυνήσιος που έχει Ελληνίδα μητέρα, ανέλαβε εθελοντής για να την προσέχει. Οι Καθολικοί εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την εκκλησία ενώ έχει επίσης γίνει και ένας τόπος λατρείας για Τυνήσιους και ξένους Προτεστάντες. Η πλειοψηφία των ξένων που χρησιμοποιούν την Ελληνική εκκλησία στην Σφαξ είναι σύζυγοι Τυνήσιων, Ευρωπαίοι μουσικοί, και φοιτητές της Ανατολικής Ευρώπης και της Αφρικής. 'Ομως ακόμη και κάποιοι Τυνήσιοι Μουσουλμάνοι παρακολουθούν την λειτουργία στα κρυφά κάθε Σάββατο. Επιπλέον, αρκετοί Τυνήσιοι, Μουσουλμάνοι αλλά και ακόμη και άθεοι, χρησιμοποιούν τη εκκλησία για φιλανθρωπικούς σκοπούς.Έχει μετατραπεί σε εργαστήριο για άτομα με ειδικές ανάγκες, κέντρο για οργανισμούς, όπως για την καταπολέμηση της ασθένειας του καρκίνου, καθώς και για μέλη από οργανισμούς που συνηθίζουν να έρχονται εδώ για φαγητό και για να μοιραστούν συζητήσεις σε ένα μέρος ειρηνικό. Είναι ένα καλό παράδειγμα για τη συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών θρησκειών, ενωμένοι από την επιθυμία τους να βοηθήσουν άλλους και να ζουν σε ειρήνη. Ο Καθολικός ιερέας και μερικές μοναχές είναι πάντα εκεί, μαζί με άλλους ξένους που διαμένουν στην Σφαξ, όπως φοιτητές από την Αφρική. Μαζί με αυτούς είναι επίσης και Τυνήσιοι Μουσουλμάνοι, ακόμη και γυναίκες που φορούν το βέλο, Τυνήσιοι Χριστιανοί, και Τυνήσιοι άθεοι.'Ολοι γιορτάζουν μαζί τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το Μπαϊράμι, κλπ. Το μόνο κακό είναι ότι η εκκλησία δεν λειτουργεί πλέον ως ένας Ορθόδοξος Ναός όπως έπρεπε, χάριν της αδιαφορίας των Ορθοδόξων Ελλήνων του κόσμου. Η Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία της Σφαξ βρίσκεται στην Οδό Αθηνών (Rue d'Athenes).

The Greek Orthodox Church of Sfax owes its existence to a large Greek population that was once living in Sfax, which dealt mainly in fishing sponges. This church is dedicated to the Holy Trinity and is one of the oldest building in Modern Sfax, built is 1892. However with the departure of almost all the Greek Community from the city, there were hardly any Orthodox worshipers left to attend it. Since neither the Greek Orthodox Church nor the Greek State showed any interest in maintaining this historic church, it was placed under the management of the Catholic Church, and the Catholics assumed the responsibility of looking after it. However it was left closed and was crumbling down from neglect.

Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Σφαξ. Αναμνηστική Πλάκα της επίσκεψης του Greek Orthodox Church of Sfax. Plate commemorative of the visit of Greek Royal Navy battleship Aris, on June 26, 1938.
Recently, concerned citizens of Sfax renovated, repainted and re-opened the church. A Tunisian man who has a Greek mother volunteered to take care it. Catholics still use the church while it has also become a place of worship for Tunisian and foreign Protestants. The majority of foreigns who attend the Greek church in Sfax are spouses of Tunisians, European musicians, and Eastern European and African students.However even some Tunisian Muslims come to mass every Saturday in secret. In addition, several Tunisian Muslims and even atheists, use the church for charitable activity. It has become a workshop for the disabled, a center for organizations such as for fighting the disease of cancer, and for organizations to meet for lunch and share and discuss issues in peace. It's really a good example of coexistence between people of different faiths, united by the desire to help others and live in peace. The Catholic priest and some nuns are always there, along with other foreigns in Sfax such as African Students. Together with them are Tunisian Muslims, even women who wear the veil,Tunisian Christians, and Tunisians atheists. They all celebrate together Christmas, Easter, Eid, etc. The bad thing about all this is that the church is not functioning as an Orthodox place of worship as it was build to be, due the indifference of the Orthodox Greeks of the world. The Greek Orthodox church of Sfax is located on Rue d' Athenes.

Στην Τζέρμπα, το νησί των λωτοφάγων, υπάρχει Ελληνική Κοινότητα που μετανάστευσε εδώ από τα Ελληνικά νησιά πριν πάνω από τέσσερις αιώνες για αλιεία σφουγγαριών. Η σημερινή Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία της Τζέρμπα που είναι κοντά στο λιμάνι της Χουμτ Σουκ, και πλησίον του ξενοδοχείου Lottos, κτίστηκε το 1895 στη θέση παλαιότερης Ορθόδοξης εκκλησίας, αυτή του Αγίου Γεωργίου, και είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο .Όπως μαθαίνουμε από εδώ, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Τζέρμπας είναι ένα υπόδειγμα, όχι μόνο για την αρχαία της αρχιτεκτονική και διακόσμηση, αλλά και επειδή εποπτεύεται από μια Μουσουλμάνα. Όταν φτάσετε στην κεντρική πύλη της εκκλησίας, θα την δείτε. Eίναι η καντηλανάφτης φροντίστρια της εκκλησίας. Η Ουμ Μουμπάρακα είναι μια φτωχή γυναίκα με ζαρωμένο πρόσωπο που ομολογεί την ηλικία της. Η έκφραση της σε παραπέμπει σε μια παθιασμένη νεανική ηλικία από το παρελθόν, που σου προσφέρει άνεση. Όταν η Μουμπάρακα έμεινε χήρα πριν περισσότερο από 25 χρόνια, κληρονόμησε και την φροντίδα της εκκλησίας από τον Έλληνα άντρα της. Την φροντίζει από τότε μέχρι σήμερα.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
On Djerba, the island of the lotus eaters, there is a Greek community which migrated here over four centuries ago from the Greek islands in order to fish sponges. The present Greek Orthodox church of Djerba which is near the port of Houmt Souk, close to the hotel Lottos, was built in 1895 in the place of an older Orthodox church, that of Saint George, and is dedicated to Saint Nicholas. As we learn from here, the Greek Orthodox Church of Djerba is exemplary, not only because of its decorations and ancient architecture, but also because it is supervised by a Muslim woman. When you arrive at the main gate, you see her. She is the church's protector. Om Moubaraka is a slim woman with a wrinkled face which tells you her age. Her countenance, which hints at a passionate youth years gone by, offers comfort. When Moubaraka was widowed more than 25 years ago, she inherited the church from her Greek husband. She has taken care of it ever since.


Ο Έλληνας από τη Κρήτη, Αλί Τουρκί
Τhe Greek Cretan Ali Turki
Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο ιδρυτής της δυναστείας των Χουσσεΐν, ο Ιμπν Χουσεΐν Αλί Μπέη, ήταν Ελληνικής καταγωγής: ο πατέρας του ήταν από το νησί της Κρήτης, έφυγε για την Κωσταντινούπολη όπου στρατολογήθηκε στον Οθωμανικό στρατό και έκαμε στρατιωτική θητεία στo Σώμα των γενιτσάρων κάτω από τον Τούρκο Μπέη της Τύνιδας. Στην Τύνιδα πήγε το 1650. Πρίν από όλα αυτά, είχε προσηλυτιστεί στο Ισλάμ και ονομάστηκε " Αλί Τουρκί''. Τουρκί στα Αραβικά σημαίνει Τούρκος αλλά επίσης σημαίνει και"περιπλανώμενος" ή "πρόσφυγας". O Χουσεΐν ο μικρότερος γιος του Αλί Τουρκί, κατέλαβε την εξουσία στη Τυνησία το 1705, μετά από μια περίοδο αγώνα μεταξύ των διαφόρων φατριών των Τουρκικών δυνάμεων, και ανέτρεψε τον κυβερνώντα Μπέη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, φέρνοντας έτσι το τέλος της Δυναστείας των Μουράντ στην Τύνιδα. Μετά την ανάληψη της εξουσίας, ο Χουσεΐν απεφάνθη ως Μπέης της Τύνιδας και αποτέλεσε την αρχή της Δυναστείας των Χουσσεΐν της Τύνιδας, η οποία παρείχε τους αρχηγούς του κράτους της Τυνησίας από τότε.Μπέης της Τύνιδας ήταν ο τίτλος του αρχηγού του κράτους της Τυνησίας όταν η χώρα ήταν επίσης και προτεκτοράτο της Γαλλίας, μέχρι το 1956, με κληρονομική διαδοχή στο θρόνο που καθοριζόταν από την ηλικία, με τον μεγαλύτερο άρρενα μέλος της δυναστείας να γίνεται Μπέης.Μετά την ανεξαρτησία της Τυνησίας από την Γαλλία στις 20 Μαρτίου 1956, ο Μπέης Μουχάμεντ ελ- Αμίν ήταν ο τελευταίος βασιλιάς της Τυνησίας. Ήταν ο πρώτος αρχηγός του κράτους της ανεξάρτητης Τυνησίας από το 1956 μέχρι το 1957 που είχε καθαιρεθεί.
-------------------------------------------------------------------------------------------
What is certain is that the founder of the dynasty Husseinite the Hussein Ibn Ali Bey was of Greek origin: his father was from the island of Crete, left for Istanbul where he enlisted in the Ottoman army, and took military service in the Janissary Corps under the Turkish Bey of Tunis.He went to Tunis in 1650.Before all these, he had converted to Islam calling himself "Ali Turki. Turki in Arabic means Turk but it also means "vagrant" or "refugee".His younger son Hussein seized power in 1705, after a period of struggle between various factions of the Turkish militia forces and overthrew the Ottoman Empire Bey of the ruling Muradid Dynasty in Tunis replacing the Muradid Dynasty. After taking power the Husainid's ruled as Bey of Tunis and formed the Husainid ruling Dynasty of Tunisia which has provided the heads of State of Tunisia ever since.Bey of Tunis was the title of the Head of state of Tunisia, even when the country was a France protectorate, until 1956, with succession to the throne determined by age with the oldest male member of the dynasty becoming Bey. Following independence from France on March 20, 1956 the Bey Muhammad VIII al-Amin was the last ruler of Tunisia. He was the first head of state of independent Tunisia from 1956 until he was deposed in 1957.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου