ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2009

Η Ελληνορθόδοξη Μονή του Αγίου Γεωργίου στο Όρος Χαματούρα του Λιβάνου - The Greek Orthodox Monastery of Saint George of Mount Hamatoura in Lebanon

Έχω ήδη γράψει σχετικά με την Ελληνική Ορθόδοξη Μονή της Θεοτόκου της Χαματούρας στο Λίβανο εδώ, εδώ και εδώ. Σήμερα θα γράψω για μία ακόμη Ελληνική Ορθόδοξη Μονή που βρίσκεται στο Όρος Χαματούρα, αυτή του Αγίου Γεωργίου. Η Μονή του Αγίου Γεωργίου που είναι κτισμένη στην κορυφή του βουνού με το όνομα Χαματούρα είναι πολύ παλαιά και γνωρίζουμε ότι καταστράφηκε από τους Μαμελούκους κατά τη διάρκεια του 13ου αιώνα μαζί με τη Μονή της Παναγίας της Χαματούρας...

Στο συναξάρι του Αγίου Ιακώβου της Χαματούρας διαβάζουμε τα ακόλουθα:

"Όταν οι φρικτές απόπειρες εξαναγκασμού από του Μαμελούκους απέτυχαν, έσυραν τον Άγιο Ιάκωβο, μαζί με κάποιους μοναχούς και λαϊκούς από την Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται πάνω από το Όρος της Χαματούρας, στην πόλη της Τρίπολης (την πρωτεύουσα του Βορείου Λιβάνου) και τον παρέδωσαν στον γουαλί (ηγεμόνα)."

Η πινακίδα πάνω από την πύλη της Μονής γράφει ότι το μοναστήρι ανακαινίστηκε εκ βάθρων το 1768 υπό την ηγεσία του Γέροντος Ανανία. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου του Λιβάνου η Μονή είχε κατασχεθεί και καταληφθεί από την πολιτοφυλακή, το 1975. Μέχρι τη στιγμή που ο πόλεμος έληξε, το μοναστήρι καταστράφηκε και αφέθηκε σε ερείπια...

Σήμερα το μοναστήρι έχει ανακαινιστεί από τους μοναχούς της Μονής της Θεοτόκου της Χαματούρας στην οποία ανήκει. Είναι η επιθυμία των μοναχών ότι, μετά την ανακαίνιση, το μοναστήρι θα λειτουργήσει και πάλι. Χρειάζεται περίπου μιάμιση ώρα περπάτημα για να φθάσει κανείς μέχρι το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου από το κυρίως μοναστήρι της Παναγίας της Χαματούρας, αλλά αξίζει να το κάνετε. Η θέα από εδώ είναι καταπληκτική και η ομορφιά του τοπίου θα σας αφήσει άφωνους...

Noctoc


I have already written about the Greek Orthodox Monastery of the Theotokos of Hamatoura in Lebanon here, here and here . Today I will write about one more Greek Orthodox Monastery situated on the Mountain of Hamatoura, that of Saint George. The Monastery of Saint George build on top of the Mountain of Hamatoura is very ancient and we know that it was destroyed by the Mamelukes during the 13th century along with the monastery of the Theotokos of Hamatoura...


In the Synaxary of Saint Jecob of Hamatoura we read the following:

"When the Mamelukes' horrible coercive attempts failed, they dragged Saint Jacob, along with a number of monks and laymen from Saint George Monastery, situated atop Mount Hamatoura, to Tripoli city (the capital of Northern Lebanon) and handed him to the wali (ruler )".

The sign above the monastery's gate writes that it was re-established in 1768 under the leadership of Elder Hananiah. During the Lebanese Civil War the Monastery was seized and taken over by the militia in 1975. By the time the war was over, the monastery was destroyed and left in ruins.

Today the monastery is being renovated by the monks of the Theotokos of Hamatoura Monastery to which it belongs. It is the wish of the monks that after its renovation, the monastery will became factioning again. It takes about an hour and a half to hike up to Saint George Monastery from the main monastery of the Theotokos of Hamatoura, but it is worth the walk. The view from up here is spectacular and the beauty of the place will leave you speechless.

Νoctoc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου