ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

Αραβική Κλασική Μουσική - Arab Classical Music

Ο ΑΜΠΟΥ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΛ ΚΙΝΤΙ, (801-873 μ.Χ.) , ήταν ο πρώτος μεγάλος θεωρητικός της αραβικής μουσικής και ο πατέρας της αραβικής φιλοσοφίας. Αφού ήταν ταυτόχρονα ορθολογιστής και μυστικιστής, έκανε την πρώτη σημαντική προσέγγιση με τον Ελληνικό πολιτισμό διατυπώνοντας τον για τη χρήση του στην ισλαμική κοινότητα. Προικισμένος με ανοικτό και οικουμενικό πνεύμα , θα μάθει όλα τα πεδία της ανθρώπινης σκέψης: μεταφυσική, αριθμητική, την ιατρική.
Ο Κιντί ήταν εμποτισμένος με το Ελληνικό πνεύμα και είναι το σύμβολο μιας εποχή όπου έγινε εξομοίωση των περσικών, συριακών, ινδικών και ελληνικών κειμένων κάτι που οδήγησε στη γόνιμη ανάμειξη των πολιτισμών. Η ψυχή της κλασικής αραβικής μουσικής είναι τα μακάμια ( κλίμακες ή μέλη). Ο ακρογωνιαίος λίθος των μακαμίων είναι τα λεγόμενα αντζιάνας ή σύνολα (Τρίχορδα, τετράχορδα, πεντάχορδα). Υπάρχουν δεκαέξι από αυτά τα σύνολα που συνδυάζονται για να δημιουργηθούν τα διάφορα μακάμια. Τα αντζιάνας δείχνουν ότι η μεθοδολογία της αραβικής μουσικής είναι δανεισμένη από τους αρχαίους Έλληνες.

ABOU YOUSSOUF AL KINDI, (801–873 AD) , was the first great theoretician of Arabic music and the father of Arab philosophy. Being at the same time rationalist and mystic, he made the first major approach to Hellenism by formulating it for the usage of the Islamic community. Endowed with an open universalist spirit, he mastered all the fields of human thought: metaphysics, arithmetic, medicine.
Kindi was impregnated by Hellenism and is the symbol of an epoch when the assimilation of Persian, Syriac, Indian and Greek texts resulted in a fertile intermingling of cultures. The soul of Arab classical music is in the maqam (scale or mode). The cornerstone of the maqam are the ajnas or sets (trichord, tetrachord, pentachord). There are sixteen of them which are combined to obtain the various maqamat. The ajnas show that Arab music methodology was borrowed from the ancient Greeks.

ΤΙΤΛΟΣ - TITLE

Musique Classique Arabe - Arab Classical Music - Αραβική Κλασική Μουσική

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ - ARTISTS

Μουσικό Σύνολο Αλ Κιντί - Ensemble Al-Kindi

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - INSTRUMENTAL MUSIC

Κανονάκι, Ούτι, Αυλός, Ταμπουρίνο ( Nτέφι ) - Qânun (a table zither with pinched strings), Ud (oriental lute), Nay (reed flute) and Riqq (small tambourine with little cymbals).

ΜΕΛΩΔΙΕΣ - ΜELODIES


01 - Samai Shadd-Araban [5:56]
02 - Dawr Kadnil Hawa [8:58]
03 - Wasla Baghdadia [9:51]
04 - Nawba Maya [16:04]
05 - Wasla Hijaz Kar [10:49]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου