ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

Η Ελληνορθόδοξη Μονή του Αγίου Δημητρίου στο χωριό Κούσπα του Λιβάνου - The Greek Orthodox Monastery of Saint Demetrios at Kousba, Lebanon

H Κούσπα είναι ένα κυρίως Ελληνορθόδοξο χωριό στην Επαρχιακή Περιφέρεια της Κούρας στα Βόρεια του Λιβάνου. Στα ασσυριακά η λέξη κούσπα σημαίνει " χωσμένο ή κρυμμένο" και το χωριό πήρε το όνομα του πιθανώς λόγω του τρόπου με τον οποίο είναι κρυμμένο ανάμεσα σε πολλά δέντρα και βουνά. Οι κυπριακές λέξεις κούσπος (μυτερό τσαπί) κουσπίν (αγκάθι ή κεντρί) κουσπκιά (κτύπημα με κούσπο ή σπρώξιμο) και κουσπώ (τσιμπώ) πιθανόν να προέρχονται από την ασσυριακή λέξη "κούσπα" αφού όλες σχετίζονται με το χώσιμο ενός αντικειμένου μέσα σε κάτι άλλο, είτε αυτό είναι χώμα ή σάρκα.
Η Κούσπα έχει πληθυσμό 4 307 κατοίκους. Στο χωριό υπάρχουν οκτώ ελληνικές ορθόδοξες εκκλησιές. Η κυριότερη είναι αφιερομένη στους Αγίους Σέργιο και Βάκχο. Επίσης, το χωριό είναι χτισμένο δίπλα στο Όρος Χαματούρα το οποίο είναι γνωστό για τα ελληνορθόδοξα του ερημητήρια (τα ερημητήρια του Αγίου Πέτρου & Παύλου, του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και του Προφήτη Ηλία), εκκλησίες (εκκλησία του Αρχάγγελου Μιχαήλ), και μοναστήρια (Μοναστήρι της Παναγίας της Χαματούρας και το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου).
Φωλιασμένο στους πρόποδες ενός λόφου, το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου στη Κούσπα που χρονολογείται μεταξύ του 12ου με 14ου αιώνα, φημίζεται για την ωραία του τοιχογραφία που δείχνει την αναπαράσταση του Χριστού μεταξύ της Παναγίας και του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ο διπλός Ναός της Μονής του Αγίου Δημητρίου ενσωματώνει το εκκλησάκι μέσα στο σπήλαιο. Το παρεκκλήσι είναι αφιερωμένο στον Άγιο Δημήτριο. Ο κύριος Ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Νικόλαο.Ένα τοίχος με ανοίγματα διαχωρίζει τους δύο Ναούς. Το παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου κατέχει την Πλατυτέρα σε συνδυασμό με την Δέηση που βρήσκεται στην κόγχη της νότιας αψίδας.

Kousba is a predominantly Greek Orthodox village in Koura District, in the North of Lebanon. In Syriac Kousba means "the hidden'' and the village probably takes its name because of the way is hidden in between all the trees and mountains. Kousba has a population of 4 307 residents.
The village hosts eight Greek Orthodox Churches. The main one holds the name of Saints Sergios and Bakhous. It is also built next to the mountain of Hamatoura which is famous for its Greek Orthodox hermitages (the hermitages of St. Peter & Paul, St. John the Baptist and Prophet Elijah), churches (church of the Archangel Michael), and monasteries (Hamatoura monastery and the monastery of St. George).
Nestled at the foot of a cliff, the 12-14th century monastery of Saint Demetrios in Kousba is famous for its beautiful wall painting showing the representation of Christ between the Virgin Mary and John the Baptist.
The double naved church of the Monastery of Saint Demetrios incorporates the grotto chapel. The chapel is dedicated to Saint Dimitrios. The main church is dedicated to Saint Nicolas.A wall with openings separates the two naves.The chapel of Saint Demetrios contains the Maestà combined with the Deisis in the conch of the south apse.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου