ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2009

Η Ελληνορθόδοξη Μονή της Θεοτόκου στο χωριό Μτέμπα του Λιβάνου - The Greek Orthodox Monastery of the Theotokos of Bdebba in Lebanon


 Το μοναστήρι της Παναγίας, στο χωριό Μτέμπα στη επαρχία Κούρα του Λιβάνου, μεταξύ της πόλης Αμιούν και της Τρίπολης, είναι το πιο νεόκτιστο στο Πατριαρχείο της Αντιοχείας και ένα από τα πιο πρόσφατα στην Ορθόδοξη Εκκλησία παγκοσμίως. Επίσης, είναι ίσως το πιο ασυνήθιστο μοναστήρι στο Λίβανο και τη Συρία. Την εντυπωσιακή του παρουσία μπορεί να δει κανείς από μακριά, όταν το προσεγγίσει από τα βόρεια και τα βορειοανατολικά, με τους κόκκινους τρούλους του να υψώνονται πάνω σε λόφο στο οροπέδιο της Κούρας. Βρίσκεται σε υψόμετρο 300 μέτρων και σε απόσταση 85 χιλιομέτρων από τη Βηρυτό.
Τα περισσότερα μοναστήρια της Μέσης Ανατολής υφίστανται από γενιές και γενιές, ακολουθώντας την παράδοση της μοναστικής ζωής που χρονολογείται από την εποχή του Αγίου Αντωνίου και άλλους γνωστούς ασκητές της ερήμου. Αν και πολλά έχουν εγκαταλειφθεί, από τα τέλη του εικοστού αιώνα και μετά, υπάρχει μια αναβίωση της μοναστικής ζωής. Μοναστήρια που ήταν έρημα και εγκαταλελειμμένα πριν από τριάντα χρόνια, σήμερα επανέρχονται πίσω στη ζωή από μια νέα γενιά μοναχών και μοναχές. Για το λαό του Λιβάνου και της Συρίας, η αναβίωση αυτών των παλαιών κέντρων κοινοτικής ζωής, δεν είναι τίποτα άλλο παρά κάτι το φυσικό. Ο Γέροντας Κασσιανός έβαλε ο ίδιος ως στόχο του την δημιουργία του εντελώς καινούριου μοναστηριού της Παναγίας στο χωριό Μτέμπα , της Παναγίας της "Νταίρ αλ- Σιάφι' α αλ -Χάρα," δηλαδή " της συμπονετικής και της εύσπλαχνης", και τη θεμελίωση μιας νέας μοναστικής συνοδείας βασισμένης πάνω στο τυπικό του Αγίου Όρους.
Η ιστορία του μοναστηριού της Θεοτόκου της Μτέμπα συνδέεται στενά με τον σκοπό του ιδρυτή της, τον Γέροντα Κασσιανό. Πήρε το πτυχίο της Φαρμακευτικής και στη συνέχεια έγινε ενοριακός ιερέας για οκτώ χρόνια ενοριακός ιερέας του χωριού Μτέμπα (81,5% των 1.200 κατοίκων της Μτέμπα ανήκουν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία) εδώ στην περιοχή της Κούρας του Λιβάνου. Ωστόσο, συνέχισε να λαχταράει για μια στενότερη σχέση με το Θεό. Έφυγε από την ενορία του το 1990 και αποσύρθηκε στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα στο Άγιο Όρος. Εκεί, ο Γέροντας Κασσιανός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Γέροντα Παΐσιο τον Αθωνίτη, ο οποίος του συνέστησε να ζήσει τον κοινοβιακό τρόπο ζωής, όπου μοναχοί ζουν μαζί, σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα. Μετά τη συνάντηση του με τον Μητροπολίτη της Τρίπολης (Λιβάνου), Ηλία Κουρπάν, το Σεπτέμβριο του 1992, ο Γέροντας Κασσιανός επέστρεψε στο χωριό Μτέμπα το Νοέμβριο, αποφασισμένος για τη θέσπιση ενός καινούριου μοναστηριού στη περιοχή.
Οι ενορίτες είχαν ήδη βρει ένα κενό τοπίο που ήταν καλυμμένο με καλάμια και αγριόχορτα. Εδώ, στις 13 Δεκεμβρίου, του 1992, άρχισαν οι εργασίες για τα θεμέλια της νέας Μονής. Μόλις οι εργάτες άρχισαν να σκάβουν για να βάλουν τον θεμέλιο λίθο και να γίνει ο αγιασμός, ανακάλυψαν μια παλιά εκκλησία. Μια γριά γυναίκα της περιοχής θυμήθηκε ότι ένα ερειπωμένο εκκλησάκι έστεκε σε αυτό το μέρος, στις αρχές του αιώνα. Υπήρχαν πολλοί χορηγοί οι οποίοι βοήθησαν για την κατασκευή του μοναστηριού. Ακριβώς δύο χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών, το μοναστικό κτίριο ολοκληρώθηκε και οι μοναχοί του πέρασαν τη πρώτη νύχτα τους στο μοναστήρι στις 13 Δεκεμβρίου, του 1994. Η κατασκευή του Ναού του μοναστηριού άρχισε το 1998 και ολοκληρώθηκε το 2000. 
Το μοναστήρι σήμερα είναι καταφύγιο για δύο μοναχούς και τον Γέροντα Κασσιανό που είναι ο ιδρυτή της. Η αδελφότητα ζει σύμφωνα με το τυπικό που εκπονήθηκε από τον Άγιο Αρσένιο της Καππαδοκίας. Οι μοναχοί διαμένουν εντός των ορίων του μοναστηριού, το οποίο περιβάλλεται από την κοινότητα. Έχουν ποιμενικό καθήκον προς το χωριό, και ο ηγούμενος, ο Γέροντας Κασσιανός, είναι ιερέας της ενορίας. Ωστόσο, οι μοναχοί ζουν χωριστά από το χωριό, μέσα σε αυστηρούς κανόνες απομόνωσης εμπνευσμένους από την μοναστική ζωή του Αγίου Όρους.
Του Michel Barakat ©
Από την ιστοσελίδα Orthodox Youth Εδώ
Μετάφραση (Greek translation by) Noctoc


The monastery of Our Lady of Bdebba, al Koura-Lebanon, midway between Amyoun and Tripoli, is the most modern in the patriarchate of Antioch and one of the most recent in the Orthodox Church worldwide. It is also perhaps the most unusual monastery in Lebanon and Syria. Its impressive outline can be seen from afar when approached from the north and the north east, its red bricks cupolas rising above a hill on the al-Kura plateau. It lies at an altitude of 300 meters and a distance of 85 kilometers from Beirut.
Most monasteries of the Middle East have existed for generations, following a tradition of monastic life going back to the time of St. Anthony and other famous desert hermits. Though many were abandoned, there has been a revival of monastic life since the late twentieth century. Monasteries empty and desolate thirty years ago are being brought back to life by a new generation of monks and nuns. For the people of Lebanon and Syria, the revival of these old centers of communal life is only natural. Father Kassianos gave himself the challenge of building the completely new monastery of Our Lady of Bdebba, Dayr al-Shafi’a al-Harra, “the warm and compassionate”, and of founding a new monastic order on the model of Mount Athos.


The story of Bdebba is closely connected with the purpose of its founder, Father Kassianos. He took a degree in Pharmacy and then became a parish priest for eight years at Bdebba ( 81.5 % of the 1,200 residents of Bdebba belong to the Greek Orthodox Church ) in al-Kura region of Lebanon. However, he continued to yearn for a closer relationship with God. He left his parish in 1990 and withdrew to the monastery of Stavronikita in Mount Athos. There, Father Kassianos had the opportunity to meet Father Paissios the Athonite, who recommended that he live the cenobitic life, where monks live together according to a rule. After meeting the metropolitan of Tripoli, Elias Qorban, in September 1992, Father Kassianos returned to Bdebba in November, determined to establish a new monastery in the region.
His parishioners had already located an empty site covered with weeds and wild grass. Here, on the 13th of December, 1992, work began on the foundations of the new monastery. As soon as the oil was broken, the workers discovered an old church. An old local woman remembered that a ruined church had stood at that site at the beginning of the century.
Many donors provided for the construction of the monastery. Exactly two years after the start of work, the monastic building was completed and the monks spent their first night in the monastery on December 13th, 1994. Construction on the monastery church began in 1998, and it was completed in 2000.
The monastery now shelters two monks and the superior, Father Kassianos, its founder. The brotherhood lives in the manner prescribed by St. Arsenius of Cappadocia. They reside within the confines of the monastery, surrounded by the village community. They have a pastoral duty towards the village, and the superior, Father Kassianos, is the parish priest. However, the monks live separately from the village, following strict rules of seclusion inspired by the monastic life of Mount Athos.
By Michel Barakat ©
From the webpage Orthodox Youth Here


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου