ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

Η μουσική της ταινίας "Καραμέλα" - The soundtrack of the film "Caramel"

Τίτλοι Μουσικής-Tracklisting

01. Tango el Caramel
02. Révélations mineures
03. Succar ya Banat
04. Epilation en Do min
05. Lili-Rose
06. Shampooing révélateur 1
07. L'Eveil de Rose
08. Le Tango de Youssef
09. Rose se décide
10. Zaghloul el Hamam
11. Shampooing révélateur 2
12. Cicatrices
13. Kanun el Parking
14. Rendez-vous manqués
15. Mreyte ya Mreyte


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου